United Nations
Information Centre | Nepal
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
PDF File Size: 90 KB | Download   
समुदाय विकासमे साक्षरताक अहम भूमिका हाइ छै। साक्षरता विकासके सशक्त साधन छै । इ जनताक मैलिक अधिकार सेहो छै । यद्धपि नेपालमे एखनो धरि लगभग ५७.७% महिला आ ३५% पुरुष एहि अधिकार सँ बञ्चित छथि । देशमे कुल जनसंख्याक लगभग ४६% जनता निराक्षर छै । निराक्षर महिला, पुरुष, युवा आ बालवालिका सभमे साक्षरता सन्दश आ महत्वक आस जगा कए हुनकासभक रुपान्तरित केनाइ एखनक पैघ चुनौति छै साक्षरताके माध्यमसँ व्यक्तिके गुणस्तरीय जीवन यापन, आय–आजन, लघ उद्योग सम्बन्धी शिल्प ज्ञान,वातावरण संरक्षण, जनसंख्या आ स्वास्थ्य सँ सम्बन्धित अन्य जानकारीसँ हुनकासभक सशक्त बनाबक छै।
Publisher:
GoN, UNESCO, JFT ,   (2011 )
Type / Script:
Bulletin or Poster in English
Keywords:
NON FORMAL EDUCATION, MULTILINGUAL EDUCATION, CULTURAL HARITAGE, CULTURAL DIVERSITY, QUALITY LIFE, CULTRAL POLICY, CULTURAL STRUCTURE
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.04.00  -  Non-Formal Education
Reference Link:
** This document has been:
1142  times viewed
7  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: RAJENDRA MAN BANEPALI , Auditor:

View Document History
Related Topics
बाहूभासीक शीक्षा बिस्तर खातिर तरफदार सामाग्रिः स्कुल से बहर रहल लोग के समाबेशीकरन
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
The Intangible Cultural Heritage of Nepal: Future Directions
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
Country Programming Document for Nepal 2011-2013
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions Will Enter Into Force On 18 March 2007
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
बाहूभासीक शीक्षा बीस्तार खातिर तरफदार सामाग्रिः स्कुल से बाहर रहल लोग के समाबेशीकरन
International Mother Language Day, 21 February 2011
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षाबाट बञ्चित उपेक्षितहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न सीप विकास नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूकोवर्तमान स्थितिको पुनरावलोकन
Cultural Diversity Is Crucial For Development. Celebrating World Day For Cultural Diversity For Dialogue And Development, 21 May
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
World Day for Cultural Diversity 2008 Press Release
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
सबैका लागि शिक्षा विशवव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
Sophia in Nepal: Keynote speech [Youtube]
Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2018
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
Cultural and Religious Diversity: Dialogue and Development
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन युवा र सीप शिक्षा र कामको आबद्धता
गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र वरपर भएको औद्योगिक विकासले पारेको वातावरणीय असरको अध्ययनको संक्षेप
Heritage Homeowner’s Preservation Handbook
Heritage Homeowner’s Preservation Manual
UNESCO Country Programming Document for Nepal 2011-2013
International Symposium To Safeguard Outstanding Universal Value Of Lo Manthang Kathmandu
Learning To live Together
Community Learning Center (CLC)
सबैका लागि शिक्षा विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
Dalits in India and Nepal: Policy Options for Improving Social Inclusion in Education
Summary of Environmental Impact Study of industrial development around Lumbini, the birthplace of the Lord Buddha and a World Heritage Property
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
Kirant Rai Community of Eastern Nepal to Carry Out Inventory of Their Intangible Heritage
Kathmandu Office Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
Human Development Report 2004
Heritage and Photography : A dialogue an Exhibition of Photographs of the Kathmandu Valley
काठमाणडाै उपत्यका विश्व सम्पदा क्षेत्र, नेपल स्वनिग विश्व सम्पदा क्षेत्र, नेपाः
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
दलितका मौलिक सिप एवं प्रबिधिहरु
सबैका लागि शिक्षा
Message from the Representatives of UNESCO, UNICEF and ILO in Nepal On the occasion of World Teachers’ Day 2012 “Take a stand for Teachers!” 5 October 2012
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2011
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2012
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term protection Report of the Third Season of Field Operations 2013
Community Empowerement through Community Learning Centres in Mid and Far Western Regions of Nepal
छाया शिक्षा प्रणालीको सामना कस्ता निजी ट्युसन, कस्ता सरकारी नीति ?
UNESCO Director General to Visit Nepal
युनेस्कोका महानिर्देशक्ले नेपालको भ्रमण गर्नहुने
UNESCO Director-General’s Visit to Nepal
Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
UNESCO Rescue Archaeology Mission provides instrumental findings to set up better approach for post-disaster responses to rehabilitation of earthquake damaged heritage
दक्षिण एशियामा अ्मुर्त सााँस्कृतिक सम्पदा सन्जालको बैठक: २००३ महासन्धीको राष्ट्रिय स्थरमा कार्यन्यन सम्बन्धी देश हरुको अनुभब आदानप्रदान, १६—१७ अगस्ट २०१७, ललितपुर, नेपाल
Review of the Kenzo Tange Master Plan for the Sacred Garden -Final report
Lumbini Support Project
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
2015 Earthquake Damage Mapping Changunarayan Monument Zone Kathmandu Valley World Heritage Property
Successful Completion Of Heritage Inventory At Hanumandhoka
Convention on the Rights of the Child :Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Western Development Region
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन शिक्षण र सिकाइ सबैका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न​ शिक्षण र सिकाइ
OHCHR Releases FAQ on Discrimination, and ESCR
Strengthening conservation and management of Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, World Heritage Property - Conservation of Archaeological Remains - Final report
Cultural Portrait Handbook 7
Cultural Portrait Handbook 4
Cultural Portrait Handbook 5
Cultural Portrait Handbook 6
Historic House
Cultural Portrait Handbook 2
Cultural Portrait Handbook 3
Cultural Portrait Handbooks 5
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
Community MHz: Assessing Community Radio Performance in Nepal
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
State and Religion - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 1
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Two Manuscripts From Nepal Now In UNESCO’s Prestigious Memory Of The World Register
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
Community Learning Centers In Nepal:Status and Recommendations
Statement by Ai Kihara-Hunt Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Seminar to mark World Food Day, Organized by the National Network for Right to Food
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No.1 (January - March 2011)
100 result(s) found.