United Nations
Information Centre | Nepal
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
PDF File Size: 2.08 MB | Download   
मैथलि भाषा,
समुदाय विकासमे साक्षरताक अहम भूमिका हाइ छै। साक्षरता विकासके सशक्त साधन छै । इ जनताक मैलिक अधिकार सेहो छै । यद्धपि नेपालमे एखनो धरि लगभग ५७.७% महिला आ ३५% पुरुष एहि अधिकार सँ बञ्चित छथि । देशमे कुल जनसंख्याक लगभग ४६% जनता निराक्षर छै । निराक्षर महिला, पुरुष, युवा आ बालवालिका सभमे साक्षरता सन्दश आ महत्वक आस जगा कए हुनकासभक रुपान्तरित केनाइ एखनक पैघ चुनौति छै साक्षरताके माध्यमसँ व्यक्तिके गुणस्तरीय जीवन यापन, आय–आजन, लघ उद्योग सम्बन्धी शिल्प ज्ञान,वातावरण संरक्षण, जनसंख्या आ स्वास्थ्य सँ सम्बन्धित अन्य जानकारीसँ हुनकासभक सशक्त बनाबक छै ।ई पाथी अनापचारिक शिक्षा आधारभूत साक्षरता स्तरक पाठयक्रम २०५४ पर आधारित रहि तैयार कएल गेल छै । ६ महिना आधारभूत साक्षरता कक्षा पुरा केनिहार नव साक्षर प्रौढ सभक चेतनाक स्तर वद्धि कए सामूहिक आय–आर्जन,कानुनी, अधिकार, दैनिक जीवनस सम्बन्धित घरायसी ज्ञान आ कार्यमूलक साक्षरताक क्षमता प्रदान करबाक उद्देश्यसँ प्रस्तुत ‘‘इजोत’’ पुस्तक तैयार कएल गेल अछि । एहि पाथीमें प्रौढ सहभागी सभक दनिक जीवनम आवश्यक रहल सुचना, जेना नागरिकता, जन्मदर्ता, घरायसी हरहिसाब, स्वास्थ्य पाषण सम्बन्धी ज्ञान,समूह आ बचत काषक स्थापना, परस्पर मेलमिलाप आ सँस्कृतिक बोध आदि प्रदान करवाक उद्दश्यसँ २२ गोट पाठ निर्धारित कएलगेल अछि ।
Publisher:
GoN, UNESCO ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Maithali - मैथली
Keywords:
CULTURAL HERITAGE, CULTURAL EDUCATION, MULTILIGNGUAL LANGUAGE, MOTHER TERM, NON FORMAL EDUCATION, HEALTH, WOMEN PARTICIPATION, FUNDAMENTAL RIGHT, QUALITY LIFE
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.04.00  -  Non-Formal Education
Reference Link:
** This document has been:
641  times viewed
9  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: RAJENDRA MAN BANEPALI , Auditor:

View Document History
Related Topics
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
International Mother Language Day, 21 February 2011
सबैका लागि शिक्षा
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
बाहूभासीक शीक्षा बिस्तर खातिर तरफदार सामाग्रिः स्कुल से बहर रहल लोग के समाबेशीकरन
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
मथानि भाग १
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
बाहूभासीक शीक्षा बीस्तार खातिर तरफदार सामाग्रिः स्कुल से बाहर रहल लोग के समाबेशीकरन
High Commissioner for Human Rights Hails Adoption of Declaration on Indigenous Rights
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
Country Programming Document for Nepal 2011-2013
The Intangible Cultural Heritage of Nepal: Future Directions
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
Statement by Ai Kihara-Hunt Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Seminar to mark World Food Day, Organized by the National Network for Right to Food
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Community Learning Center (CLC)
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षाबाट बञ्चित उपेक्षितहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न सीप विकास नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूकोवर्तमान स्थितिको पुनरावलोकन
Message from the Representatives of UNESCO, UNICEF and ILO in Nepal On the occasion of World Teachers’ Day 2012 “Take a stand for Teachers!” 5 October 2012
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र वरपर भएको औद्योगिक विकासले पारेको वातावरणीय असरको अध्ययनको संक्षेप
Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2018
Summary of Environmental Impact Study of industrial development around Lumbini, the birthplace of the Lord Buddha and a World Heritage Property
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No.1 (January - March 2011)
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
UNESCO Director-General’s Visit to Nepal
Convention on the Rights of the Child :Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention
Comprehensive Sexuality Education
Community Empowerement through Community Learning Centres in Mid and Far Western Regions of Nepal
Dalits in India and Nepal: Policy Options for Improving Social Inclusion in Education
Joint Statement Of The External Development Partners In Health Regarding Critical And Growing Shortages Of Essential Medical Supplies In Nepal
सबैका लागि शिक्षा विशवव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन युवा र सीप शिक्षा र कामको आबद्धता
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
#64 UN Essay 2015: My United Nation: A vision for future
Language Survey Report
Kirant Rai Community of Eastern Nepal to Carry Out Inventory of Their Intangible Heritage
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Western Development Region
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
Literacies from a Multi Lingual Perspective: Learning from Tharu, Tamang, Newar, and Limbu language communities of Nepal
National Plan of Action for Children, Nepal (2004/5-2014/15)-Approved by the Council of Ministrys, Government of Nepal, on 3 September 2012 and Implimented
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
UNDAF (2013-2017) - Results Matrix
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
OHCHR Releases FAQ on Discrimination, and ESCR
Community Learning Centers In Nepal:Status and Recommendations
Message From Irina Bokova, Director-General of UNESCO On The Occasion Of The International Literacy Day
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2011
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2012
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term protection Report of the Third Season of Field Operations 2013
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
Cultural Diversity Is Crucial For Development. Celebrating World Day For Cultural Diversity For Dialogue And Development, 21 May
The Secretary General Message For International Women’s Day
Higher Education Sustainability Initiative: Climate Change Action for Sustainable Development
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue 2: April - June 2011
UN Newsletter - Vol. 27 (September 2010)
UN Newsletter - Vol. 8 (February 2009)
Rautahat: Empowering Adolescent Girls and Young Women [Youtube]
National Education Accounts In Nepal Expenditure for education 2009-2015
International Literacy Day Celebrates The Power Of Women’s Literacy As 4.5 Million Adult Women Are Still Illiterate In Nepal
Heritage Homeowner’s Preservation Manual
Heritage Homeowner’s Preservation Handbook
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
सबैका लागि शिक्षा विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
Reading The Past, Writing The Future:A Report On National Literacy Campaign And Literate Nepal Mission
Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
UNESCO Office in Kathmandu- Quarterly Newsletter : Issue 2 Volume 1 (Aug-Oct 2009)
UNESCO Office in Kathmandu- Quarterly Newsletter : Issue 1 Volume 1 (May-July 2009)
Harmful Practices in Nepal: Report on Community Perception
Regional Earthquake Recovery Dialogue for Building Back Better
Meena Adhikari, UNICEF partner and earthquake widow [Youtube]
UN News Letter (Volume 24 — June 2010)
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन शिक्षण र सिकाइ सबैका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न​ शिक्षण र सिकाइ
Two Manuscripts From Nepal Now In UNESCO’s Prestigious Memory Of The World Register
Workshop For The World Heritage Property Of Lumbini, The Birthplace Of Lord Buddha, In Lumbini, Nepal
Monitoring/Investigation Report on the Death of General Public due to Diarrhea/Cholera and Distribution of Food items in the Mid & Far Western Districts including Jajarkot
Education For All National Plan of Action
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
Master Plan for the Conservation of the Cultural Heritage in the Kathmandu Valley, Nepal
UNMC(UNITED NATION MILLENNIUM GOALS CAMPAIGN) Interaction Program
Promoting and Safeguarding Nepal’s Intangible Heritage: Workshop on Developing Safeguarding Plans, 21-25 November 2016
100 result(s) found.