United Nations
Information Centre | Nepal
सबैका लागि शिक्षा
PDF File Size: 132 KB | Download   
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको मार्फ तबाट वा प्रइभेट क्षेत्रका दातृसंस्थाहरूसंगमिले र काम गर्ने अठोट व्यक्त गरे को छ । उनीहरुको प्र तिबद्धता अनुसारविकासोन्मुख देशसंगको साझेदारीमा गरिवी निवारण अन्तर्गत शिक्षालाई राखी जुन देशले आफ्नो शिक्षाको कार्यनीति प्रभावकारी बनाउंछ तिनीहरुलाई व्यापक सहयोग उपलब्ध गराइने छ । यो घोषणा महत्वपुर्ण छ । विगतमा सबै का लागि शिक्षा, बेजिङ्ग सम्मेलन तथा समाज विकास विश्वसम्मेलनले
शिक्षामा जोड दिंदै यसको विस्तारको लागि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको सम्भावनाहरूलाई खुला गरेको थियो ।यो अभियान विश्वको एकसय पचास भन्दा बढी देशहरुमा विद्यालय जाने उमेरका केटाकेटीहरुको लागि शिक्षामा पहुच बढाउनको लागि राष्ट्रिय रुपमा क्रियाशिल जहडी व्यक्ति, अभियानकर्ता , शिक्षक युनियन तथा
गैरसरकारी संस्थाहरुको सामसञ्जाल हो जुन सबै को लागि शिक्षाको मूल उदेश्यलाई पूरा गर्न कटिबद्ध छ । साथै अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दक्षिणी मुलुकका सरकारहरुलाई सन् २००० मा डकारमा गरे को सबै को लागि शिक्षाको प्रतिबद्धाता पुरा गर्न माग गर्ने , घचघच्याउने र दवाद दिने काम गर्द छ । अभियानले सबै को लागि निशुल्क, गुणात्मक सार्वजनिक शिक्षा दिन तथा दिगोबनाउन सरकारी योजना तथा कार्यान्वयनमा नागारिक समाज, शिक्षक, समुदाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको संलग्नतामा जोड दिन्छ । यसले सार्वजनिक प्रथमिक शिक्षा निशुल्क गर्न तथा प्राेउड, शिशुशिक्षा तथा विकास र आधारभुत तथा प्राथमिक​ शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्छ । यसले पिछाडिएका समुदायको लागि काम गर्ने स्कूल तथा शिक्षकमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिएको छ
Publisher:
UNESCO ,   (N/A )
Type / Script:
Bulletin or Poster in English
Keywords:
EQUAL EDUCATION,TEXT BOOK, MOTHER TERM, EQUAL ACCESS , WOMEN EDUCATION , MULTILINGUAL EDUCATION, MULTIPAL LANGUAGES, COMMUNITY, FREE EDUCATION,NON FORMAL EDUCATION, PRIMARY EDUCATION
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.02.00  -  Educational Facilities And Technology
Reference Link:
** This document has been:
2209  times viewed
386  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
National Education Accounts In Nepal Expenditure for education 2009-2015
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
Community Learning Center (CLC)
सबैका लागि शिक्षा विशवव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
Joint Statement On The Importance Of Education
Parents Mind Set of Education Investment for Daughters
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन शिक्षण र सिकाइ सबैका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न​ शिक्षण र सिकाइ
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
Statement of the Speech on the Occasion of World Population Day 2005 Ms. Junko Sazaki, Representative, UNFPA Nepal
Higher Education Sustainability Initiative: Climate Change Action for Sustainable Development
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
Quality With Equity Annual Report-2003
Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO on The Occasion of International Literacy Day
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
Gender, Jobs and Education: Prospects and Realities in Nepal
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
The Secretary General Message For International Women’s Day
Education Financial Planning in Asia Implementing Medium-Term Expenditure Frameworks
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन युवा र सीप शिक्षा र कामको आबद्धता
मथानि भाग १
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
Basic Education
Education Support to VMLRs
International Mother Language Day, 21 February 2011
An Assessment of the Voter Education Programme, Nepal
Rautahat: Empowering Adolescent Girls and Young Women [Youtube]
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
Community Learning Centers In Nepal:Status and Recommendations
Using locally resourced low cost materials to extend young children’s learning, 2008
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
New Figures on Nepal’s Education Achievements in Education for All Global Monitoring Report 2011
Education for All 2000-2015 Achievements and Remaining Challenges in Nepal: A Brief Summary
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
Shinnyo-en contributes US $ 38,462 to UNHCR’s Nepal programme
Education For All National Plan of Action
Education For All 2000-2015: Achievements And Challenges
Nepal: Lessons From Integrating Peace, Human Rights, and Civic Education Into Social Studies Curricula And Textbooks
Dalits in India and Nepal: Policy Options for Improving Social Inclusion in Education
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २०१०
Literacies from a Multi Lingual Perspective: Learning from Tharu, Tamang, Newar, and Limbu language communities of Nepal
Eradicating Gender-Based Discrimination in Education – UNESCO /CERID Seminar Media Advisory
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
Kathmandu Office Newsletter : Volume II Issue I (January-March 2010)
A 10-Year Literacy/NFE Policy and Programme Framework
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
UNDAF (2013-2017) - Results Matrix
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
विश्वव्यापी अनुगमनप्रतिवेदन २ ० १ १ सारसंक्षेप अदृश्य संकट सशस्त्र द्वन्द्व र शिक्षा
An Assessment of the of HIV/AIDS on the Education Sector in Nepal
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education-A Case Study
A Comprehensive Review of the Practices of Literacy and Nonformal Education in Nepal
National Workshop on EFA Goal of Early Childhood Development clarifying The Concept And Policy Guidlines
विद्यालय स्तरको शैक्षिक तथ्याङक २००८—०९ डडेल्धुरा ( Flash Report I, 2008-09 Dadeldhura )
The Role of Education in Peacebuilding : Case Study – Nepal (August 2011)
World Conference On Higher Education: Higher Education In The Twenty-First Century- Vision and Action (VOLUME V – PLENARY)
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
WFP Nepal Country Brief
WFP Nepal Country Brief
Fight Poverty, Invest in Girls. Global Action Week for Education for All focuses on Gender Discrimination
Education and Federalism National Symposium Held Today in Kathmandu
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal
UNESCO Kathmandu’s Celebration Of The International Literacy Day (ILD) And National Education Day (NED)
UN Newsletter - Vol. 38 (September 2011)
Assignment Report on Health education in Nepal
सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षाबाट बञ्चित उपेक्षितहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न सीप विकास नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूकोवर्तमान स्थितिको पुनरावलोकन
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality
Reading The Past, Writing The Future:A Report On National Literacy Campaign And Literate Nepal Mission
Nepal : Who is Doing What Where- Material Assistance to IDPs
Activities of UNESCO kathamndu Office (1998-2003)
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
Inventory of Non-Formal Education (NEF) Providers in Nepal
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
UNICEF NEPAL EDUCATION PROGRAMME- (2018-2022)
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Western Development Region
100 result(s) found.