United Nations
Information Centre | Nepal
वन ब्यवस्थापकहरुका लागि जलवायु परिवर्तन निर्देशिका
PDF File Size: 3.07 MB | Download   
जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुमा परिवर्तनशिलताको असर वन पारिस्थितिकीय प्रणालीहरुमा परिरहेको कुरा विश्वभरनै प्रमाणित भैसकेकोछ र कम्तिमा पनि छोटो देखि मध्यम समयावधिमा अरु थप असरहरु पर्नेकुरा अवस्यंभावी छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वन सम्बन्धी रणनीतिहरुमा सुधार तथा परिमार्जन गर्न तथा वन व्यवस्थापन योजना तथा अभ्यासहरुमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्नेछ ।

सन् २०१० मा विश्व खाद्य तथा कृषि सँगठन (एफ.ए.ओ.) ले जलवायु परिवर्तनका सरोकारहरुलाई नयाँ तथा मौजुदा नीतिहरुमा तथा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा एकिकृत गर्न नीति निर्माताहरुलाई सहयोग पु¥याउन जलवायु परिवर्तन निर्देशिका तयार ग¥यो । प्रस्तुत दस्तावेजले २०१० को उक्त निर्देशिकाको सहगामीको रुपमा काम गर्नेछ । वन व्यवस्थापन इकाई स्तरमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरु तथा अवसरहरुलाई राम्रोसँग परीक्षण एवं सम्बोधन गर्न वन व्यवस्थापकहरुलाई सहयोग पु¥याउन यो निर्देशिका तयार गरिएकोछ । प्रस्तावित कार्यहरु सबै किसिमका वन व्यवस्थापकहरु (जस्तैः निजी वनका धनी, निजी वन उद्यम, सार्वजनिक निकाय, आदिवासी जनजाति समूह तथा सामुदायिक वन सँगठन) का लागि उपयुक्त होस् भन्ने कुरामा विचार पु¥याइएको छ । ती व्यवस्थापकीय कार्यहरु सबै क्षेत्रहरुमा सबै प्रकारका वनहरु तथा सबै प्रकारका व्यवस्थापन उद्देश्यहरुका लागि उपयोगी छन् । तिनीहरु सामान्यकृत छन्, त्यसैले तिनीहरुलाई स्थानीय परिवेशहरुको अनुकूल पार्नु आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूलन तथा न्यूनीकरण मुख्य दुई प्रत्युत्तरहरु हुन् । न्यूनीकरणले जलवायु परिवर्तनका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्दछ भने अनुकूलनले यसका प्रभावहरुलाई । वनक्षेत्रमा अनुकूलनले वनजंगलको जलवायु परिवर्तन प्रतिको अतिसंवेदनशिलता घटाउने किसिमले वन व्यवस्थापनका अभ्यासमा गरिने परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तनमा मानिसहरुको जोखिम संवेदनशिलता घटाउन लक्षित हस्तक्षेपी कार्यहरुलाई समेट्दछ । वनक्षेत्रमा न्यूनीकरण रणनीतिलाई चार मुख्य वर्गहरुमा विभाजन गर्न सकिन्छ; वन विनासबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वनकार्वन विलयनक्षेत्रहरुको अभिवृद्धि र उत्पादन स्थानापन्नता ९उचयमगअत कगदकतष्तगतष्यल० आदि ।

दिगो वन व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसँग तादात्म्य राख्ने हुन्छ र परिवर्तन भैरहने परिस्थितिहरुमा अनुकूलित गर्न सकिने किसिमको विस्तृत प्रारुप उपलब्ध गराउँदछ । दिगो वन व्यवस्थापन तर्फ भैरहेका पहलहरुले प्रशस्त ज्ञान, अनुभव, सफल अभ्यास मार्गदर्शन, औजारहरु, पद्धतिहरु तथा साझेदारीहरु उपलब्ध गराएको छ जसलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरुसँग जुध्ने काममा सहयोग पुर्याउन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यी कुराहरुले यस दस्तावेजलाई सुसूचित गरेको छ । दिगो वन व्यवस्थापनलाई समग्र प्रारुपको रुपमा प्रयोग गर्नुले अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपायहरु संकर्मणक कथलभचनष्कतष्अ० भएको तथा अन्य वन व्यवस्थापन उद्देश्यहरुसँग सन्तुलित रहेको सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ र वनजंगलको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय महत्वहरुमा विचार पुर्याउँदछ ।

प्रस्तुत दस्तावेजले जलवायु परिवर्तनको प्रत्युत्तर स्वरुप अतिसंवेदनशिलता, जोखिम, न्यूनीकरण विकल्पहरु तथा आवश्यक अनुकूलन, न्यूनीकरणका कार्यहरुको परीक्षण गर्न र अनुगमनको लागि विचार पु¥याउनु पर्ने कुराहरुमा वन व्यवस्थापकहरुको अगुवाई ९नगष्मबलअभ० गर्नेछ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि सिफारिश गरिएका कार्यहरुले वनको उत्पादनशिलता, जैविक विविधता, पानीको उपलब्धता तथा गुणस्तर, डढेलो, हानिकारक किरा तथा रोगहरु, चरम मौसमी घटनाहरु, समुद्री सतह माथि बढ्ने तथा आर्थिक, समाजिक एवं संस्थागत पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्नेछन् । यस निर्देशिकामा जलवायु परिवर्तनको सम्मुखमा वनजंगलहरुमा आवश्यक पर्नसक्ने न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यहरु लगायत अतिरिक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि मार्गदर्शन समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
#FAO #ClimateChange #ForestManagement #11175 #11176 #Pair

Publisher:
FAO ,   (2013 )
Type / Script:
Official Document in Nepali - नेपाली
Keywords:
FOREST MANAGEMENT, FOREST POLICY, FOREST RESOURCES, FOREST CONSERVATION,, DEFORESTATION, REFORESTATION, AFFORESTATION, FOREST RESOURCE ASSESSMENT, SUSTAINABLE FORESTRY, GLOBAL WARMING, GREENHOUSE GASES, LAND-USE CHANGE, CLIMATE CHANGE, WEATHER MODIFICATION
Thematic Group:
 FAO : Food and Agriculture Organization
Thesaurus:
04.05.00  -  Forestry
Reference Link:
** This document has been:
818  times viewed
7  times downloaded.
Feeder: SPRSTHPT@GMAIL COM , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Climate change guidelines for forest managers
Understanding Forest Degradation in Nepal
Prominent Non-Wood Forest Products of Terai and Siwalik Regions in Nepal (November 2014)
Regional Workshop on Pro-poor Leasehold Forestry
Payments for Forest Environmental Services in Sub-Saharan Africa
Community access to natural resources: A case study on forest resource access and control in Morang District - Issue 18
NEPAL DEVELOPS ITS TIMBER RESOURCES
Case Studies on Measuring and Assessing Forest Degradation - Forest Resources Assessment Working Paper 163
BIOGAS TECHNOLOGY: A TRAINING MANUAL FOR EXTENSION
Nepal Develops its Timber Resources
वन व्यवस्थापकहरुका लागि जलवायु परिवर्तन निर्देशिका
State of Forest Genetic Resources Conservation and Management in Nepal
लिटिल डायनाे
रङ्गीन विष
FRA 2000- Global Forest Cover Map
UNDAF District Profiles: Forestry Summary
नागदहका माछा
इम्जाकाे झस्काे
खाैराे बकुल्ला
Watershed Management Case Study: Nepal Review and Assessment of Watershed Management Strategies and Approaches
Micro-Enterprises Development for Poverty Alleviation Volume II (Sindhupalchowk)
Global Forest Resources Assessment 2010: Country Report - Nepal
ASIA-PACIFIC FORESTRY SECTOR OUTLOOK STUDY II
Brief on National Forest Inventory (NFI)
Leasehold Forestry And Livelihood Programme (LFLP)-Nepal
Ecosystem Based Adaptation in Mountain Ecosystems in Nepal
National socioeconomic surveys in forestry
Ecosystem Based Adaptation in Mountain Ecosystems in Nepal Project Completion Report
Lessons learned from appraising the impact of IFAD projects in Nepal on the GHG balance and stocks of natural resources - An analysis using the Ex-Ante Carbon balance Tool
Hupsekot Leasehold Forest Intergroup Received Mountain Development Award 2011
Forest-reliant communities in Asia need policies to better protect their tenure, livelihoods and ensure their food security ( 12 February 2015 )
Impacts of Leasehold Forestry on Livelihoods and Forest Management
Ecosystem based adaptation - A case from Panchase [YouTube]
Institutional Capacity On Forest Tenure In Nepal Status, Gaps And Way Forward FAO
Understanding Women's Participation in Forestry in Nepal
वन व्यवस्थापकहरुका लागि जलवायु परिवर्तन निर्देशिका
Forests for Food Security and Livelihood Sustainability: Policy Problems and Opportunities for Small Farmers in Nepal
Press Release of FAO Representation in Nepal ( 4 December 2014 )
Terai Landscape Conservation
The United Nations Development Programme-Press Release
Technical Assistance for Leasehold Forestry and Livestock Programme
Government Of Nepal: Climate Change Vulnerability Mapping For Nepal
Regenerating Forests And Livelihoods In Nepal: A New Lease On Life
Breaking New Ground Leasehold Forestry in Nepal (February 2004)
Year in Review 2009: The United Nations Takes on a Range of Tough Global Challenges
Nepal Biodiversity Strategy
Newsletter Simsar: News in Brief- Vol 3 (April 2009)
National Capacity Self-Assessment For Global Environment Management - Nepal - Cross-cutting Analysis Report
Ecosystem Based Adaptation in Mountain Ecosystems in Nepal
Newsletter Simsar: Brief Introduction of a Wetland Site - Issue 1, Vol 1 (July 2008)
Project Document-Micro Enterprise Development Program-Volume 3
FAO Nepal Newsletter Issue No.7 (April-June 2016)
Vulnerability and Impacts Assessment for Adaptation Planning in Panchase Mountain Ecological Region, Nepal
Development of Ecosystem Based Sediment Control Techniques & Design of Siltation Dam to Protect Phewa Lake: Harpan Khola Watershed Kaski Summary Report
Return to Chitwan: the Bote people in Nepal
FAO Nepal News Bulletin Bi-Monthly (March 2015)
Micro-Enterprises Development for Poverty Alleviation Volume II (Rural Nepal)
स्थलगत बुलेटिन प्रकोपबाट लामो समयसम्म बिस्थापित; बिसिएको समुह
Leasehold Forestry and Livestock Programme
A Document of the International Fund for Agricultural Development
Challenges and Opportunities for Nepal’s Small and Medium Forest Enterprises (SMFEs)
The GEF Small Grants Programme Nepal Project Profiles
Mainstreaming Disaster Risk Management in Nepal
Stories From The Field: Nepal’s ‘Poorest Of The Poor’ Reap The Benefits Of Innovative Leasehold Project
Nepal Climate Citizen Budget
Shanghai Poverty Conference – Scaling Up Poverty Reduction
सिमसार:​ समाचार पत्र​- अंक १ (डिसेम्बर २००८)
Nepal: Administrative Unit-Province 3 Map
NEPAL: Administrative Unit- State 3 Map
Landscape Level Biodiversity Conservation in Nepal's Western Terai Complex
74th UN Day 2019
Climate proofing agriculture
IMPACT EVALUATION-Evaluation of the Impact of Food for Assets on Livelihood Resilience in Nepal A Mixed Method Impact Evaluation Annex Vol II – VDC Profiles.
Identification of NTFP Based Micro-Enterprises in Parbat: Opportunities, Constraints and Strategies for Development
Value Chain Designing Of Chiraito Of Panchase Protected Forest Area
The Poverty-Environment Initiative (PEI) In Nepal
Statement Of Ms Lakshmi Menon, Head Of IFAD’s Corporate Services Department - National Roundtable Workshop, Nepal Country Programme Evaluation
Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study Working Paper Series - Country report - Nepal
UNDP And Climate Change: Zero Carbon, Sustainable Development
NEPAL CLIMATE PUBLIC EXPENDITURE AND INSTITUTIONAL REVIEW (CPEIR) Government of Nepal National Planning Commission United Nations Development Programme United Nations Environment Programme Capacity Development for Development
Conservation and Sustainable Use of Wetlands in Nepal
UN Mourns Death of Friends and Colleagues in Helicopter Crash
Nepal Climate Change Support Programme (NCCSP)
NCCSP at a Glance
NCCSP Thematic Areas
Nepal Climate Change Support Programme
Fighting Poverty And Land Degradation With Leasehold Agreements
Country Pasture/Forage Resource Profiles
My World The United Nation Global Survey Or A Better World
Nepal - Reports of Security Incidents: September 12, 2006 - September 25, 2006
9th Steering Committee Meeting: NRRC Flagship Update (January–June 2013)
Agricultural Technology For Development ( Seventieth session )
Surveys and Demonstration for the Management and Development of the Trisuli Watershed
FAO Nepal News Bulletin Number 01-January 2015
Human Development Report 2007 : Climate change and human development – risk and vulnerability in a warming world : Country Case Study-Nepal
Integrating climate finance in planning & budgeting: Nepal's experience - Youtube
Custodians Of Culture and Biodiversity: Indigenous Peoples take charge of their challenges and opportunities
Land Tenure Security and Poverty Reduction ( March 2015)
Post-2015 Sustainable Development Goals
Agricultural development and agrarian structure in Nepal (Working Paper)
100 result(s) found.