United Nations
Information Centre | Nepal
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५
PDF File Size: 725 KB | Download   
निरन्तर दोहोरिरहने बहु–प्रकोपका घटनाहरुबाट उत्पन्न
विपद्को अत्यधिक जोखिममा रहेको मुलुकहरुमध्ये नेपाल
पनि एक हो । यहॉ प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग,
आगलागी, सडक दुर्घटना र महामारी जस्ता प्राकृतिक
तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपहरुका कारण जनधनको ठूलो क्षति
तथा नोक्सानी हुने गरेको छ । मुलुक विषम भू–बनावट,
कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता तथा जलवायु
परिवर्तनका कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन,
डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हिमपहिरो,
हिमताल विष्फोटन, अतिबृष्टि, अनावृष्टि, हुरी बतास,
शीतलहर, तातो हावाको लहर, वन डढेलो लगायतका
प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट प्रभावित छ । त्यसैगरी नेपाल
सडक दुर्घटना, महामारी, अनिकाल, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु
आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु
जस्ता महामारी, सर्पदंश, जनावर आक्रमण, खानी, हवाई,
द्द विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति – २०७५ विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति – २०७५
जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस,
रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त
खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदुषण, वन विनास वा भौतिक
संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना
लगायतका गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट पनि प्रभावित छ ।
२०७२ साल बैशाखमा आएको गोरखा भूकम्प, २०७१ र
२०७४ सालमा आएको बाढी तथा पहिरो र यसबाट भएको
ठूलो जनधनको क्षति तथा नोक्सानी यसका पछिल्ला
उदाहरणहरु हुन् । जनसंख्या बृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित
शहरीकरण र जोखिम असंवेदनशील विकासका कार्यहरुले
गर्दा विपद् सङ्कटासन्नतामा अझ बृद्धि भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न
नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ ।
यस सन्र्दभमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि दैवी
प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,
२०५५, भवन ऐन, २०५५, राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६०,
विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६,
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति – २०७५ घ
जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७, भू–उपयोग नीति २०६९,
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२, राष्ट्रिय
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति, २०७२, राष्ट्रिय विपद्
प्रतिकार्यको कार्यढाँचा, २०७०, बस्ती विकास, शहरी
योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन,
२०७२, राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, २०७३ आदि
महत्वपूर्ण कानूनी तथा नीतिगत आधार हुन् भने नेपालको
संविधान, २०७२ पछि आएका स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
ऐन, २०७४ पछिल्ला महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था हुन् । साथै
केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म कानून बमोजिम स्थापित दैवी
प्रकोप उद्धार समितिहरु, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय
एवं प्रतिष्ठानहरुलाई महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्थाको
रुपमा लिन सकिन्छ भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेका विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिष्द, कार्यकारी
समिति, प्राधिकरण, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका
समितिहरु नयाँ संस्थागत व्यवस्थाका रुपमा रहेका छन् ।
Publisher:
GON, UN ,   (2018 )
Type / Script:
Annual Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
DISATER RISK MANAGEMENT, DISASTER MITIGATION, DISASTER REDUCTION DISASTER RISK REDUCTION, DISASTER REDUCTION, DISASTER RISK REDUCTION, IMPLEMENTATION STRATEGY AND FOLLOW UP, EMERGENCY RELIEF,NATURAL DISASTERS, DISASTER PREVENTION DISASTER PREPAREDNESS
Thematic Group:
 UN : International Peace and Security
Thesaurus:
13.02.00  -  Disaster Prevention, Preparedness And Relief
Reference Link:
http://un.org.np/sites/default/files/Disaster_Risk_Reduction_Policy_2018.pdf
** This document has been:
1150  times viewed
8  times downloaded.
Feeder: PRATIBHA DAWADI@GMAIL COM , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Technical Support to Government of Nepal to Implement Disaster Risk Reduction and Management Act
Disaster Risk Reduction in Nepal : Flagship Programmes : The Nepal Risk Reduction Consortium ( October 2010 )
National Disaster Response Framework
INTERNATIONAL DAY FOR DISASTER FOR REDUCTION (IDDR) 2017 “HOME SAFE HOME"
The Handbook On Law And Disaster Risk Reduction
Key Note Address by Honorable Dr. Min Bahadur Shrestha, Vice Chairman, and National Planning Commission of Nepal during Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2017: Mainstreaming Disaster Risk Reduction for Poverty Eradication in Asia-Pacific.
CHILD-CENTRED RISK ASSESSMENT - Regional Synthesis of UNICEF Assessments in Asia
National Strategy for Disaster Risk Management in Nepal
Early Warning in Action: Kanchanpur, Nepal
Early Warning in Action
Fit-For-Purpose Land Administration In A Post Disaster Context: Lessons and Applications from Nepal
In The Know- UNDP Nepal Newsletter-Issue 66, June 2012
Comprehensive Disaster Risk Management Programme (CDRMP): Annual Progressive Report 2014
Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC) Concept Notes Flagship II Emergency Preparedness and Response Capacity
Nepal Risk Reduction Consortium: Progress Update
Nepal Disaster Reoprt 2011 Policies , Practices and Lessons
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
Notes of Local Project Appraisal Committee meeting of the Comprehensive Disaster Risk Management Programme (2011-2015)
Mainstreaming Disaster Risk Management in Nepal
National Strategy for Disaster Risk Management
Nepal Risk Reduction Consortium: Progress Update
Gender Equality and Social Inclusion
District Disaster Risk Management Plan (DDRMP)- Arghakhanchi District
District Disaster Risk Management Plan (DDRMP): Kapilvastu District
Nepal Risk Reduction Consortium
Needs and Capacity Assessment of Fourteen Rural and Urban Municipalities on Disaster Risk Reduction and Management in Nepal
The Nepal Risk Reduction Consortium: Disaster Risk Reduction in Nepal
Flagship Programmes: Disaster Risk Reduction in Nepal
Disasters And Conflicts: Policy And Field Updates
Nepal Wash Cluster Decommissioning and Phase out Plan: Koshi Flood
Comprehensive Disaster Risk Management Programme (CDRMP)
Handover The Fire Safety Tank To Five Municipality
Disaster Risk Management Plan -Siraha District
Changunarayan Municipality
Tools for The Assessment of School and Hospital Safety for Multi-Hazards in South Asia - (Hospital Safety) Toolkit Book 1: New Design
Project Completion Report Earthquake Risk Reduction and Recovery Preparedness Programme for Nepal
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 54/ November 2009
Project infosheet - P2P Support for Building Community Resilience through Recovery and Reconstruction in Nepal
Nepal: Flood 2017 Office of the Resident Coordinator Situation Report No. 1 (as of 14 August 2017)
Draft for Consultation Guidance note for developing Flagship 4 Project Proposals
Identification of Focus Districts for Flagship 4
Common Messages for Disaster Risk Reduction in Nepal: Nepal Risk Reduction Consortium Communications Group
Training Workshop on Addressing Disaster Risks Specific to South and South-west Asia 2017
Training Workshop on Addressing Disaster Risks Specific to South and South-west Asia 2017
Training Workshop on Addressing Disaster Risks Specific to South and South-west Asia 2017
Training Workshop on Addressing Disaster Risks Specific to South and South-west Asia 2017
Training Workshop on Addressing Disaster Risks Specific to South and South-west Asia 2017
Training Workshop on Addressing Disaster Risks Specific to South and South-west Asia 2017
Training Workshop on Addressing Disaster Risks Specific to South and South-west Asia 2017
Training Workshop on Addressing Disaster Risks Specific to South and South-west Asia 2017
Regional Disaster Preparedness and Response Planning
Disaster Experiment at Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा
Remarks By The UN Resident Coordinator, Robert Piper: Opening Of The Disaster Risk Reduction Symposium: International Disaster Reduction Day (14th October)
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
Supporting Nepal In Building Back Better: Disaster And Climate Risk Management (August 2015)
UNJP/NEP/071/UNJ: Enhancing Capacities For Climate Change Adaptation And Disaster Risk Management For Sustainable Livelihoods In The Agriculture Sector
Mid-Term Evaluation of the Comprehensive Disaster Risk Management Programme (Final Report)
Technical Cooperation Programme - Strengthening Capacities for Disaster Prevention and Preparedness and Climate Risk Management in the Agricultural Sector
Nepal Country Report - Global Assessment of Risk
Nepal Risk Reduction Consortium : Flagship Programmes
Community-Based Earthquake Preparedness in Nepal: A Matter of Risk Perceptions
Nepal Monthly Situation Update, Issue No. 64 (October 2010)
Nepal Disaster Report -2009 (The Hazardscape and Vulnerability)
Nepal Disaster Report 2009
Helping Communities prepare for and respond to disasters [Youtube]
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
International Day for Disaster Reduction 2009
EMPLOYMENT-FOCUSED DISASTER RISK MANAGEMENT AND RECONSTRUCTION IN ASIA AND THE PACIFIC: A COMPARATIVE ANALYSIS OF RECENT DISASTERS IN INDIA, JAPAN, NEPAL, AND THE PHILIPPINES
Disaster Experiment at Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment at Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment at Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment at Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment at Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
Disaster Experiment At Bhaisipati UNDP Pull Down Observation
100 result(s) found.