United Nations
Information Centre | Nepal
UDHR about 12 results (0.0227 in miliseconds)  
Human Rights in the Constitution- Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 3 Human rights are rights inherent to all human beings, whatever their nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. All human beings are equally entitled to human rights without discr...
CCD/UNDP, (2009)
Minority Rights Under the New Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 7 English Minority rights are the normal individual rights as applied to members of racial, ethnic, class, religious, linguistic or gender and sexual minorities; and also the collective rights accorded to minority groups. Individual rights belong to you simply...
CCD/UNDP, (2009)
Inside: Prison and the Rights of Detainees - A Photo Exhibition on Prison conditions in Nepal The Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal(OHCHR-Nepal) was established in May 2005, following the signing of an agreement of cooperation between the OHCHR and the Government of Nepal. The Office has a mandate to monitor the observ...
OHCHR, (2008)
UNIC Educational Outreach - November 2019 UNIC distributed publications of the Universal Deceleration of Human Rights in 5 different language(Tharu, Maithali, Bhojpuri, Tamang, Nepal Bhasa) to the student of Sudesha school and Rajashre Gurukul. #UNIC #UNICNepal #SDGs #UNDP #UNICEF #FAO #Ed...
UNIC/NiharikaKharel, (2019)
म़लिा याङतामला जाम्बुलङिखोरला ग्रानस्यो (Universal Declaration of Human Rights in Tamang language) ङाच्छाला ताम म़िथेमेला मोकोन सदस्यजुगुरि मुबा प्रतिस्ठा थेन सम्मान होच्छेम अबिच्छिन्न याङतामजुगुला मान्यता नोन जाम्बुलिङरि राङबाङ, न्याय थेन सान्तिला आधार ताबासे, म़िला याङतामरि अवहेलना थेन अनादर लाबासे म़िस्यालला सेमदा नोन क्युङना लाबा आतोबा ...
UN, (2018)
मानव अढिकारके विस्वव्यापि घोसनापट्र (Universal Declaration of Human Rights in Tharu language) प्रस्टावना संसारके मानव परिवारके सक्कु सडस्यन््मे अन्टरनिहिट प्रटिस्ठा, समानटा ओ नैहरे सेक्जैना अढिकारके सम्मानके लग स्वटन्ट्रटा, न्याय ओ सान्टिके आढार हुइलक ओरसे, मानव अढिकारप्रटि अवहेलना ओ उपेक्छाके परिनामस्वरुप मानव जाटिक्् विवेकहे जो आघाट ...
UN, (2018)
मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights in Bhojpuri language) प्रस्तावना एह से कि मानव परिवार के समूचा सदस्यन के जन्मजात गौरव आ बराबर आ अविच्छिन्न अधिकार के स्वीकृति ही न्याय, स्वतंत्रता आ विश्–शांति के बुनियाद ह, एह से कि मानव अधिकारन के प्रति उपेक्षा आ घृणा के फलस्वरूप ही अइसन बर्बर कार्य भइल जेसे मानव जाति...
UN, (2018)
मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणा (Universal Declaration of Human Rights in Maithili Language) प्रस्तावना मानव परिवारक सदस्य सभक अन्तर्निहित प्रतिष्ठा, समानता आ अविच्छिन्न अधिकार सभक मान्यते विश्व मे स्वतन्त्रता, न्याय आ शान्तिक आधार होएबाक कारणेँ– मानव अधिकार सभक अवहेलना आ अनादरक परिणाम स्वरूप मानव जातिक अन्तःस्करण केँ आहत करऽ वला बर्बतापूर...
UN, (2018)
मानव अधिकारया विश्वव्यापी घोषणा–पौ (Universal Declaration of Human Rights in Nepal Bhasa) न्ह्यखँ मानव परिवारया सकलें दुजःतय्गु आत्मसम्मान व उमित सदां हे दयेमाःगु समानताया अधिकारतय्त मान्यता बीगु हे विश्वय् स्वतन्त्रता, न्याय व शान्तिया आधार खः । उकिं, मानव अधिकारप्रति अवहेलना व अनादरया लिच्वः कथं हे मानव जातिया मर्मय् हे घाः लाकीगु ग्य...
UN, (2018)
Universal Declaration of Human Rights (Book Format in English) The Universal Declaration of Human Rights, which was adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948, at the Palais de Chaillot in Paris, France, was drafted in direct response to the calamities and barbarous acts experienced by th...
UNIC, (1948)
मानव अधिकारको विस्वव्यापी घोसणा (Universal Declaration of Human Rights in Nepali) सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले मानव अधिकारको विस्वव्यापी घोसणा अनुमोदन गरी जारी गर्यो जसको पूर्ण पाठ यहाँ दिइएको छ। यस ऐतिहासिक कार्य पछि सभाले सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई घोसणाको पाठ प्रचार गर्न देश तथा प्रदेशहरुको राजनैतिक...
UNIC, (1948)
UN Day 2018 During the 73rd UN Day celebration 2018, a guest poses with UDHR booklet (Bhojpuri version). #UNDay2018 #UDHR #Bhojpuri...
UNIC, (2018)