United Nations
Information Centre | Nepal
REMEDY about 1 results (0.0043 in miliseconds)  
MEDIA ADVISORY संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरु तथा फौजदारी न्याय प्रणालीबीचको सम्बन्ध २०६७ चैत १५ नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल)ले "संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र फौजदारी न्याय प्रणालीबीचको सम्बन्ध: के द्वन्दसंग सम्बन्धित मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारलै सत्य निर...
UNOHCHR, (2011)