United Nations
Information Centre | Nepal
PROTEST about 7 results (0.0043 in miliseconds)  
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल प्रेस विज्ञप्ति - २०६६ पुस ५ उच्चायुक्तको कार्यालय - नेपालद्वारा संयम अपनाउन आग्रह "सार्वजनिक राजमार्गहरु खाली गराउने प्रहरीको अधिकार तथा शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारीहरुको अधिकार रहेको कुरालाई मा स्वीकार गर्छु, तर संयम अपनाउन, उत्तेजित पर्ने खालका कार्य हुन नदिन तथा संवादमार्फत तनाव कम गर्न मा सबै समुहहरुलाई आह्वान...
UNOHCHR, (2009)
Protesting for Climate Justice For better Climate, protesters raising voice for Climate Justice in Pulchowk, Lalitpur on 19th September, 2014. #Protest #ClimateJustice #CampaignForClimateChange #Photo #2008 ...
UNIC, (2014)
Protesting for Climate Justice Protesters showing the sign boards and pretesting for Climate Justice in Pulchowk, Lalitpur on 19th September, 2014. #Protest #ClimateJustice #CampaignForClimateChange #Photo #2008 ...
UNIC, (2014)
संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति-जुन ३ (जेठ २० २०६६) बन्दक सम्बन्धमा नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयद्वारा चिन्ता व्यक्त हरेक नेपालीलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने र भेला हुन पौने स्वतन्त्रता छ र यस्ता महत्वपूर्ण अधिकारको रक्षामा राष्ट्रसंघ निरन्तर लागि रहने छ। स्वेच्छाले गरिने आम प्रदर्शनी तथा विरोधका अन्य कार्यक्रम शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिएको खण्डमा ती सामान्यत राजनीत...
UNRCO, (2009)
General Assembly A/61/374 - Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal On 16 September 2005, the High Commissioner for Human Rights submitted to the General Assembly her report on the human rights situation and the activities of her office, including technical cooperation, in Nepal (A/60/359), which covered the period f...
OHCHR, (2006)
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL PRESS RELEASE – 5 December 2006 Statement attributable to Kieran Dwyer Spokesperson of OHCHR­Nepal 5 December 2006 "OHCHR­Nepal is very concerned about violent demonstrations which have taken place these past few days in the Kathmandu Valley, in the context of student protests, and the excessive use of force by police in responding to the violence, as witness...
UNOHCHR, (2006)
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 20 December 2009 OHCHR-Nepal Urges Restraint “I recognise the right of the Police to keep clear the public highways and the right of demonstrators to protest peacefully, however I call on all groups to exercise restraint, to avoid provocation and to reduce tension through dialogue. Today’s disp...
UNOHCHR, (2009)