United Nations
Information Centre | Nepal
NEPALCLIMATECITIZENBUDGET about 2 results (0.0047 in miliseconds)  
Nepal Climate Citizen Budget Nepal is one of the world’s most vulnerable countries to global climate change. It ranks in the top 20 countries that have suffered the most from the impacts of climate change, through floods, forest fires, drought and other climate-induced disasters...
UNDP, (2019)
नागरिक जलवायु बजेट नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका मुलुकको सूचीमा पर्दछ । खहरे बाढी, डढेलो, खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असरहरूबाट अति प्रभावित हुने बीसौँ देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असरहरूक...
UNDP, (2019)