United Nations
Information Centre | Nepal
KAVREPALANCHOWK about 12 results (0.0098 in miliseconds)  
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- काभ्रेपलान्चोक​: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५) यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिईनु पर्दछ । काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्...
CFP-UNRCO, (2015)
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 21 December 2006 Report on the torture and death of Maina Sunuwar This press release includes report about the torture and death of 15 ­year ­old Maina Sunuwar, who died in the custody of the (Royal) Nepalese Army (NA) in February 2004 at the Birendra Peace Operations Training Centre in Panchkhal Kavrepalanchowk Di...
UNOHCHR, (2006)
OPEN MIC NEPAL अंक ३३ फाल्गुन १७, २०७२ ओपन माईक नेपाल बुलेटिनको तेतिसौ अंकमा स्वागत छ।'ओपन माईक' भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चलेका हल्लाहरु तथा अन्योलपूर्ण सवाललाई एक ठाउँमा ल्याई त्यसभित्रको यथार्थ पत्ता लगाएर मानवीय सहयोगका काम गरिरहेका संघसंस्थाहरु, संचार माद्यम र स्थानीय समुदायलाई सहि सू...
UN, (2016)
Community Perception Report- Kavrepalanchowk: Round 5 (November 2015) This Community Perception Survey is conducted in Kavrepalanchowk,round 5 which have 100 of survey questionnaires. The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be...
UNRCHCO, (2015)
पुननिर्माण सम्बन्धि समुदायको बुझाइको प्रतिवेदन- काभ्रेपलान्चोक बूदाँहरु: १. तपाइँको पुननिर्माणका मुख्य समस्याहरु सम्बोधन भइरहेका छन्? २. तपाइँलाई पुननिर्माण राहत/सहयोग कसरी लिने भन्ने जानकारी छ​? ३. तपाइँलाई पुननिर्माण सहायता लिन कुनै कुराले रोकेको छ ? ४. समग्रमा भुकम्पछिको पुननिर्माण प्रक्रियाले उपलब्धि गरे...
CFP-UNRCO, (2016)
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल प्रेस विज्ञप्ति-२०६३ पुष ६ मैना सुनुवारको यातना र मृत्युसम्बन्धी प्रतिवेदन यो प्रतिवेदनले न्याय खोज्ने प्रयास र यो मुद्दामा प्रगतिको अभाव एबम नेसेको तर्फबाट भएको पारदर्शिताको अभाव अभिलेख गर्दछ।यो मुद्दाले उपचार खोज्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनक पीडाहरु वा तिनका आफन्तहरुले अझै सामना गर्नुपरेका धेरै अवरोध चित्रित गर्दछ।यसले मानवअधि...
UNOHCHR, (2006)
Community Perception Survey- Kavrepalanchowk: Round 3 This Community Perception Survey is conducted in Kavrepalanchowk, round 3 which have 100 of survey questionnaires. Note: All the values are expressed in percentages. 1. Do you have any health problem? 2. Are your main problems being addressed? ...
CFP-UNRCO, (2015)
Community Perception Report- Kavrepalanchowk: Round 4 (October 2015) This Community Perception Survey is conducted in Kavrepalanchowk, round 4 which have 100 of survey questionnaires.The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be...
CFP-UNRCO, (2015)
खाद्यान्न सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिबेदन – कभ्रेपलान्चोव्क मे २०१६ यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । कभ्रेपलान्चोव्क जिल्लामा जम्मा १५० वटा सर्...
CFP/UNRCO, (2016)
पुननिर्माण सम्बन्धी समुदाएको बुझईको प्रतिबेदन– कभ्रेपलान्चोव्क जुलाई २०१६ यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । कभ्रेपलान्चोव्क जिल्लामा जम्मा १५० वटा सर...
CFP/UNRCO, (2016)
संरक्षण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिवेदन – कभ्रेपलान्चोव्क अगस्ट २०१६ यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । कभ्रेपलान्चोव्क जिल्लामा जम्मा १५० वटा स...
CFP/UNRCO, (2016)
Community Perception Survey- Kavrepalanchowk: Round 2 (September 2015) This Community Perception Survey is conducted in Kavrepalanchowk, round 2 which have 100 of survey questionnaires. Among total people surveyed, 91% of people (saying not at all, very little and staying neutral) in Kavrepalanchowk responded that the...
CFP-UNRCO, (2015)