United Nations
Information Centre | Nepal
INCIDENT about 2 results (0.0098 in miliseconds)  
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 21 December 2006 Report on the torture and death of Maina Sunuwar This press release includes report about the torture and death of 15 ­year ­old Maina Sunuwar, who died in the custody of the (Royal) Nepalese Army (NA) in February 2004 at the Birendra Peace Operations Training Centre in Panchkhal Kavrepalanchowk Di...
UNOHCHR, (2006)
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल प्रेस विज्ञप्ति-२०६३ पुष ६ मैना सुनुवारको यातना र मृत्युसम्बन्धी प्रतिवेदन यो प्रतिवेदनले न्याय खोज्ने प्रयास र यो मुद्दामा प्रगतिको अभाव एबम नेसेको तर्फबाट भएको पारदर्शिताको अभाव अभिलेख गर्दछ।यो मुद्दाले उपचार खोज्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनक पीडाहरु वा तिनका आफन्तहरुले अझै सामना गर्नुपरेका धेरै अवरोध चित्रित गर्दछ।यसले मानवअधि...
UNOHCHR, (2006)