United Nations
Information Centre | Nepal
CUSTODY about 4 results (0.0043 in miliseconds)  
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 21 December 2006 Report on the torture and death of Maina Sunuwar This press release includes report about the torture and death of 15 ­year ­old Maina Sunuwar, who died in the custody of the (Royal) Nepalese Army (NA) in February 2004 at the Birendra Peace Operations Training Centre in Panchkhal Kavrepalanchowk Di...
UNOHCHR, (2006)
Assessment of Children and Young Persons in Prisons, Correction Home and Police Custody in Nepal Despite the ratification of several multilateral human rights treaties, including the Convention on the Rights of the Child (CRC),and the enactment of the Child Rights Act, children who come into conflict in Nepal with the law face serious problems w...
UNICEF, (2006)
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press release -18 fEBRUARY 2006 Death of Mr Prem Prasad Sapkota OHCHR-Nepal is deeply disturbed at the death of Mr Prem Prasad Sapkota, the Deputy Regional Administrator of the Eastern Region, who died in the custody of the CPN (Maoist) in the area of Ranjani reportedly on the morning of Friday 17 February. The ...
UNOHCHR, (2006)
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल प्रेस विज्ञप्ति-२०६३ पुष ६ मैना सुनुवारको यातना र मृत्युसम्बन्धी प्रतिवेदन यो प्रतिवेदनले न्याय खोज्ने प्रयास र यो मुद्दामा प्रगतिको अभाव एबम नेसेको तर्फबाट भएको पारदर्शिताको अभाव अभिलेख गर्दछ।यो मुद्दाले उपचार खोज्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनक पीडाहरु वा तिनका आफन्तहरुले अझै सामना गर्नुपरेका धेरै अवरोध चित्रित गर्दछ।यसले मानवअधि...
UNOHCHR, (2006)