United Nations
Information Centre | Nepal
CONSTITUTIONEDUCATION about 1 results (0.0036 in miliseconds)  
नागरिकका निम्ती सम्वैधानिक शिक्षा प्रश्नोत्तरमाला अन्तरिम सम्बिधानलाई विस्थापित गर्दै संविधाननसभाबाट निर्मित नेपालको सम्बिधान २०७२ जारी भयको छ । आम जनाताका जिवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्विधानका मुलभुत प्राव्धानहरुकाबारे सुसुचित नभइ यसको सफल कार्यान्वयन सम्भब छैन । समवैधानिक शिक्षाको प्रबर्धनबाट ...
UNDP, (2015)