United Nations
Information Centre | Nepal
1953 about 2 results (0.0047 in miliseconds)  
अन्मिनपत्र- निर्वाचन सल्लाहकारहरू कार्यक्षेत्रमा हाल निर्वाचन आयोग जिल्ला जिल्लामा निर्वाचनको तयारी थाल्ने काममा केन्द्रित छ । काठमाडौको मुटमा अवस्थित बाघ दरवारमा रहेको निर्वाचन आयोगको मुख्य कार्यालयमा आयुक्तहरू र कर्मचारीहरू जिल्लास्तरीय निर्वाचन कार्यहरूलाई टेवा पुयाउने काममा व्यस्त छन् । आयोगका ...
UNMIN, (2007)
UNMIN Patra #6 - April/May 2008 The roll-out of district preparations for the Constituent Assembly election is now the focus for Nepal’s Election Commission (EC). The EC headquarters at Bagh Durbar in the heart of Kathmandu is a hive of activity as Commissioners and staff work to s...
UNMIN, (2007)