United Nations
Information Centre | Nepal
11007 about 2 results (0.004 in miliseconds)  
25 Years of the ICPD: Accelerating the Promise The year 2019 marks the 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD), held in Cairo in 1994. At the Cairo conference, 179 governments adopted a visionary Programme of Action that called for women’s reproductiv...
UNFPA, (2019)
आइसिपिडीको पच्चीस वर्षे यात्रा :जनङ्ख्या र विकासमा प्रतिबद्धता सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा जनसंख्या र विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन(आइसिपिडी) आयोजना भएको ठिक २५ वर्ष पुगेको छ । नेपाल लगायत १७९ देशहरुले हस्ताक्षर गरेको आइसिपिडीको कार्ययोजनाले विकासका प्रयासहरुमा महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार...
UNFPA, (2019)