United Nations
Information Centre | Nepal
10732 about 2 results (0.0064 in miliseconds)  
UNDP Nepal Youth Strategy 2018-2022 Numerous factors are impeding the development of Nepal’s youth, including shortage of employment opportunities—as a result of which overseas migration and brain-drain has increased, with its own repercussions: limited participation in political proce...
UNDP, (2018)
UNDP Nepal Youth Strategy 2018-2022 (in Nepali) नेपालका युवाको विकासमा धेरै तथ्यहरूले अवरोध गरिरहेका छन् । तिनमा रोजगारीका अवसरहरूको कमी, राजनीतिक प्रक्रियामा सीमित सहभागिता, अवैध गतिविधिमा संलग्नता, जलवायु परिवर्तनको जोखिम र भेदभावका विभिन्न स्वरूप लगायतका पर्दछन् । रोजगारीका अवसरहरूको कमीको फल...
UNDP, (2017)