United Nations
Information Centre | Nepal
About 105 results (0.5832 in miliseconds) - { Result by Thesaurus - Non-Formal Education }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2817)
 
 @medep (2471)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
12
The Role of Education in Peacebuilding : Case Study – Nepal (August 2011) The Nepal Case Study is part of a UNICEF research project on Education and Peacebuilding in Post-Conflict Contexts.The objectives of this research are to: 1. Locate peacebuilding initiatives supported through education programming within broader app...
UNICEF, (2011)
शिक्षामा सामाजिक लिगं (जेण्डर)सम्बन्धि खोज एवं बुझाइ शिक्षाकर्मी तथा लैगिक केन्द्रविन्दुहरुकालागि गुणात्मक​ अनुसन्धानको हाते पुस्तक​ सामाजिक लिगं अर्थात​ जेण्डर भन्नाले कुनै समुह​ वा समुदायभित्र महिला तथा पुरुषको पारम्परिक सामाजिक भुमिका र जिम्मवारी भन्ने बुझिन्छ। उदाहरणका लागि," लोग्नमानिसहरु कमाउन(आयआर्जक)व्यक्तिहरु हुन्" र "स्वास्नीमानिसहरु बालबच्चाका स्याहार गर्ने व्यक्ति हुन...
UNESCO, (2005)
सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सामुदायिक अध्ययन केन्द्र का क्रियाकलापहरुमा सहभागि बनाैँ।...
UNESCO, (N/A)
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14 Ensuring quality of education through both formal and non-formal provisions of education has been the most crucial challenge towards achieving the Education for All (EFA) goals in Nepal. This Report is an attempt to establish and strengthen an integr...
UNESCO, (2015)
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षा बालबालिकाले पहिले नै जानेका कुरा प्रयोग​ गरेर नयाँ कुरा राम्ररि सिक्न सक्छन भन्ने सिद्वान्तमा आधारित हुन्छ। विद्यार्थी आफुले राम्रेारी जानेको भाषामा पढ्न र लेख्न सुरु गर्छन। साथसाथै कामकजि भाषा बोल्न पनि सिकिरहेका हुन...
GON, UNESCO, (N/A)
निति निर्माताको लागि पुस्तिका यस पुस्तिकाले अल्पसङ्ख्यक भाषीक समदायका विद्यर्थिहरुलाइ शिक्षामा सफल हुन "मात्रिभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षा ले" कसरि मद्दत गर्छ भन्ने बरे जनकारि दिन्छ। हामि सबैले मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शीक्षाको समर्थन गर्नु पर्छ किन भने मातृभाषाको प्रयोगले शिक्ष...
GON, UNESCO, (N/A)
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका नेपाल भाषीक विविधता भएको देश हो। नेपाल को जनगणना २०५८ अनुसार नेपाल म १०० भन्दा बडी जातजाति बस्छन र ९२ भन्दा बढी भाषाहरू बोल्छन। एघ्नोलग (००५)मा नेपाल मा १२६ ओटा भाषा भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल मा करिब ८०%मानिस ले नेपालिमा बोल्ने भाषा मध्य भारोपोलि प...
GON, UNESCO, (N/A)
मथानि अबाधि भाषा भाग २ नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद​ मन्त्रालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द र​ युनेस्को काठमाडौं द्वारा सन्चालित अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गतको मथानि भाग 2...
GON, UNESCO, JFT, (N/A )
मथानि भाग १ नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद​ मन्त्रालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द र​ युनेस्को काठमाडौं द्वारा सन्चालित अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गतको मथानि भाग १ ...
GON, UNESCO, JFT, (2011)
Nepal: Lessons From Integrating Peace, Human Rights, and Civic Education Into Social Studies Curricula And Textbooks A collaborative and systematic curriculum revision process was undertaken in 2007 to integrate PHRCE into the social studies curriculum, supported by UNICEF funding from the Government of the Netherlands. The initiative built on work by UNESCO to int...
UNESCO, IIEP, PIEC, (2015)
GENIA-एसियामा शिक्षाको निमित्त लैङ्गिक संजाल जेनिया पृष्ठ्भूमी र ऊदेश्यहरू लैंगिक समान्ता,संलग्नताका निमित्त तयार पारिएका संयन्त्रहरु,लैङ्गिक विश्लेषण, समता निमार्णका संयन्त्रहरु...
UNESCO, (2004)
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा) मैथलि भाषा, समुदाय विकासमे साक्षरताक अहम भूमिका हाइ छै। साक्षरता विकासके सशक्त साधन छै । इ जनताक मैलिक अधिकार सेहो छै । यद्धपि नेपालमे एखनो धरि लगभग ५७.७% महिला आ ३५% पुरुष एहि अधिकार सँ बञ्चित छथि । देशमे कुल जनसंख्याक लगभग ४६% जनता निराक्षर छै । न...
GoN, UNESCO, (2011)
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा) समुदाय विकासमे साक्षरताक अहम भूमिका हाइ छै। साक्षरता विकासके सशक्त साधन छै । इ जनताक मैलिक अधिकार सेहो छै । यद्धपि नेपालमे एखनो धरि लगभग ५७.७% महिला आ ३५% पुरुष एहि अधिकार सँ बञ्चित छथि । देशमे कुल जनसंख्याक लगभग ४६% जनता निराक्षर छै । निराक्षर महिला...
GoN, UNESCO, JFT, (2011)
Educational Outreach Program Students reading the distributed materials by the UN Staffs in an Educational Outreach Program. #Students #OutreachProgram #2009 #Photo ...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Program 2009 Students being taught by UN Officials in an Educational Outreach Program. #Students #OutreachProgram #2009 #Photo ...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Program on February 2009 Mr. Ram Babu Shah, National Information Officer, interacts with a Student in an Educational Outreach Program. #Students #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2009...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Program on February 2009 Ram Babu Shah, National Information Officer, in an Educational Outreach Program sharing his knowledge. The Outreach program was conducted on the date of 27th February, 2009. #RamBabuShah #EducationalOutreach #2009 #Photo...
UNIC, (2009)
Teaching Hygienic Lifestyle in an Educational Outreach Program Students are shown and taught about the Hygienic lifestyle by the help Muna book. #Students #OutreachProgram #2009 #Photo ...
UNIC, (2009)
UN Information Centre Outreach Program Ram Babu Shah, National Information Officer interacting in an Outreach Program with students on 29th February, 2009. #RamBabuShah #OutreachProgram #Photo #2009 ...
UNIC, (2009)
An Inventory of Non-Formal Education in Nepal The pace of NFE expansion in Nepal started in the mid-seventies when CERID launched an innovative project ‘education for rural transformation’ in Lahachok VDC of Kaski District. Then in the late seventies after reflecting on the positive outcomes of ...
UNESCO, NFEC, CERID, (2006)
A Comprehensive Review of the Practices of Literacy and Nonformal Education in Nepal Non formal education (NFE) as it is understood followed the multiplicities of the country. Religious organizations such as Ashrams ofthe Hindus, Gumba of the Buddhists, Madarsa Makhtab of the Muslims, and Chumlung of the Kirat provided life skills an...
UNESCO, (2006)
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal Seventh traditions exist in Nepal to identify the contents for literacy and non formal education programs. In the first tradition, traditional contents are revisited and updated by the experts. In the second tradition,researchers go to the field, do ...
UNESCO, (2004)
Reading the Past, Writing the Future: A Report on National Literacy Campaign and Literate Nepal Mission Nepal has a moderate literacy rate and hence has been facing many challenges in order to meet the requirements of skilled workforce which is required for sustainable development.Literacy is significant for psychological health, personal development a...
GoN, UNESCO, (2017)
Household- Based Literacy Survey 2011 ( Literacy Survey in Makwanpur, Rupandehi and Ruswa ) In the context of achieving EFA goals, Nepal has made considerable efforts to increase the literacy rate through formal and non-formal education. Use of literacy skills in daily life is as important as increasing literacy rate. An appropriate literat...
UNSECO, (2011)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Mr. Rajendra Man Banepali, UNIC, addressing Educational Outreach Programme in Champadevi School on 29th of June 2018. #RajendraBanepali #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Mr. Rajendra Man Banepali, UNIC, addressing Educational Outreach Programme in Champadevi School on 29th of June 2018. #RajendraBanepali #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Student of Champadevi School taking part in 70th anniversary of Human Rights by Delivering/Reciting Human right Article in Champadevi School on 29th of June 2018. #Student #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Student of Champadevi School taking part in 70th anniversary of Human Rights by Delivering/Reciting Human right Article in Champadevi School on 29th of June 2018. #Student #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Student of Champadevi School taking part in 70th anniversary of Human Rights by Delivering/Reciting Human right Article in Champadevi School on 29th of June 2018. #Student #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Student of Champadevi School taking part in 70th anniversary of Human Rights by Delivering/Reciting Human right Article in Champadevi School on 29th of June 2018. #Student #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Student of Champadevi School taking part in 70th anniversary of Human Rights by Delivering/Reciting Human right Article in Champadevi School on 29th of June 2018. #Student #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Student of Champadevi School taking part in 70th anniversary of Human Rights by Delivering/Reciting Human right Article in Champadevi School on 29th of June 2018. #Student #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Students are posing for group pictures in Champadevi School on 29th of June 2018. #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Students are posing for group pictures in Champadevi School on 29th of June 2018. Mr. Rajendra Man Banepali, UNIC, Mr. Prasant Sanjel, UN Intern, Ms. Sanjiya Shrestha, UN Intern, Ms. Rohini Lama, UN Intern, Ms. Naziya Samad, UN Intern, #Stude...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Students attending Educational Outreach Programme in Champadevi School on 29th of June 2018. #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Students attending Educational Outreach Programme in Champadevi School on 29th of June 2018. #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Students attending Educational Outreach Programme in Champadevi School on 29th of June 2018. Ms. Rohini Lama, UN Intern, Ms. Naziya Samad, UN Intern, #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Champadevi School 2018 Students attending Educational Outreach Programme in Champadevi School on 29th of June 2018. Ms. Rohini Lama, UN Intern, Ms. Naziya Samad, UN Intern, #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School 2018 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, addressing Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School on 19th of July 2018. #Students #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School 2018 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, addressing Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School on 19th of July 2018. #Students #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School 2018 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, addressing Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School on 19th of July 2018. #Students #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School 2018 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, interacts with a Student in an Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School on 19th of July 2018. #Students #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School 2018 Students attending Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School on 19th of July 2018. #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School 2018 Students attending Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School on 19th of July 2018. #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School 2018 Students attending Educational Outreach Programme in Laboratory Secondary School on 19th of July 2018. #Students #EducationalOutreach #Photo #2018 #UNIC #School...
UNIC, (2018)
Inventory of Non-Formal Education (NEF) Providers in Nepal In Nepal, NFE has been conducting since the initiation of modern education, as an alternative way, to provide educational opportunity to those who could not get education from formal schools and institutes. NFE program in those days was merely reduce...
GoN, UNESCO, (2009)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, clicking pictures with school teachers and students in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC #Stu...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, giving speech in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, interacting with Teachers in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, interacting with Teachers in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, showing poster in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #RamBabuShah #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Participants are attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Participants are attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Participants interacting with school students in Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2008 Students attending Educational Outreach Programme in Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2008 #UNIC...
UNIC, (2008)
Educational Outreach Programme 2009 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, attending meeting with school teachers in an Educational Outreach Programme. #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2009 #UNIC #School #Meeting...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Programme 2009 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, interacts with a Student in an Educational Outreach Programme. #Students #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2009 #UNIC #School...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Programme 2009 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, interacts with a Student in an Educational Outreach Programme. #Students #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2009 #UNIC #School...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Programme 2009 Mr. Ram Babu Shah, National Officer of UNIC, interacts with a Student in an Educational Outreach Programme. #Students #RamBabuShah #EducationalOutreach #Photo #2009 #UNIC #School...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Programme 2009 School teachers are attending meeting in an Educational Outreach Programme. #EducationalOutreach #Photo #2009 #UNIC #School #Meeting...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Programme 2009 Students attending Educational Outreach Programme in Kalapatthar School. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2009 #UNIC...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Programme 2009 Students attending Educational Outreach Programme in Kalapatthar School. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2009 #UNIC...
UNIC, (2009)
Educational Outreach Programme 2009 Students attending Educational Outreach Programme in Kalapatthar School. #Students #EducatinalOutreach #School #Photo #2009 #UNIC...
UNIC, (2009)
आपत्कालीन शिक्षा - अनौपचारिक शिक्षाको सिकारुहरूका लागि स्वाध्ययन पुस्तिका अनौपचारिक शिक्षाका पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा बाढी पहिरो, आगलागी, भुइँचालो, रोगको महामारी, द्वन्द्व र यसबाट हुने हानि नोक्सानीसम्बन्धी विषयवस्तुहरू समेटिएका छन् । सर्वप्रथम त विपत्तिहरू आउनै नदिने उपायहरू अपनाउन मानिसहरूलाई सचेत...
UNESCO, GoN, (2013)
Girls in Science and Technology Education: A Study on Access, Participation and performance of Girl in Nepal This study was undertaken essentially to achieve four objectives, viz. to review curricular and research materials from gender lens, identify stakeholders’ perspective towards girls’ access to and participation in Science and Technology Education (ST...
UNESCO, (2005)
International Literacy Day 2016 "Reading the Past.Writing the Future" "Lifelong Learning" Open Photography Competition. General Guidelines Sustainable Development Goal 4 “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” is one of the 17 goals adopted by world leaders for the 2030 Agenda for Sustainable Development. Lifelong learning i...
GON,UNESCO, (2016)
Inventory of Non-Formal Education Providers in Nepal In Nepal, NFE has been conducting since the initiation of modern education, as an alternative way, to provide educational opportunity to those who could not get education from formal schools and institutes. NFE program in those days was merely reduce...
UNESCO, GoN, (2009)
छाया शिक्षा प्रणालीको सामना कस्ता निजी ट्युसन, कस्ता सरकारी नीति ? मूलधारका यी शिक्षा प्रणालीकै समानान्तर रूपमा र त्यत्तिकै व्यापकताका साथ अर्को एउटा प्रणाली पनि विश्वव्यापी रूपमा अस्तित्वमा रहेको छ जसलाई पूरक शिक्षण प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ र यसको सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । यस पुस्तकमा यस प्रणालीलाई छाया श...
UNESCO, IIEP, (N/A)
Education under Attack 2010 In order to protect and promote the right to education whenever learners, education personnel and educational facilities come under violent attack, greater knowledge and deeper understanding are required. Precise and detailed information about the ...
UNESCO, (2010)
विश्वव्यापी अनुगमनप्रतिवेदन २ ० १ १ सारसंक्षेप अदृश्य संकट सशस्त्र द्वन्द्व र शिक्षा स​न् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने दिशामा विश्व सही बाटोमा छैन । यद्यपि धेरै क्षेत्रहरुमा प्रगति भएको छ सन् २०११ को सबैका लागि शिक्षा, विश्वव्यापी अनुगमन प्रगति प्रतिवेदनबाट प्राप्त समष्टिगत संदेशले देखाएको छ कि अधिकाँश लक्ष्य...
UNESCO, (2011)
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका यी पुस्तिका अल्पसङ्ख्यक भाषिक समुदाय के विद्यार्थिन का शिक्षा मे सफल होय खातिर "मातृभाषा मे आधारित बहुभाषिक शिक्षा" कवने किसिम से मदत करत है, यहि बारे मे जानकारी देत है । युनेस्को मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिक शिक्षा कै र्समर्थन करत है, काहे कि मात...
GON, UNESCO, JFT, (N/A)
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका यी पुस्तिका अल्पसङ्ख्यक भाषिक समुदाय के विद्यार्थी का शिक्षा मे सफल होय मे मदत करय वाला "मातृभाषा मे आधारित वहुभाषिक शिक्षा के बारे मे जानकारी देत है ।...
GON, UNESCO, JFT, (N/A)
12