United Nations
Information Centre | Nepal
About 13 results (0.3581 in miliseconds) - { Result by Thesaurus - Natural Resources And The Environment }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2876)
 
 @medep (2508)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
NEPAL: Heavy rains and flooding | UNRCO | Report no. 48 Current estimates of losses vary, but assessment processes are ongoing to develop a clear picture of impacts, needs, and gaps. More clarity is expected in the coming days. However, what is emerging clearly is that the most substantial impacts are in ...
UNRCHCO, (2021)
स्थलगत बुलेटिन प्रकोपबाट लामो समयसम्म बिस्थापित; बिसिएको समुह सुदुरपशिचमका सबैजसो जिल्लामा प्रत्येक बर्ष पाकृतिक प्रकोपक कारण जनधनको क्षति हुने गरेको छ। तर तेस्सको प्रभाव तत्काल हुने घटना भन्दा धरै परसम्म पुग्दछ । विस्थापनको अवधि प्रकोपको आकार र प्रकारक आधारमा भिनंन हुने गरेको मानबिय सहायता कर्ताहरुले अवलोकन ग...
UNRCHC, (2011)
स्थलगत बुलेटिन जब नदि अतिक्रमकारी बनछ; मध्य तराईका बाढीपिडित समुदायहरु नेपालभर, प्राकृतिक प्रकोपले प्राकृतिक प्रकोफरुले बिगत दस बर्ष तयती नै मानिसहरुलाई मरेका वा बिस्थापित गरेका छन जति दस बर्ष लामो दन्द्वले गरेको छ । प्रकितिक प्रकोपले समुदायहरुलाई बिस्थापित गरेर तथा तिनको जिबिकोपाजनलाई नस्ट तुलयाएर तथा पिदिथारुलाई परिप...
UNRCHC, (2011)
इम्जाकाे झस्काे वातावरण विनाशले पृथ्वी र यहाँ बस् ने जीवजन्तुलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पादै छ। विभिन् ठाउकाे जलवायुमा परिवर्तन आएको छ। जाडो ठउँमा गर्मी बढेको छ। पानि नपने ठउँमा पानि पने थालेकाे छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लेर एकतिर बाढी अाउने र अकाेतिर नदिनाला सुक्ने...
-UNDP, (2018)
नागदहका माछा वातावरण विनाशले पृथ्वी र यहाँ बस् ने जीवजन्तुलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पादै छ। विभिन् ठाउकाे जलवायुमा परिवर्तन आएको छ। जाडो ठउँमा गर्मी बढेको छ। पानि नपने ठउँमा पानि पने थालेकाे छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लेर एकतिर बाढी अाउने र अकाेतिर नदिनाला सुक्ने...
-UNDP, (2018)
रङ्गीन विष वातावरण विनाशले पृथ्वी र यहाँ बस् ने जीवजन्तुलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पादै छ। विभिन् ठाउकाे जलवायुमा परिवर्तन आएको छ। जाडो ठउँमा गर्मी बढेको छ। पानि नपने ठउँमा पानि पने थालेकाे छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लेर एकतिर बाढी अाउने र अकाेतिर नदिनाला सुक्ने...
-UNDP, (2018)
लिटिल डायनाे वातावरण संरक्षणकाे महत्व नबुझनाले वा यसबारे हेलचेऋ्याइँ गनाले मानिसले वातावरण बिग्नने, बिगानेे काम अाफै गदै छ। बन जङ्गल विनाश हुदै छ। बाढी, पहिराे, भूक्षय, मरभूमीकरण तीव रुपमा भइरहेकाे छ। धुलाे, धुवाँ र विभिन् प्रकारका ग्यासबाट वायुमण्डल दूषित हुदै छ...
-UNDP, (2018)
खाैराे बकुल्ला वातावरण विनाशले पृथ्वी र यहाँ बस् ने जीवजन्तुलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पादै छ। विभिन् ठाउकाे जलवायुमा परिवर्तन आएको छ। जाडो ठउँमा गर्मी बढेको छ। पानि नपने ठउँमा पानि पने थालेकाे छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लेर एकतिर बाढी अाउने र अकाेतिर नदिनाला सुक्ने...
-UNDP, (2018)
United Nations/European Space Agency/International Centre for Integrated Mountain Development Expert Meeting on Remote Sensing Projects for the Hindu Kush-Himalayan Region (Kathmandu, 6-10 March 2006) In its resolution entitled “The Space Millennium: Vienna Declaration on Space and Human Development”: The Third United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space (UNISPACE III) recommended that activities of the United ...
UN GA, (2006)
Nepal Biodiversity Strategy The Nepal Biodiversity Strategy (NBS) is an important output of the Biodiversity Conservation Project of the Ministry of Forests and Soil Conservation (MFSC) of His Majesty’s Government of Nepal. The Biodiversity Conservation Project is supported by ...
GoN, UNDP, (2002)
Climate change risk and vulnerability assessment of ago ecological zones in Nepal The Green Climate Fund (GCF) is a global fund established within the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) to assist developing countries in implementing adaptation and mitigation practices to counter the imp...
PWC, (2019)
Development of Ecosystem Based Sediment Control Techniques & Design of Siltation Dam to Protect Phewa Lake: Harpan Khola Watershed Kaski Summary Report Phewa is a semi-natural freshwater lake in sub-tropical mountain climate lying at an altitude of 784m in Pokhara Valley (280 7’-280 12’N, 840 7’- 840 19’E) that falls on relative subsidence zone in between the Greater Himalaya and the Mahabharata Ran...
GON, UNDP, (2015)
Vulnerability and Impacts Assessment for Adaptation Planning in Panchase Mountain Ecological Region, Nepal The Panchase Mountain Ecological Region (PMER) is a unique and rich ecosystem located in Nepal’s Mid Hill region and comprises the 17 Village Development Committees (VDCs) of Kaski,Parbat and Syangja districts.The PMER is part of the country’s Wester...
GoN, UNEP, UNDP, IUCN, BMUB, ISET-N, (2015)