United Nations
Information Centre | Nepal
About 588 results (0.2881 in miliseconds) - { Result by Thesaurus - Maintenance Of Peace And Security }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2892)
 
 @medep (2522)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
123456
Security Council Establishes United Nations Political Mission In Nepal, Unanimously Adopting Resolution 1740 (2007) Recognizing the strong desire of the people of Nepal for peace and the restoration of democracy and noting the request of the Nepalese Government and the Communist Party of Nepal (Maoist) for United Nations assistance in implementing the 2006 Compreh...
UN, (2007)
UN peace operations - Dealing with new reality The United Nations Secretary-General, António Guterres wrote about his concern regarding peace and security. His first act after entering the United Nations Secretariat building in January was to lay a wreath honoring more than 3,500 United Nations s...
The Himalayan Times, (2017)
International Labour Organization-ILO Pledges Increased Support to Peace Process in Nepal The Prime Minister of Nepal expressed his extreme concern over the use of children in Nepal’s recently ended armed conflict and sought ILO’s support for the rehabilitation of these children in the post-conflict scenario. In a meeting with visiting IL...
ILO, (2006)
Standing For Syria UN Staffs Standing as one for all the victims of Syria, with a message #NotATarget in UN House, Pulchowk. #UNStaff #NotATarget #Syria #Photo #2017...
UNIC, (2017)
UN Family stands for Syria Victims UN Family standing as one for all Syria Victims with a message 'Not A Target', UN Family and Staffs paying tribute to all the victims who lost their precious life. #UNFamily UNStaff #ValerieJulliand #RC #NotATarget #Syria #Photo #2017...
UNIC, (2017)
UN Staffs in support for the Victims of Syria Hon'ble. Valerie Julliand, UN Nepal Resident Coordinator, speaks for the Victims of Syria with message 'Not A Target'. #ValerieJulliand #RC #NotATarget #Syria #Photo #2017...
UNIC, (2017)
Valerie Julliand addressing in an Event Hon'ble. Valerie Julliand, UN Nepal Resident Coordinator, addressing in an Event where UN Staff showing support for the victims of Syria in UN House, Pulchowk. #ValerieJulliand #RC #NotATarget #Syria #Photo #2017...
UNIC, (2017)
Valerie Julliand with a message for Syria Victims UN Resident Coordinator for Nepal, Valerie Julliand with a message for Syria victims. #ValerieJulliand #RC #NotATarget #Syria #Photo #2017...
UNIC, (2017)
Nepal Monthly Situation Updates, Issue No. 58/ March 2010 Highlights: 1. Humanitarian agencies launch the Nepal Humanitarian Transition Appeal 2010 (on 10 March) 2. Constitutional Committee adjourns its proceedings until further notice 3. WFP has received US$8 million from DFID to food- and cash-for-asse...
UNOCHA, (2010)
गोर्खापत्र दैनिकिका सह सम्पादक राम हुमागाईसित नेपालकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टीनको अन्तरवार्ता १. तपाइ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सुरुदेखि नै संलग्न हुनुहुन्छ तपाइको विचारमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अहिले कुन चरण वा अवस्थामा छ​? यसवारे बताइदिनि हुन्छकि?महासचिव वान कि मुनले गत अक्टोबरमा सुरक्षा परिषदमा प्रस्तुत आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल...
UNMIN, (2008)
इयन मार्टिन्, राष्ट्र सङ्घिय महासचिवका बिशेष प्रतिइनिधिइ, पत्रकार सम्मेलन | ईयान माǒटृनस् राƶसघ ं को काम कसलाई ै दोष Ǒदने होइन। अझ, ǒवशषत े ्राजनीǓतक दलहǾले पǓन एकअकाृलाई दोषारोपण गनȶभ!दा पǓन अब क गनȶ े भǏे करामा जोड ु Ǒदनछन े ्र अगाǓड बÕनको लाǓग आÝनो गठब!धनलाई बǓलयो बनाउनǓतर लाÊनछन भǏे े ् आशा मल Ǔलएको ैे छु। ...
UNMIN, (2007)
प्रेस विज्ञप्ति (जेठ ३१ २०६४) मंगलबार सप्तरी जिल्लामा भएको दशरथ ठाकुरको हत्या र हिजो रुपन्देही जिल्लामा भएका बिनोद पन्त र शेषमणि लामिछानेको हत्या लगायत अन्य माओवादी कार्यकर्ताहरुको हत्यालाई मध्यनजर गर्दै नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वले अनमिनलाई दर्ताको दोस्रो चरणको थालनीलाई आज अगाडि ...
UNMIN, (2007)
प्रेस विज्ञप्ति- २०६४ भदौ २८ (१४ सेप्टेम्बर २००७) नवलपरासीमा अवस्थित मुख्य शिविर र पशिचम क्षेत्रस्थित त्यस्का शिविरहरुबाट ठूलो संख्यामा निस्केका माओवादी सेनाका जवनाहरुको प्रदर्शनको आज बिहान अन्मिनले अनुगमन गरेको छ। यो कार्य माओवादी र अन्तरिम सरकारमा बसेको उसका साझेदारहरुद्वारा हस्ताक्षरित हतियार र स...
UNMIN, (2007)
प्रेस विज्ञप्ति: ११ असार २०६४(२५ जुन २००७): अन्मिन संविधानसभा चुनावको मितिको घोषणाको स्वागत गर्दछ अन्मिन संविधानसभा चुनावको मितिको घोषणाको स्वागत गर्दनेपालको संविधानसभा चुनावको मिति यसै वर्ष मंसिर ६ गते २२ नोभेम्बर २००७ तोकिएको घोषणाका अन्मिन स्वागत गर्दछ । शान्ति प्रक्रियामा यो एक महत्वपूर्ण कदम हो र यसले लोकतान्त्रिक तवरमा संविधानसभाको गठन गरी...
UNMIN, (2007)
प्रेस विज्ञप्ति: ईयान मार्टिन: नेपालका लागि महासचिवको विशेष प्रतिनिधि नियुक्त (२६ माघ २६, २०६३) ईयान मार्टिन अब औपचारिक रुपमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र नेपालस्थित राष्ट संघीय मिसन (अन्मिन) को प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । प्रत्युत्तरमा मार्टिनले आज निम्न विज्ञप्ति दिन भयोः “नेपालमा शान्तिलाई निरन्तरता दिईरहन पाएकोमा म हर्षित छु ।...
UNMIN, (2007)
राƶसघीय महासिचवका िवशष ूितिनिध इयान मािटर्नको ं े ूस वक्तव्य े हाल न्ययोकर् ॅमणमा रहका बला भिवंयमा अिन्मनको भिमका क ै ू ू े े े कःतो हनछ भǏे बारमा सʶारमाध्यमहǾमा ूसःत ुे ेसमाचार र िटप्पणीहǾ ूकािशत र ूसािरत भएका िथए। आज मल आगामी िदनहǾमा अिन्मनको कायार्दश क कःतो ैे े ेहनछ भǏे िजघ्ासाहǾको उƣर िदनका लािग तपाईँहǾ...
UNMIN, (2007)
ूस वƠद्व य े इयान माǒटृन राƶसघीय महासिचवका ǒवशष ूǓतǓनǓध ं े सǒवधानसभा Ǔनवाृचनको ः थ ं गनूǓत त×काल Ǔनराशा द्व य ै Ơ गदȷ महासिचव बान कȧ-मनल ू े Ǒदन भ ु एको वƠद्व यका बारमा यहाँहǾलाई अवगत भइसकक हनपछृ। सात दलल असोज े े े ै ुु १८९५ अषटोबर० को आÝ नो वƠद्व यमा अ! तराृिं शय समदाय ु , खासगरȣ रां शसघलाई ं , नपालक...
UNMIN, (2007)
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनले अन्तरिम सरकार गठनका: स्वागत गर्दै जारी गर्नुभएका: प्रेस विज्ञप्ति (चैत्र १८, २०६३) नेपालमा अन्तरिम सरकार स्थापनालाई नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने एक महत्वपूण घटनाको रुपमा म स्वागत गर्दछु । र साथै आठदलका नेताहरुलाई यो संक्रमणकालिन घडिमा संयुक्त जिम्मेवारी बहन गर्ने उहाँहरुको पहलको लागि पनि म बधाई दिन चाहन्छु । विश्वासिलो ...
UNMIN, (2007)
Conflict Prevention Program (CPP) Since the signing of the Comprehensive Peace Agreement in 2006, many important steps have been taken to successfully bring a definitive conclusion to the armed conflict. Some key aspects of the peace process, however, have not been fully implemented ...
UNDP, (2006)
Secretary-General Ban Ki-Moon Approves $10 Million From UN Peace Building Fund For Nepal 9 September 2008 – Secretary-General Ban Ki-moon has approved $10 million in assistance to Nepal from the United Nations Peacebuilding Fund, established two years ago to help countries emerging from conflict consolidate their gains and avoid slipping...
UNMIN, (2008)
Secretary-General Congratulates Nepal Parties on Peace Agreement, Pledges Quick United Nations Aid In Arms Monitoring, Electoral Assistance The secretary-general congratulates the government of nepal and the communist party of nepal on the signing yesterday of a comprehensive Peace agreement. through ending the armed conflict, the people of nepal opportunity to build lasting peace in an...
UN, (2006)
Security Council Extends Mandate of United Nations Mission In Nepal Until 23 July 2009, Unanimously Adopting Resolution 1864 ( 23 January 2009) The Security Council today extended the mandate of the United Nations Mission in Nepal (UNMIN), which was to expire today, for a further six months on the request of Nepal’s Government. Unanimously adopting resolution 1864 (2009), the Council endors...
UN, (2009)
WFP Launches International Appeal For $US49 Million To Support Nepal 's Peace Process The United Nations World Food Programme (WFP) in Nepal is launching a US$49 million recovery programme to assist over 1.2 million people who continue to struggle daily with the effects of the recently ended eleven-year conflict between the Maoists a...
WFP, (2007)
OHCHR-Nepal Urges all to React Peacefully to Political Developments. OHCHR-Nepal urges all parties to exercise restraint in response to Sunday’s political developments. Organisers of rallies should ensure that participants act in a peaceful manner and within the law. Police should prevent violence and respond with res...
OHCHR, (2009)
OCHA Nepal- Fortnightly Situation Overview, Issue No. 24 (April 2008) Highlights: 1. Nepal holds historic Constituent Assembly Election as scheduled on 10 April 2. Most observers laude large orderly polling procedures and commend electoral administration 3. Preliminary results show a landslide win for the Maoists, w...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal- Fortnightly Situation Overview, Issue No. 25 (April 2008) Highlights: 1. Constituent Assembly Election proceeds with re-polling in 12 districts and announcement of result for FPTP and PR 2. CPN/M wins 220 seats overall, NC 110 UML 103 and based parties 81.Twenty-five parties will be represented in 601- me...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal- Fortnightly Situation Overview, Issue No. 26 (May 2008) Highlights: 1. Constituent Assembly election virtually completed, first session expected on 28 May 2. Parties vie for leading new government, as negotiations continue 3. Armed Terai groups maintain and expand level of violence and crime 4. Operat...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal- Fortnightly Situation Overview, Issue No. 29 (June 2008) Highlights: 1. Fuel price increase lead to nationwide protest and strike by students, transport entrepreneurs 2. Food crisis makes 2.5 million people in need of emergency food aid, says WFP market study 3. Floods and landslides begin earlier than ...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 12 (April 2007) Highlights: 1. Ministerial team formed to address concerns of marginalized groups 2. Election Commission announces that it is not technically possible to hold Constituent Assembly polls in June 3. CPN-Maoist and Madhesi parliamentarians disrupt Ho...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 14 (June 2007) Highlights: 1. CPN-Maoist continues to pressurize the government to declare Nepal a Republic 2. Eight political parties agree to hold Constituent Assembly polls in November 3. The second phase of registration of CPN-Maoist combatants set to begin ...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 15 (July 2007) Highlights: 1. Interim Parliament passes law to govern Constituent Assembly elections 2. Cabinet sets 22 November as date for Constituent Assembly polls 3. The second phase of registration of CPN-Maoist combatants begins 4. Competition and denial...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 16 (August 2007) Highlights: 1. Preparations for Constituent Assembly elections underway 2. Government negotiations with different agitating groups produce mixed results 3. The second phase of registration of CPN-Maoist combatants continues 4. Terai Janatantrik M...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 17 (September 2007) Highlights: 1. Preparations for Constituent Assembly elections continues 2. Nationalisation of Royal assets declared by cabinet 3. Political realignments in main political groups 4. Government negotiations with different agitating groups produce ...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 18 (November 2007) Highlights: 1. Constituent Assembly (CA) election postponed 2. CPN-Maoist pull out of government 3. Re-unification of the Nepali Congress announced 4. Violence in Kapilbastu and Dang Districts leads to mass displacement 5. Respite in Violence by...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 19 (December 2007) Highlights: 1. Consultations between the Seven Party Alliance (SPA) breaks political deadlock 2. Terai based Legislators pull out of government, Parliament 3. Political re-alignment in Terai underway 4. Security concerns in the Terai persist with...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 20 (January 2008) Highlights: 1. Date for Constituent Assembly Election (CA) Announced 2. Terai-based groups threaten to disrupt CA Polls if their demands are not met 3. Seven Party Alliance hold joint rallies, prepare for CA elections 4. Security concerns in the ...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 21 (February 2008) Highlights: 1. Agreements between the Government and Madhesi and ethnic groups break deadlock 2. Preparations for Constituent Assembly (CA) elections delayed but on course 3. Terai strike paralyses the country, triggers commodity price hikes 4. T...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 31 (July 2008) Highlights: 1. Nepal’s first President and Vice President take office; President calls political party leaders to form Government 2. Shortage of essential supplies due to indefinite strike in Far-West Region 3. Floods inundating villages and displ...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 32/ October 2008 Highlights: 1. Humanitarian response continues to Koshi floods in Eastern Region and floods and landslides in Far-Western Region 2. Flood water recedes and response activities stepped up, but gaps remain 3. Government unveils plans, releases budge...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 32/July 2008 Highlights: 1. Government formation delayed again, still no consensus among largest political parties 2. Election for new Prime Minister announced 3. More explosions, abductions and violence in Eastern Region 4. Strikes and protests continue, aff...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 33/ September 2008 Highlights: 1. Koshi River flood relief efforts in Sunsari and Saptari districts continues 2. Relief operations led by the Government and supported by the humanitarian community through cluster approach 3. Newly formed Government starts out with i...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 35/ October 2008 Highlights: 1. Inter Agency Standing Committee starts planning return of Koshi breach displaced populations 2. Major reshuffle of Government Secretaries and Chief District Officers slows down flood relief efforts. 3. Terai groups put forth precond...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 36/ November 2008 Highlights: 1. Inter Agency Standing Committee continues planning return of Koshi breach displaced populations 2. A joint assessment on conditions of areas of returns of Koshi displaced completed 3. Rising food prices, inflation contributing to fo...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 37/ November 2008 Highlights: 1. Humanitarian support to Koshi displaced continues 2. Rising food prices continue despite some slight seasonal price reduction of certain commodities 3. Strikes affect life of many in different ways 4. Government talks team members ...
UNOCHA, (2008)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 43/March 2009 Highlights: 1. Strike by Tharuhat Joint Struggle Committee disrupts humanitarian and development activities 2. Burning of Village Development Committee Offices and destruction of civil documentation records in Mid and Far-West 3. Constitutional Co...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 44/April 2009 Highlights: 1. Government signs pact with Muslims, Madheshi Liberation Tigers 2. Constitutional Consultations continues amid challenges 3. Elections of Free Students Union marred by violent protests 4. UNHCR seeks funds to support Refugees affect...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 45 (April 2009) Highlights: 1. Winter crop failure renders additional 2 million people food insecure 2. Majority of the Koshi displaced return to their original lands as recovery activities continue 3. Winter session of Legislature-Parliament resumes after severa...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 46 (May 2009) Highlights: 1. Controversy over Dismissal of Nepal Army chief triggers resignation of the Prime Minister 2. Tharuhat Strike disrupts activities across the country. 3. Asia-Pacific Regional Earthquake simulation exercise of the International Search...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 47 (May 2009) Highlights: 1. President asks leaders to form new government following resignation of the Prime Minister 2. Consultations over formation of new government underway 3. Urgent funding required for transitional shelter needs for Koshi flood victims, ...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 48/June 2009 Highlights: 1. Winer drought renders 707,000 in need of immediate food assistance 2. Mid Year Review Consultations of Consolidated Appeal Concluded 3. New Prime Minister Elected, Formation of government underway 4. Unified Communist Party of Nepa...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 50 (July 2009) Highlights: 1. Laboratory tests confirm Influenza A (H1N1) virus cases in Nepal 2. Government scraps UCPN-Maoists' decision on Chief of Army, Cabinet of new coalition still to be formed 3. UN political mission in Nepal (UNMIN) extended by six mont...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 51 (August 2009) Highlights: 1.Diarrhoea outbreak claims 233 lives to date in Mid and Far Western Region 2. Pre-monsoon disaster preparedness workshops completed to prepare lowland districts for possible floods. 3. Budget for the fiscal year 2009/10 presented to t...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 52/September 2009 Highlights: 1. Inaugural World Humanitarian Day observed in Nepal 2. Monsoon floods affect Jhapa and Kailali districts, with minor impacts across the country 3. Multi-national earthquake simulation exercise underway to enhance coordination among r...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 53/ October2009 Highlights: 1. Food insecurity in 13 Far and Mid Western districts further deteriorates 2. Coalition of 22 parties marked its 100 days in government on 13 September 3. Constituent Assembly (CA) made sixth revision to the constitution-drafting time...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 54/ November 2009 Highlights: 1. Fiscal budget still not passed due to blockade of Legislature-Parliament 2. New Disaster Legislation approved by the Parliament 3. International Day for Disaster Reduction celebrated and marked by new risk reduction initiative 4. H...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 55/ December 2009 Highlights: 1. Legislative-Parliament resumed after five months of continuous obstruction by the opposition 2. Parliament passed the budget for fiscal year 2009/2010 3. 2010 Disaster Preparedness Plan rolled out nationwide 4. National Action Plan...
UNOCHA, (2009)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 56/ January 2010 Highlights: 1. UN Central Emergency Response Fund gives US$ 6 million to address hunger in Nepal following winter drought 2. Nepal ratifies the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol. 3. The Ministry of Hea...
UNOCHA, (2010)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 8 (October 2006) Highlights: 1. Two rounds of CPN-Maoist-SPA talks take place; public optimism about the peace process remains generally high experts for UN's peace keeping mission arrive 2. Continuing ceasefire allows tens of thousand of Nepalist travel home durin...
UNOCHA, (2006)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 9 (December 2007) Highlights: 1. Political pressure precedes promulgation of interim constitution, formation of interim Parliament 2. Establishment of the UN mission in Nepal (UNMIN) recommended by the Secretary General 3. CPN-Maoists’ PLA move to Cantonment sites,...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No.10 (February 2007) Highlights: 1. Terai unrest triggers shortage of petroleum products across the country 2. Bandhs called by Madhesi and other groups paralyse life in east and central Terai 3. Citizenship Certificate distribution and voter lists updates continue am...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No.11 (March 2007) Highlights: 1. Interim government formed, Political parties propose date for Constituent Assembly elections 2. Clash between Madhesi Peoples Rights Forum and CPN-Maoist in Rautahat leaves 28 dead 3. Bandhs called by Madhesi and other groups co...
UNOCHA, (2007)
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No.30 (July 2008) Highlights: 1. Severe Food insecurity continues in the Mid-West and Far-West hilly and mountain areas 2. Diarrhoea outbreaks triggered by monsoon coupled with poor sanitation in MWR/FWR 3. Political stalemate continues with postponement of parliam...
UNOCHA, (2008)
Statement to The Press The visit is part of the Secretary-General’s continuing effort to help find a peaceful resolution of the conflict in Nepal.The United Nations has been present in this country for a long time. carries out programmed and activities across a range of de...
UNOHCHR, (2005)
नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन राष्ट्रसंघिय दिवस​, काठमाडाैँ, २२ अक्टोवर २०१० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यु, उप-प्रधानमन्त्रि तथा विदेश मन्त्रि ज्यु, महामहिम, विशीष्ट पाहुना सहकर्मि तथा मित्रहरु, अभिवादन। नेपालको शान्ति प्रक्रिया को बारेमा चिन्तन गर्ने राष्ट्रसंघिय दिवस भन्दा उपयुक्त अवसरमा सायदै होलान।...
UNMIN, (2010)
अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनद्वारा प्रस्तुत मन्तव्य २१ सेप्टेम्बर २०१० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि मधवकुमार नेपालज्यु, माननिय शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रि रकम चेमजोङ्ज्यु, शान्ति प्रक्रियाका साधक दमननाथ तथा पद्यरत्न तुलाधर , महिला तथा सज्जनवृद, अभिवादन...
UNMIN, (2010)
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र जनआकाङ्क्षाअनुरूप संविधानसभाबाट नया संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्दै: आपसी सम्वाद, सहमति र सहकार्यलाई बलियो बनाउदै:न्यायपुर्ण​, विभेदरहित, सबल, स्वाधीन र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने उद्दे...
GoN, (2010)
महिला र शान्ति स्थापना ; गोलमेच २७ सेप्टेम्वर २०१० करिन लनग्रेन, नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि तथा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघिय मिसन प्रमुख विशिष्ट प्रतिनिधिहरु, सहकर्मि तथा मित्रहरु, नमस्कार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रचुर आनुभव सँगालेका व्यक्तिहरुको यो समुहमाझ यसरि बोल्न पाउदा आफुलाइ गौरवान्वित ठान्छु। महासचिवका प्रतिनिधिको रुपमा अनि त्यससगै आफ्नो बाल्यकाल , किशोरावस्था र व्यवसायिक जि...
UNMIN, (2010)
मा​ओवादि सेनाका योज्ञ नठहरिएका सदस्यहरुको बिदाइ सम्बन्धि सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले दिनुभ​एको मन्तब्य १ पुस​२०६६ माननिय शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रि श्री रकम चेम्जोङ्ज्यु तथा सहसचिव श्री साधुराम सापकोटा, एनेकपा (माओवादि) का अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल तथा माओवादि सेनाका ब्रिगेड कमाण्डर श्री सरल सहयात्रि पौडेल​, नेपाल सरकार एवम एनेकपा (माओवादि)का बरिष्ठ प्रत...
UNMIN, (2010)
विदाइ तथा पुनर्स्थापना पुन​: सुरुवात कार्यक्रममा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रनले दिनुभ​एको मन्तव्य ११ अक्टोबर २००९ माननिय मन्त्रिज्यु एवम शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयका अधिकारिहरु, कमाण्डर बलदेव​,कमाण्डर शरद र सोनमजि, माओवादि सेनाका सदस्य तथा अन्य अन्मिन, युएनडीपि,युनिसेफ र युएनएफपिएका सहकर्मिहरु नमस्कार, सब २००७ को प्रमाणीकरण प्रक्रिया नाबालिग र ढीलो भर्ना ...
UNMIN, (2009)
समावेशि संविधानसभाको निर्वाचनको तयारि पुरा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको परिस्थिति बनाउन के गर्नुपर्छ​? ईयन मर्टीन, महासचिवका विशेष प्रतिनिधि , संविधानसभाको निर्वाचन अब सहि वाटोमा छ। फागुनमा सरकार एवम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशि मोर्चा र संघिय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा बिच भ​एका दुइ सम्झौता पछि समावेशि संविधानसभाको निर्वाचनका लागि तयार भ​एको छ​। ...
UNMIN, (2008)
नेपाल शान्ति तथा विकास रणनीति (२०१०–२०१५) नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताले समता, समावेशीकरण, जवाफदेहिता, असल शासन र राज्यको पुनर्सरचनासम्बन्धी आप्नो महत्वाकांक्षी र रुपान्तरणकारी एजेण्डाका माध्यमबाट नेपालका विकास साझेदारहरुका लागि शान्ति निर्माणसम्बन्धी एउटा खाका प्रस्तुत गरेको छ । राजनीतिक ...
UN, (2015)
Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Nepal-S/2006/1007 The report notes that although many of the reported violations occurred prior to the ceasefire between the State and the Communist Party of Nepal-Maoist (CPN-M),there are still serious abuses being perpetrated against children. A serious concern sinc...
UN, (2006)
Report of the Secretary-General on the Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process The present report is submitted pursuant to Security Council resolution 1740 (2007), in which the Council established the United Nations Mission in Nepal (UNMIN) in response to the request of the Government of Nepal and the Communist Party of Nepal (...
UN, (2007)
Eighth Consolidated Annual Progress Report on Activities Implemented under the United Nations Peace Fund for Nepal The United Nations Peace Fund for Nepal (UNPFN) was established in March 2007 to complement the Government’s Nepal Peace Trust Fund (NPTF) and mobilize resources for activities of clear, short-term relevance to the peace process. This Sixth Consolida...
UNDP, GoN, (2015)
Thank you Nepal - UN Peacekeeping Service & Sacrifice Thank you Nepal - UN Peacekeeping Service & Sacrifice Deuti Gurung, from Nepal, served in UN peacekeeping missions in both Kosovo and East Timor. As a UN Police Officer she worked alongside officers from over 50 different countries, with the goal to...
UN, (2019)
Press Statement (3 August 2010) UNMIN is deeply concerned at reports that the Nepal Army, and the Maoist army, plan to undertake fresh recruitment. UNMIN’s position remains that any recruitment by either the Nepal Army or the Maoist army constitutes a breach of the Comprehensive Pe...
UNMIN, (2010)
अन्तरिम कार्यदलका सदस्यहरुको सुशोभन समारोहमा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनको मन्तव्य नेपालको शान्ति प्रक्रिया विशुद्व नेपाली अभ्यास हो र धेरै कारणले गर्दा यो आउटा विशिष्ट उदाहरण भ​एको छ । अन्तरिम कार्यदलको गठनले यसलाई अझ विशेष तुल्याएको छ । ...
UNMIN, (2007)
गान्धि जयन्तिलाई "अहिंसा दिवस" का रुपमा बनाउन नहेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिस्ठान द्वारा आयोजित "द्वन्द्वोत्तर समाज शान्ति तथा अहिसा निर्मण" बिषयक छलफल कार्यक्रममा महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनले दिनुभ​एको मन्तव्य काठमाडाै २ अक्टोवर २००८ (२० आदरणीय सभापतिज्यु, प्रमुख अतिथिज्यु, माननिय मन्त्रि ज्यु, महामहिम हरु, अतिथीगण तथा भद्रमहिला एवम सज्जनवृद , गान्धि जयन्तिका दिन श्री महेन्द्रनारायण निधिका अहिंसावादि विचारधाराको सम्झनामा स्थापित यस प्रतिष्ठानले आफ्ना विचार राख्ने मौका दिएकोमा म सम्मा...
UNMIN, (2008)
नेपाल दाता परामर्श बैठक, (२००८) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनको वक्तव्य काठमाडौ , २०६४ फागुन ९ (२१ फेब्रुअरि २००८) नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगति र यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगका बारेमा सुरक्षा परिषद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा जाँदा मलाई हरेक पटक नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफलता हेर्न​ इच्छुक अन्तराष्ट्रिय​ समुदायबी...
UNMIN, (2008)
नेपालका लागि राष्ट्रसंघिय महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले दिनुभ​एको वक्तव्य विदाई समारोह, रोल्पा ८ गेब्रुवरि २०१० अतिथि गण, अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल "प्रचण्ड", कमाण्डर नन्द किशोर पुन "पासाङ्" डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनाल "बल देव"सुरक्षा तथा समायोजन ब्युरोका इन्चार्ज बर्षमान पुन "अनन्त " भाइस डीभिजनका कमाण्डर "अविनाशा" माओवादि सेनाका पुर्व सदस्यहरु, शान्ति तथा...
UNMIN, (2010)
नेपालका लागि राष्ट्रसंघिय महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको एक सयौ बैठकमा दिनुभ​एको मन्तव्य २८ मे २००९ (२०६६ जेठ १४) संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसिसि) को एक सयौ बैठकमा सहभागि हुन पाउदा आफुलाई सम्मानित अनुभव गरेकि छु। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अहिलेको स्थिति र आफ्नो मुलुकको भविष्यका लागि यहाहरुले निर्वाह गर्नुभ​एको अहम भुमिकालाई मनन गर्न यो समारोहमा यहाहरुसगै ...
UNMIN, (2009)
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क द्वारा आयोजित दलित संसद मा महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन को सम्बोधन मुलुक भरिका दलितहरुका प्रतिनिधिहरुको यो महत्वपुर्ण भेलामा सहभागि हुन पाउदाम गौरवन्वित भ​एको छु। पाचौँ दलित संसदको बैठक आयोजना गर्ने राष्ट्रिय दलित नेटवर्क तथा समग्र सहभागिहरुलाई म बधाई दिन चाहन्छु। ...
UNMIN, (2007)
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभ​एको मन्तव्य २१ सेप्टेम्वर २००८ (२०६५ असोज ५) सम्माननिय उपप्रधानमन्त्रि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रि, संवैधानिक अङका प्रमुखहरु, श्री दमननाथ ढुगाना, महामहिमहरु, आदरणीय अतिथि गण, भद्र महिला तथा सज्जनवृद । ...
UNMIN, (2008)
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८) माननिय परराष्ट्र मन्त्रिज्यु, सम्मानित अतिथिगण, साथिहरु तथा आत्मिय सहकर्मिहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघिय दिवस प्राय: विगतका उपल्ब्धि र भविस्यका आशाहरुका बारेमा मनन गर्ने महत्वपुर्ण धार्मिक चाड दसै र तिहारका बिचमा पर्छ । ...
UNMIN, (2008)
Gender Responsive Recovery for Sustainable Peace (GRRSP) Gender Responsive Recovery for Sustainable Peace (GRRSP), a joint project of UN Women, ILO and FAO, has been developed to strengthen the implementation of national commitments to women’s empowerment and gender equality in the context of Nepal’s peac...
ILO, (2015)
Monthly Update (October 2012 ) UN Resident & Humanitarian Coordinator’s Office Nepal 1. Politics remained deadlocked. As party political discussions failed, the political space and influence of President Ram Baran Yadav grew. 2. Few operational space problems were reported across the country during October for signatories to the Bas...
UNRCHCO, (2012)
United Nations University Centre for Policy Research What Works in UN Resident Coordinator-led Conflict Prevention: Lessons from the Field June 2018 In April 2006, after suffering ten years of civil war between a Maoist insurgency and an increasingly autocratic royal government, the people of Nepal took to the streets and forced the country’s King to hand power back to the political parties. Peac...
UNU, (2018)
Naya Adhaya The United Mission in Nepal is a special political mission. it was established in response to request by the seven party alliance Government and the communist party of Nepal (Maoist). In their latter to the Secretary General of 9 August 2006.in which...
UNFPA, UNMIN, (2006)
Nepal Conflict Prevention Programme The Conflict Prevention Programme (CPP)takes a multi-pronged and complementary approach to the prevention, mitigation and management of conflicts at the central and local levels. CPP is designed as a five-year programme with the first two years as Ph...
UNDP, (2010)
Security Council Resolution 1325 Annotated and Explained In this abstract, the Security Council is acknowledging the disproportion ate impact of armed conflict on non-combatants, including women and children civilians, and the fact that they comprise the vast majority of displaced persons. Rather than acci...
UNIFEM/UNWOMEN, (2006)
Nepal Will Require Continued UN Presence To Advance Peace – Envoy The main political actors in Nepal have agreed that a scaled-down United Nations presence is necessary for at least another six months to help advance peace and development in the country, the world body’s top official there said today. UNMIN was est...
UNMIN, (2008)
OHCHR-Nepal Urges Parties To Re-commit To Human Rights During Critical Phase Of Peace Process OHCHR-Nepal is extremely concerned about recent killings and other serious human rights violations during this fragile period prior to the swearing-in of the Constituent Assembly. Respect for human rights and accountability for those who commit crime...
UNOHCHR, (2008)
आज प्रधानमन्त्रि निवास बालुवाटारमा बसेको शिर्ष नेताहरुको बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुदैछ​। यो निर्वाचनले नेपालमा युगान्तकारि परिवर्तन ल्याउनेछ र साचो सर्थामा जनतालाई सम्प्रभु बनाउनेछ।...
GoN, (2008)
नेपालका बारेमा सुरक्षा परिषदकोप्रेस विज्ञप्ति सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष भीतालिय् चुर्किन​(रूसी महासंघ)लेआजकोसुरक्षा परिषद्मा नेपाल सम्बन्धी निम्न लिखित प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाउनु भयोः नेपालमा संम्बिधानसभाको निर्वाचनमा भैरहेको प्रगतिको सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले स्वागत गरेका छन्। सुरक्षा परिषद...
UN, (2008)
Monthly Report - August 2014 UN Resident Coordinator’s Office, Nepal August saw the formation of parallel district committees by the Baburam Bhattarai faction of the UCPN-Maoist as a reaction to tensions between Bhattarai and the party chairman Puspa Kamal Dahal (Prachanda). Throughout the month at least 24 separate c...
UNRCHCO, (2014)
Monthly Report - July 2014 UN Resident Coordinator’s Office, Nepal The apparent smooth functioning of the current CA was reflected in the districts with the Baburam Bhattarai led Constitutional Political Dialogue and Consensus Committee (CPDCC) of the Constituent Assembly meeting with various identity based groups t...
UNRCHCO, (2014)
Monthly Report - October 2014 UN Resident Coordinator’s Office, Nepal The month, although relatively quiet as a result of Dashain and Tihar saw a number of significant events indicating the nature of the days to come. Those opposing secularism have been increasingly active, most notably with a former Home Minister and ...
UNRCHCO, (2014)
Monthly Update (November 2012) UN Resident & Humanitarian Coordinator’s Office Nepal 1. Politics in Nepal remained deadlocked in November, with the political parties unable to deliver on the President‟s call for a consensus Prime Minister candidate by 29 November. In response, the President has extended the deadline twice, now asking...
UNRCHCO, (2012)
Monthly Update (September 2012) UN Resident & Humanitarian Coordinator’s Office Nepal 1. Communist Party of Nepal–Unified Marxist Leninist (CPN-UML) and United Democratic Madhesi Front (UDMF) “agreed in principle” to elections as a means of ending the political and constitutional crisis following the parties‟ failed attempts to negoti...
UNRCHCO, (2012)
OCHA Nepal- Fortnightly Situation Overview, Issue No. 28 ( June 2008) Highlights: 1. Food Crisis worsens in drought areas, while overall price increase affect's Nepal's poor. 2. Fuel prices increased by up to 27 percent; transporters increase prices by up to 40 percent. 3. Formation of new government makes slow prog...
UNOCHA, (2008)
123456