United Nations
Information Centre | Nepal
About 1 results (0.0064 in miliseconds) - { Result by Publisher - WFP, UNOHCHR }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1483)
 
 @medep (1316)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
प्रेस विज्ञप्ति २०६५ असोज १७ उच्चायुक्तको कार्यालय - नेपाल तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिस्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत संयुक्त रास्ट्रसंघका दुइवटा प्रमुख निकायहरुले खाद्यान्नको अभाव भएका मध्य तथा सुदूर्पस्चिमांचल क्षेत्र १२ जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सरकारलाई आहवान गर्दै सर्वोच्चा अदालतले गरेको आदेशको स्वागत गरेका छन्। मनावअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ( उच्चायुक...
WFP, UNOHCHR, (2008)