United Nations
Information Centre | Nepal
About 2 results (0.0117 in miliseconds) - { Result by Publisher - UNOHCHR, UNICEF }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2882)
 
 @medep (2514)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
युनिसेफ तथा नेपालस्थित मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा संयुक्त रुपमा जारी वक्तव्य "बालअधिकारको संरक्षण गर" एनेकपा (माओबादी)को प्रदर्शनमा बालबालिकाको प्रयोगले उनीहरुलाई हिंसाको जोखिममा तथा खतरापूर्ण हुन सक्ने स्थितिमा पुर्याउने हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) तथा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (उच्चायुक्तको का...
UNOHCHR, UNICEF, (2010)
OHCHR-­Nepal and UNICEF-­Nepal Joint Press Release 15 September 2006 UN agencies concerned that children are again used in demonstrations KATHMANDU, September 15: United Nations agencies are concerned that children are again being deployed by adults to participate in demonstrations and rallies. “We are worried about their safety, we are worried that they are missing school, and we ...
UNOHCHR, UNICEF, (2006)