United Nations
Information Centre | Nepal
About 4 results (0.0164 in miliseconds) - { Result by Publisher - UN, UNOHCHR }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1855)
 
 @medep (1693)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
Promoting And Protecting Minority Rights: A Guide For Advocates The first significant attempt to identify internationally recognized minority rights was through a number of “minority treaties” adopted under the auspices of the League of Nations. With the creation of the United Nations, attention initially shifte...
UN, UNOHCHR, (2012)
Behind Closed Doors: Protecting And Promoting The Human Rights Of Migrant Domestic Workers In An Irregular Situation Across the world, at least 52.6 million people are domestic workers. Although these women, men and children carry out a wide variety of essential tasks cleaning, ironing, gardening, cooking, driving, caring for children and older persons in private h...
UN, UNOHCHR, (2015)
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यक्रमसँगको सहकार्य: नागरिक समाजका लागि हातेपुष्तक​ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यक्रमसङ्गको सहकार्य नागरिक समाजका लागि हातेपुष्तक​ प्रत्येक​ दिन विश्वको प्रत्येक​ भागमा मानवअधिकारको प्रवर्ध्दन, संरक्षण र प्रगतिका निम्ति योगदान पुर्याउने योगदान नागरिक समाजका पात्रहरुलाई सम्बोधन गरिएको छ । य...
UN, UNOHCHR, (1951)
जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (आई.डी.ई.आर.डी.) जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्स मार्च २१ तारिखका दिन मनाइन्छ । सन् १९६० मा यसै दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल सहरमा रब्गभेद कानुनका विरुद्ध भएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाई ६९ जनालाई मारेका तथा ३०० जनाभन्द...
UN, UNOHCHR, (2008)