United Nations
Information Centre | Nepal
About 9 results (0.0087 in miliseconds) - { Result by Publisher - ROLHR/UNDP }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2840)
 
 @medep (2489)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ तथा नियमावली, २०५५ कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएक...
RoLHR/UNDP, (1997)
संक्षिप्त चिनारी 2070, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कानूनी राजको अवधारणा अनुरुप नेपाल कानूनको तर्जुमा, मौजुदा कानून हरुमा समसामयिक संशोधन लगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्नका लागि नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेकोछ ।यस मन्त्राल...
RoLHR/UNDP, (2013)
कानुनी शासन तथा मानव अधिकार संरक्षण प्रणाली सबलीकरण कार्यक्रम नेपाल (RoLHR/UNDP) विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरिएअनुरुपको शान्ति, परिवर्तन र राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिरताको लागि नेपाल गहन सामाजिक तथा राजनैतिक रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । साथै नेपालका वर्तमान शान्ति प्रक्रिया लोकतन्त्रका मुलभूत स...
RoLHR/UNDP, (2013)
कानूनी शिक्षा सचेतना पुस्तिका यो पुस्तिका अधिकारमैत्री दृष्टिकोण राखी तयार गर्ने प्रयास गरिएको र यसलाई पाठकमैत्री बनाउन कानूनमा प्रयुक्त पदावली तथा भाषालाई सरल, बोधगम्य, लंैगिकमैत्री बनाउन सामान्य रूपमा हेरफेर समेत गरिएको छ । प्रस्तुत पुस्तिका अधिकारकर्मी, कानून कार्यान्वयन अधिका...
RoLHR/UNDP, (2013)
न्याय क्षेत्र समन्वय समिति परिचय पुस्तिका २०७० न्याय मानव मात्रको नैसर्गिक आवश्यकता हो । न्याय प्रशासन गर्नु राज्यका प्राथमिक कार्य हो । न्याय सम्पादनको कार्य न्यायपालिकाबाट हुँदै आएको पाइन्छ।स्वच्छ एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादनमार्फत नागरिकका मौलिक हक तथा कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्ने र कानूनको श...
RoLHR/UNDP, (2014)
राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवधानिक निकायको रुपमा पुनर्संरचना गन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ २०७० सालमा भएको निर्वाचनबाट बनेको संवधानिक सभाको संवधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिले महिला आयोग, लाई संवधानिक र स्वतन्त्र मानव अधिकार निकायका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने सहमती जनाए पछि आगामी संविधानमा महिला आयोगले संवधानिक स्वरुप ग्रहण गर्ने...
RoLHR/UNDP, (2014)
कार्यकारी सारांश राज्यले गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गरी कसूरदारलाई सजायका मागदावी लिई अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ । अदालतमा मुद्दा दायर गरेर मात्र पुग्दैन, सो बमोजिम कसूर ठहर भएमा मात्र अपराध गर्नेले सजाय पाउने, पीडितले न्याय पाउने र समाजले शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था ...
RoLHR/UNDP, (2012)
वैतनिक कानून व्यावसायीको क्षमता अभीबृद्दीसम्बन्धी स्रोत सामग्रि न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई निष्पक्ष एवम् पूर्वाग्रहरहित रुपमा सम्पादन गर्न आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा स्वच्छ सुनुवाईको अधिकारलाई लिने गरिन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण एवम् व्यक्तिको आधारभूत अधिकारको संरक्षणका लागि स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी अवधारणा...
RoLHR/UNDP, (2013)
Strengthening the Rule of Law and Human Rights Protection System in Nepal Programme (RoLHR) The RoLHR promotes rule of law and strengthens justice sector institutions to enhance access to justice for all, including women and vulnerable groups and to ensure compliance with international human rights standards throughout law making and law en...
RoLHR/UNDP, (2014)