United Nations
Information Centre | Nepal
About 113 results (0.0106 in miliseconds) - { Result by Publisher - CCD/UNDP }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2887)
 
 @medep (2518)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
12
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २ नेपालो मीघया सम्बीढान-२०६३ ओ ढारा १५९-१) कै नेपाल काट् गूमस्ठाऊ लोक्टान्टीरीक् गन्टन्टर्या लीस आछाने डेम नीठ्यान जाट्मले डेहाङ् ड होलाङ् नेपालो गूमस्ठाऊ रुप, सांगा र्रर् इसे भीटीरी बेबस्ठा जाट्च ठगनको बारे चीलीमीचीली रुपाङ डेम माडेमले । सम्बीढानसभाईर...
CCD/UNDP, (2011)
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १ कौनो भी धर्मनिरपेक्ष देश राज्य के कौनो भी काम कारवाई में धर्म के राजनैतिक भूमिका के कहियो स्वीकार ना करेला र्। इ देश में रहल सब धर्म के साथ बराबर ढंग से व्यवहार करेला आ सब के आदर करेला र्।र् इ कौनो धर्म के लोग के साथ भेदभाव ना करेके दृष्टिकोण राखेला ...
CCD/UNDP, (2009)
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २ नेपाल मे संघियता अपनावे के बिषय मे निर्णय हो चुकल बा । तर्सथ नेपाल खातिर कइसन संघियता उचित होई एह बिषय मे छलफल कके संबिधानसभा के निर्णय करेके बा । एह सर्न्दर्भ मे बिगत मे हासिल भइल ज्ञान आउर अन्य संघिय प्रणाली के अनुभव से उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त हो...
CCD/UNDP, (2011)
संघियता संवाद श्रृंखला १२ प्रस्तावित नेवा प्रदेश १-३ भदौ २०६७ नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ देख...
CCD/UNDP, (2011)
संघियता संवाद श्रृंखला १३ प्रस्तावित जडान प्रदेश २६-२८ कात्तिक २०६७ नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ देख...
CCD/UNDP, (2011)
संघियता संवाद श्रृंखला १४ प्रस्तावित शेर्पा प्रदेश८-१० पुस, २०६७ नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ देख...
CCD/UNDP, (2011)
संघियताः एक परिचय यस पुस्तिकामा जटील शब्दहरुको कम प्रयोग गरिएको छ। पादटीप्पणी पनि दिईएको छैन​। खास लेखकको सन्दर्भमा प्रस्तुत नगरिएकाले पढ्न र बुझ्न सजिलो छ​। यसले राजनितिक छलफल वा निति निर्माणमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाइ अत्यावस्यक बुदाहरु प्रत्यक्ष र परिणाम मुखि रुपमा प्...
CCD/UNDP, (2012)
संघीय प्रणाली नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला २ नेपालके अन्तरिम संविधान-२०६३ के धारा १५९-१) नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रहुउइया बा कैहके घोषणा कैले बा लेकिन ओम्ने नेपालके संघीयताके प्रकृति, संरचना ओ यकर अर्न्तर्गत व्यवस्था कैजैना निकायन्के बारेम विस्तृत रूपमे उल्लेख नै कै गैल ह...
CCD/UNDP, (2011)
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २ नेपाःया अन्तरिम संविधान २०६३ या घारा १५९ -१)कथं नेपाः छगू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य जुइ धकाः घोषणा याःगु दुसां नेपाःया संघीयताया प्रकृति, संरचना व थुकीे दैगु निकाययात कयाः ब्याक्कं खँ न्हृयथनातःगु मदु । संविधानसभां थ्वः फुक्कं खंय् क्वःछ...
CCD/UNDP, (2011)
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २ नेपालको अन्तरिम संविधान(२०६३ को धारा १५९-१) ले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनी घोषणा गरेको छ तर त्यसमा नेपालको संघीयताको प्रकृति,संरचना र यस अर्न्तर्गत व्यवस्था गरिने निकायहरूबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । संविधानसभा...
CCD/UNDP, (2011)
साङ्गिय प्रनालि नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - २ नेपाल्से साङ्गियता किन्बा निर्नय लासिजिन्बा मुला । होराङ् ताबासे लामा हयुल्ठिम्सभासे नेपाल्ला लागिरि खाराङ्बा साङ्गियता ज्याबा ताला बिबा ताम् छलफल लासि निर्नय लातोला । चु सर्न्दर्भरि ङाच्छा याङ्सि जिन्बा ग्यान् थेन् स्यान् साङ्गिय प्रनालिला अनुभवजुगु...
CCD/UNDP, (2011)
संघियता संवाद प्रस्तावित श्रृंखला ९ कर्णाली प्रदेश २९-३१ असार २०६७ नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ देख...
CCD/UNDP, (2011)
संघियता संवाद श्रृंखला १ प्रस्तावित १३-१५ चैत २०६६ लिम्बुवान प्रदेश वर्तमान राज्यको प्रारम्भदेखि विद्यमान एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघिय संरचनातर्फ लाग्नेक्रममा हाल नेपाल एक सङ्क्रमणकालीन चरणमा रहेको छ । संविधानसभाको राज्यपुनर्संचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशहरू सम्मिलित संघिय संरचनाको सिफारिस गर्दै ...
CCD/UNDP, (2010)
संघियता संवादश्रृंखला १० प्रस्तावित १-३ साउन २०६७ खप्तड प्रदेश नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ देख...
CCD/UNDP, (2011)
संघियता संवादश्रृंखला २ प्रस्तावित किरात प्रदेश वर्तमान राज्यको प्रारम्भदेखि विद्यमान एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघिय संरचनातर्फ लाग्नेक्रममा हाल नेपाल एक सङ्क्रमणकालीन चरणमा रहेको छ। संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशहरू सम्मिलित संघिय संरचनाको सिफारिस गर्दै...
CCD/UNDP, (2010)
संघियता संवादश्रृंखला ३ प्रस्तावित मिथिला-भोजपुरा- कोच-मधेश प्रदेश वर्तमान राज्यको प्रारम्भदेखि विद्यमान एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघिय संरचनातर्फ लाग्नेक्रममा हाल नेपाल एक सङ्क्रमणकालीन चरणमा रहेको छ । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशहरू सम्मिलित संघिय संरचनाको सिफारिस गर्द...
CCD/UNDP, (2009)
संघियता संवादश्रृंखला ४ प्रस्तावित १६-१७ बैशाख २०६७ सुनकोशी प्रदेश नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ द...
CCD/UNDP, (2009)
संघियता संवादश्रृंखला ५ प्रस्तावित तमुवान प्रदेश ३१ वैशाख - २ जेठ २०६७ नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अन्तगर्त सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ दे...
CCD/UNDP, (2009)
संघियता संवादश्रृंखला ६ प्रस्तावित ४-६ जेठ २०६७ नारायणी प्रदेश नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ ...
CCD/UNDP, ()
संघियता संवादश्रृंखला ७ प्रस्तावित १०-१२ असार २०६७ मगरा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ देख...
CCD/UNDP, (2011)
संघियता संवादश्रृंखला ८ प्रस्तावित लुम्बिनी-अवध थारुवान प्रदेश १४-१६ असार, २०६७ नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ देख...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism dialogues 13 - Proposed Jadan province - 12-14 November, 2010 The UNDP/SPCBN/CCD Federalism Dialogue on the proposed Jadan province was held in Simikot, Humla from November 12th to14th. 2010. This was the thirteenth in the Federalism Dialogue series to discuss the report of the CA CSRDSP. The proposed Jadan pro...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism Dialogues Series 3 - Mithila-Bhojpura - Koch - Madhesh Provnce - 24-26 April, 2010 The Mithila-Bhojpura-Koch- Madhesh province represents 11 districts: Bara, Parsa, Sarlahi, Jhapa, Rautahat, Sunsari, Mahottari, Saptari, Morang, Dhanusa, Siraha and part of Udaypur as well. It contains a total of 948 VDCs (Village Development Committ...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism Dialogues series 4 - Proposed Sunkoshi Province - 29-30 April, 2010 The UNDP/CCD organized its 4th Federalism Dialogue in Charikot for the proposed Sunkoshi province. Sunkoshi province includes 176 VDCs (including two municipalities) of five districts − Dolakha, Okhaldhunga, Ramechhap, Sindhuli and Udayapur. Non-e...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism Dialogues Series 5 - Tamuwan Province - 11-13 August, 2010 Tamuwan province has been created to recognize the identity of the Tamu (Gurung) ethnic group, as it is considered the place of origin of the Tamu ethnic group. The Tamuwan province includes 138 VDCs of 6 districts namely, Dhading, Gorkha, Manang, Mu...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism dialogues Series 7 -Proposed Magarat province - 24- 26 June, 2010 The UNDP/CCD held its 7th Federalism Dialogue in Tansen, the proposed capital city of Magarat province. This province has been created to recognize the identity of the Magar ethnic group, considering their high density in this area. This proposed Mag...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism dialogues series8 - Proposed Lumbini - Awadh - tharuwan province - 28-30 June, 2010 The UNDP/CCD held its 8th federalism workshop for the proposed Lumbini-Awadh-Tharuwan province in the proposed capital, Ghorahi. This province has been created to recognize the ethnic identity, language and historical area of the local Indigenous peo...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism dialogues1 - proposed limbuwan province - 26-28 March, 2010 Limbhuwan province includes 217 VDCs(Village Development Committees) in seven districts:Dhankuta,Ilam,Morang,Panchthar,Sankhwasabha,Tapelejung and Terhathum.Though the proposed Limbuwan province is highly dense with people of Limbu ethnicity,other po...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism dialogues10 -Proposed Khaptad province - 17-19 July, 2010 The 10th UNDP/SPCBN/CCD Federalism Dialogue was held in Dadeldhura of the proposed Khaptad province, from July 17 to July 19 2010 to discuss the CA CSRDSP.This province has been created to recognize the historical identity of the Khas community livin...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism dialogues11-Proposed Tamsaling province - 11-13 August, 2010 The 11th Federalism Dialogue was held in proposed province Tamsaling from August 11 to 13,2010 at Hetauda municipality,an industrial estate. The province includes 317 Village Development Committees (VDCs) and 2 Municipalities from the following ten d...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism dialogues12 - Proposed Newa province - 17-19 August, 2010 Newa province includes 116 Village Development Committees (VDCs) including 7 Municipalities of 5 districts: Bhaktapur (18 VDCs), Kathmandu (59 VDCs), Kavrepalanchowk (12 VDCs), Lalitpur (25 VDCs) and Makwanpur (2 VDCs). The province is dominated by t...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism dialoguesSeries 6 - Proposed Narayeni Province - 18-20 May, 2010 The 6th of the SPCBN/CCD Federalism Dialogues was held from 18-20 May 2010 in Bharatpur (Chitwan), the proposed capital city of Narayani province. The proposed province comprises the adjoining VDCs and Municipalities of eleven districts: Chitwan, Dha...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism Dialouges series 14 - Proposed Sherpa province - 23-25 December, 2010 The proposed Sherpa province includes 36 Village Development Committees (VDCs) of 5 districts: Solukhumbu (15 VDCs), Dolakha (9 VDCs), Okhaldhunga (6 VDCs), Sankhuwasabha (1 VDC) and Sindhupalchowk (5 VDCs). The province is dominated by the Sherpa po...
CCD/UNDP, (2011)
Federalism Dialouges Series 9 - proposed Karnali province - 13-15 July, 2010 The proposed Karnali province includes 319 VDcs (including 2 municipalities) of 11 districts: Bajura ( 11 VDCs), Dailekh ( 55 VDCs), Dolpa ( 12 VDCs), Humla ( 5 VDCs), Jajarkot ( 30 VDCs), Jumla ( 30 VDCs), Kalikot (30 VDCs), Mugu ( 18 VDCs), Rukum (...
CCD/UNDP, (2011)
Forms of Government - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 5 Centre There are approximately 200 existing political systems around the world and each has its distinct features and characteristics. Ancient Greek philosophers classified governments as monarchy, aristocracy, polity, tyranny, oligarchy and democracy. Stat...
CCD/UNDP, (2009)
Local Self Governance - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 4 Effective decentralization is an element of good governance and an expression of democratic practice. It is also a prerequisite for effective and efficient public administration. It is recognized that elected local authorities, alongside national and...
CCD/UNDP, (2009)
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10 A constitution is the primary law of a state. All laws are based on it. It establishes the structure, functions, procedures, powers, and duties of a government. A constitution also identifies the rights held by citizens. A constituent assembly is use...
CCD/UNDP, (2009)
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9 The Constituent Assembly (CA) is engaged in drafting a new Constitution for Nepal. The CA is a representative body in its own right. It includes a larger number of women, indigenous peoples, marginalized caste and minority groups than have ever parti...
CCD/UNDP, (2009)
Rights of Indigenous Peoples - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 6 Centre The term indigenous generally designates people who were the "original" inhabitants of a given territory, i.e. people who were already there before the currently dominant ethnic group arrived or established state borders. This is easier to establish ...
CCD/UNDP, (2009)
State and Religion - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 1 Nepal is a country with religious, social and cultural diversity. There are several religious and ethnic groups in the country. The 2001 Census classified the population of Nepal into six broad religious categories: Hindu, Buddhist, Muslim, Christian...
CCD/UNDP, (2009)
The Independent Judiciary - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series NO. 8 An independent judiciary is able to make its decisions and operate as an institution free from outside influence, including from political parties, government agencies, and individuals. An independent judiciary is also a branch of government that ope...
CCD/UNDP, (2009)
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Third Amendments In 1990,Nepal adopted its fifth and first fully democratic constitution. Although there were many good features about that constitution, it failed to satisfy the demands of many Nepalese.There was also a sense that the 1990 Constitution had limited i...
CCD/UNDP, (2008)
A Review and Analysis of the 2009 Civil Society Public Submissions to the Constituent Assembly Nepal is currently undergoing an historic political transition. The first phase of the transition from 10 years of armed conflict was marked by the signing of a peace accord between the Government of Nepal and the Communist Party of Nepal (Maoist) in...
CCD/UNDP, (2010)
Constitution Making in Nepal - Report of a Conference organized by the Constitution Advisory Support Unit, UNDP As part of UNDP's commitment to supporting Nepal's process of making a new constitution, the Constitution Advisory Support Unit (CASU) organized this conference on constitution making on 3rd and 4th March 2007 in Kathmandu. This was part of a series ...
CCD/UNDP, (2007)
Federal System - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 2 Nepal has been governed in a unitary, centralized system for centuries. So far, democratization has not yet led to a significant change in the basic set-up in how the country is organized. Introducing a federal structure will represent a fundamenta...
CCD/UNDP, (2009)
Human Rights in the Constitution- Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 3 Human rights are rights inherent to all human beings, whatever their nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. All human beings are equally entitled to human rights without discr...
CCD/UNDP, (2009)
Minority Rights Under the New Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 7 English Minority rights are the normal individual rights as applied to members of racial, ethnic, class, religious, linguistic or gender and sexual minorities; and also the collective rights accorded to minority groups. Individual rights belong to you simply...
CCD/UNDP, (2009)
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Sixth Amendments In 1990 Nepal adopted its fifth – and first fully democratic – constitution. Although there were many good features about that constitution, it failed to satisfy the demands of many Nepali people. There was also a sense that the 1990 Constitution had...
CCD/UNDP, (2009)
Social Inclusion and Protection of the Rights of Minorities, Indigenous People and Excluded Communities in the New Constitution Social “inclusion” is one of the key terms that appear in the draft reports submitted by all eleven CA committees and that are of significant importance. A total of more than 60 entries are detected in these reports, of which four reports have the...
CCD/UNDP, (2012)
नेपालमा संविधान निर्माण नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि सहयोग गर्न युएनडीपी प्रतिबद्ध रहे अनुरूप संवधानिक परामर्श सहायता एकाइद्वारा २०६३ फागुन १९ र २० गते (सन् २००७ मार्च ३ र ४) नेपालमा संविधान निर्माण विषयमा काठमाडौमा यो सम्मेलनका आयोजना गरिएको थियो । संविधान निर्माणका...
CCD/UNDP, (2007)
नागरिक सचेतना र सहभागिता अभियान २०६६ संविधानसभामा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यसका विभिन्न बिषयगत समितिहरूल आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्र अन्र्तगतका अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् । संविधान निर्माणका कतिपय महत्वपूर्ण सवालहरू÷ब...
CCD/UNDP, (2010)
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिबाट विद्यमान नेपाली कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुझाव अहिलेको नेपाली राज्यपुनर्संरचनाको बहसको केन्द्रविन्दु भनेको परम्परागत रूपमा पछाडि परेका, बहिष्करण तथा वञ्चितीकरणमा परेका र मानव विकासका दृष्टिबाट सीमान्तीकृत जात, जाति, लिङ्ग, समुदाय, धर्म र क्षेत्रका मानिसहरूको राज्यको राजनीतिक संरचना तथा निकायहरू, ...
CCD/UNDP, (2012)
संघियता संवाद श्रृंखला ११ प्रस्तावित तामसालिङ प्रदेश २६-२८ साउन २०६७ नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघियविकास कार्यक्रम अर्न्तगत सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाको (SPCBN) नागरिक पहुँच कार्यक्रमले संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ वटै प्रदेशहरूमा गत चैत २०६६ देख...
CCD/UNDP, (2011)
Constituent Assembly Committees - Summaries of Terms of Reference (TOR) and Contact Information of the CA Committees It is well known that the Constituent Assembly has been working towards fulfilling the aspiration of the Nepali people to make a constitution for them. The meeting of the Committee to Decide on the Structure of the Constitutional Bodies formed accord...
CCD/UNDP, (2009)
नेपालका दलितहरु र नयाँ संविधान, नेपालका दलितहरूको अवस्था, उनीहरूका माग तथा नयाँ संविधानका लागि सुझावसम्बन्धी स्रोतसामग्री 'अस्पृश्यता' अस्तित्वमा छैन। परिमार्जित मुलुकि ऐन-२०१९ वा नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ वा २०६३ साल वैशाखमा पुनःस्थापित संसद्को घोषणापत्र पढेपछि कसैले पनि निकाल्ने निष्कर्षकम्तीमा यही हुनसक्छ । ती सबै दस्तावेजमा ।जातका आधारमा कसैलाई पनि अछुतका रूपमा ...
CCD/UNDP, (2008)
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको) नयाँ सविधान निमाणका सन्दभमा सविधानसभा र अन्य सराकारवालाहरूल सम्पण प्रक्रिया सम्भव भएसम्म सहभागितामलक गराउन महत्वपण प्रयास गरिरहका छन् । नपालका नयाँसविधान निमाणका समावशी र सहकायात्मक प्रक्रियामा सहयाग पर्‍याउन क्रममा सयक्तराष्ट्रसङ्घीय विकास कायक्रम -...
CCD/UNDP, (2012)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रस‹ीय विकास कार्यक्रमको नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजना (UNDP/SPCBN) ले विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्दै आइरहेको छ । संवैधानिक संवाद केन्द्र यस परियोजनाको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपम...
CCD/UNDP, (2011)
रँज्य र धर्म नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला १ नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ ले नेपाललाई र्'धर्मनिरपेक्ष,समावेशी र पुर्ण लोकतान्त्रिक राज्य' र 'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश' भनी परिभाषित गरेको छ ।'हिन्दू राष्ट्र' का रूपमा राष्ट्रको पहिचान र राजसंस्थालाई संरक्षण प्रदान गर्ने न...
CCD/UNDP, (2011)
राज और धरम श्रृंखला - १ नेपाल मे बहौते लोक लाइगके नयाँ संविधान लिखैवाला काम के शुरुवात भ्यारहल छै । यैहै द्वारे अखैन राज और धरम बीच केहेन सम्बन्ध होना चाहिँ उ विषय मे देश भैर छलफल भ्यारहल छै । नेपाल सामाजिक तथा सांस्कृतिक​ विविधता भेलहा देश चियै और यैठना बहुत धरम मानै बाला ...
CCD/UNDP, (2011)
राज्य आ धम नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका श्रृंखला संख्या - १ नेपालमे व्यापक जनसहभागितामूलक प्रकृयाअनुसार संविधानसभाद्वारा एकटा नव समावेशी संविधान लेखनक काज भ' रहल अछि । एहि सर्न्दर्भमे वर्तमान परिस्थितिमे धर्म आ राज्यक बीच केहन सम्बन्ध होबाक चाही, ताहि विषयमे देशभरि चर्चा-परिचर्चा भ'रहल अछि । नेपाल एकटा विविधत...
CCD/UNDP, (2011)
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९ सम्बीढान्साभा चाहाँक् नेपालो बाटी मीनाम सम्बीढान् रीक्ठाङ् बेस्ट ले । सम्बीढान्साभा मेल्ला न काट् अघीट्यारी कीसीमओ नीकाय आले । सम्बीढान् खास्चो बीढीआङ पईला सेन् ड मामोल्चो मास्टो, र्रइठान्या जनजाटी, छेम्लाक् भाक्चो जाटी र ठोर्रइ सङ्ख्या लेचो जोलीको क...
CCD/UNDP, (2011)
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र) नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमकोनेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाले विभिन्न तवरबाटसहयोग गर्दै आइरहेको छ । संवैधानिक विषयहरूमा सभासदहरू र अन्य सरोकारवालाहरूबीच रचनात्मक छलफल र बहस गर्र...
CCD/UNDP, (2011)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघिय​ विकास कार्यक्रमको नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजना (UNDP/SPCBN) लेविभिन्न तवरबाट सहयोग गर्दै आइरहेको छ । संवैधानिक संवाद केन्द्र यस परियोजनाकोएउटा अभिन्न अङ्गका रूप...
CCD/UNDP, (2011)
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९ बहुत कमे देश समरूपी बा । बहुत देशन में विविधता रहल देखल जाला । अइसन देशन में अलग-अलग भाषा बोलेवाला, अलग-अलग संस्कृति के अवलम्वन करेवाला आ अलग-अलग धर्म मानेवाला जनता रहेला र्।र् इ ओह लोग के सामाजिक जीवन के यथार्थ ह बाँकिर्रर् इ हमेशा ना पहचाने पावल रह...
CCD/UNDP, (2011)
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९ संविधानसभा अखन नेपाल के लेल लवका संविधान लिखैमे व्यस्त छै । संविधानसभा स्वयं एक प्रतिनिधिमूलक निकाय चियै। संविधान निर्माण प्रक्रिया मे पैहले कहियो सहभागी नै भेल्हा महिला, आदिवासी जनजाति, सीमान्तीकृत जाइत और अल्पसंख्यक समूहसबके नमहर संख्या रहल छै । स...
CCD/UNDP, (2011)
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९ संविधानसभा एखन नेपालक नव संविधान लेखनक कार्यमे व्यस्त अछि । संविधानसभा एक प्रतिनिधिमूलक निकाय अछि । संविधान निर्माणप्रक्रियामे एहिसँ पहिने कहिओ सहभागी नहि भेल महिला, आदिबासी जनजाति, सीमान्तकृत जाति आ अल्पसंख्यक समूहसभक नम्हर संख्या संविधानसभामे रहल अ...
CCD/UNDP, (2011)
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९ संविधान सभा अहिले नेपालका लागि नयाँ संविधान लेखनमा व्यस्त छ । संविधान सभा स्वयं एक प्रतिनिधिमूलक निकाय हो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा पहिले कहिल्यै सहभागी नभएका महिला, आदिबासी जनजाति, सीमान्तीकृत जाति र अल्पसंख्यक समूहहरूको ठूलो संख्या रहेको छ । सं...
CCD/UNDP, (2011)
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९ संविधानसभा थौकन्हय् नेपाःया न्हूगु संविधान च्वय्गुली तक्यनाच्वंगु दु । संविधानसभा थःहे छगू प्रतिनिधिमूलक निकाय खः । संविधान दय्केगु ज्याय् न्हापा गूबलें खनेमदुपिं मिसात्, आदिवासी जनजाति, सिमान्तिकृत जाति व म्होल्याखय् दुपिनि पुचः यक्को दु । संविधानं...
CCD/UNDP, (2011)
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९ हयुल्ठिम्सभा दात्ते नेपाल्रि छार् हयुल्ठिम् ब्रिबारि व्यस्त मुला । हयुल्ठिम्सभा गोर् गिक् प्रतिनिधिमुलक निकाय हिन्ना । हयुल्ठिम् स्हेङ्बा ग्येरि म्रिङ्म्हेमे, आदिबासि-जनजाति, सिमान्तिकृत जाति थेन् अल्पसंख्यक समुहजुगुला संख्या ल्हानान् मुला । हयुल्ठि...
CCD/UNDP, (2011)
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि) नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम्सभाग्याम् गोर्गि छार् समावेसि हयुल्ठिम् ब्रिबा गे ताबागेन् मुला । चुनोन् सर्न्दर्भरि दात्तेला दुइरि धर्म थेन् हयुल्साला गुङ्रि हाराङ्बा सम्बन्ध तातोला बिबा ताम्रि हयुल्सान्हाङ्रि छलफल ताबान् मुला । नेपाल्...
CCD/UNDP, (2011)
आडीबासी जनाजाटीऊ लोयाट् नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ६ नेपालाङ् चाहाँ आडीबासी जनाजाटीऊ लोयाट् कठा राह्च बीसाया अगडी ठगनाङ् राह्मले र खास् जाट्म मीनाम सम्बीढान रीक्च मेहोराङ् इसे कराङ्च​ छलफलो बीसाया छान्म ले र्।र् इसे बड्डीस्च रुपाङ् राज्नीटीओ मूड्डा छान्म ले । नेपालो भर्मीओ सङ्ख्याओ स्वारुपाङ् जाटीओ ठर...
CCD/UNDP, (2011)
आदिवासी जनजातिका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ६ नेपालमा अहिले आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी विषय अग्रस्थानमा आएको छ र विशेष गरी नयाँ संविधान लेखनका सर्न्दर्भमा यो गहन बहसको विषय भएको छ । यो बढ्दो रूपमा राजनीतिकृत मुद्दा भएको छ । नेपालको जनसङ्ख्याको स्वरूपमा जातीय विविधता उल्लेख्य रूपमा रहेको छ ।...
CCD/UNDP, (2011)
आदिवासी जनजाति के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ६ नेपाल में अबहीन आदिवासी जनजाति के अधिकार सम्बन्धी विषय अग्रस्थान में आइल बा आ खास कके नयाँ संविधान लेखन के सर्न्दर्भ मेर्ंर् इ गहन बहस के विषय भइल बा र्।र् इ विस्तृत रूप में राजनीतिकृत मुद्दा भइल बा । नेपाल के जनसंख्या के स्वरूप में जातीय विविधता उल्...
CCD/UNDP, (2011)
आदिवासी जनजातिक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ६ नेपालमे एखन आदिवासी जनजातिक अधिकारसम्बन्धी विषय अग्रस्थानपर अछि । विशेष रूपसँ नव संविधान लेखनक सर्न्दर्भमे र् इ गहन विचारविमर्शक बिषय अछि । र् इ एखन एक सशक्त राजनीतिक मुद्दा भ'गेल अछि । नेपालक जनसंख्याक स्वरूपमे जातीय विविधता उल्लेख्य रूपमे रहल अछि ...
CCD/UNDP, (2011)
आदिवासी जनजातिके अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ६ नेपालमे अब्बे आदिवासी जनजातिके अधिकारसम्बन्धी विषय सबसे आगे आइल बा ओ खासकैके लावा संविधान लिख्ना सर्न्दर्भमे यी गहन बहसके विषय बनल बा । यी बह्रटी रुपमे राजनीतिकृत मुद्दा हुइल बा । नेपालके जनसङ्ख्याके स्वरूपमे जातीय विविधता उल्लेख्य रूपमे बावै । जम्मा...
CCD/UNDP, (2011)
आदिवासी जनजातिया अधिकार नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः नेपालय् थौंकन्हय् आदिवासी जनजातिया अधिकारया खँ न्हृयःने वयाच्वंगु दु,विशेषतः न्हूगु संविधान च्वय्गु झवलय् थ्व खँय् तच्वय्क बहस जुया वैच्वंगु दु । थ्व खँ आपाः हे राजनीतिकृत मुद्दा जूूगु दु । नेपाःया जनसंख्याया स्वरुपय् जातीय विविधता गाक्क हे दु । मूक्...
CCD/UNDP, (2011)
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १ नेपाःया अन्तरिम संविधान-२०६३ कथं नेपाःयात र्'धर्मनिरपेक्ष, समावेशी व पूर्णलोकतान्त्रिक, अलय् बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक व बहुसांस्कृतिक देय्' धकाः परिभाषित याःगु दु । हिन्दू राष्ट्रया कथं राष्ट्रया म्हसीका, अलय् राजसंस्थायात संरक्षण याइगु नेपाः...
CCD/UNDP, (2011)
पट्टको मोल्चीस्म सम्बीढान खास्चो बीढी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १० पट्टको मोल्चीस्म सम्बीढान खास्चो बीढीआङ् पट्ट भर्मीको काजूट् छान्म लीसे बीऊरिक्चाे कराङ्च मूड्डाके गूहान्डीक्के सम्बीढान खास्ठाङ् मूकरीस्ले र् इढीन्च पाहाचो आट्च छान डेहाङ् सम्बीढानलाक लोगाकोई मेल्लो आले डेमो डेले, ड र् इसे लोगाकूङ् माज्झाङ् काट्मट्...
CCD/UNDP, (2011)
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १ नेपालाङ पट्ट भर्मीको काजूस्च र मोलुम​ सम्बीढान सभाईङ काट् मीनाम मोलोक्चीस्च सम्बीढान रीक्च काम छान्मनले र्।र् इर्सइ आस्ठाङ चाँहटूङ परीस्ठीटीआङ ढर्म र लीसऊ मीघ्याङ कूढीन्च सम्बीढान् छान्के परीस्ले डेच बीसयाङ मूलूक भर बार्इँ बुइ छान्म राह्मले । नेपाल क...
CCD/UNDP, (2011)
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - १० सहभागितामूलक संविधान निर्माणक प्रक्रियामे नागरिकसभ एक भ'क' देशक महत्त्वपूर्ण मुद्दा सभकेँ सम्बोधन कर'बला संविधान निर्माणमे जुटल रहबाक विश्वास कएल जाइत अछि । एहन अभ्यास सफल भेलाक स्थितिमे संविधानक लेल जनताबीच अपनत्वक भाव जगैत अछि, आर् इ जनताक बीच एकता...
CCD/UNDP, (2011)
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला १० संविधान उप्पर जनतन्के अपनत्व सुनिश्चित कैके जनतन्के ओ राज्यक बिच्चेम बल्गर सम्बन्ध स्थापना करेक लग संविधानसभाहे प्रयोग कर्ना कैजाईठ । नेपालमे निर्वाचित जस्ते संबिधान सभा समावेशी रहठ, का करे की यी देशमे विद्यमान सङ्क्र्मणकालके व्यववस्था ओ संबिधान निर्...
CCD/UNDP, (2011)
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला १० सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबै नागरिकहरु एक भई राष्ट्रले सामना गरिरहेको महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने संविधान निर्माणमा जुट्छन् । यस्तो अभ्यास सफल भएको खण्डमा संविधानप्रति जनताले अपनत्व जनाउँछन्, र यसले जनताबीच एकता वृद्धि गरी स...
CCD/UNDP, (2011)
सहभागितामुलक हयुल्ठिम् स्हेङ्बा ठिम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १० सहभागितामुलक हयुल्ठिम् स्हेङ्बा गेताङ्रि मोक्कोन् नागरिक्जुगु गिक्तासि हयुल्साला महत्वपूर्ण मुद्दाजुगुदा सम्बोधन लाखाम्बा हयुल्ठिम् स्हेङ्बारि भोकिन्मुला । चुराङ्बा अभ्यास सफल ताबारि खाम्साम् हयुल्ठिम्दा जनतासे ह्राङ्लान् म्हान्बा मुला । चुसे जनतारि ...
CCD/UNDP, (2011)
सहभागीतामूलक संविधान दय्केगु प्रक्रिया नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः १० सहभागितामूलक संविधान दय्केगु प्रक्रियाय् सकल नागरिकत छप्पं जुयाः राष्ट्रं फयाच्वंगु महत्वपूर्ण थी थी मुद्दा ज्यंकीगु संविधान दय्केत न्हृयचिली । थजाःगु कुतः पूवंसा संविधानयात जनतां थःगु भाःपी अलय् थुकिं जनता जनताया दथुइ छधी जुइगु भाव थकयाः सरकार व जनत...
CCD/UNDP, (2011)
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४ सेह्म पूङ्चटोक् सेह्च सासनो काट् ठोक आलेच कठ कठ लोकटन्टीरीक् पाहच्यो टनाक्मा र आले । सेह्म भर्मीके केट्च सासनो बाटी र्रर् इसे काट् पहीला सर्ट आले । लीस्या हट क्षेटरो नीकायको कठ्कठा नीर्बाचन छान्चर् इस्ठानीयको ड लोक्टन्टरीक् सासन् ड पर्सासनो कराङ्च क...
CCD/UNDP, (2011)
छार् हयुल्ठिम्रि अल्पससङ्ख्यकला याङ्ताम्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ७ व्यक्तिगत याङ्ताम्जुगु ह्राङ्ला ह्राङ्लान् हिन्ना तिलादा बिसाम् ह्राङ् म्हिलुइ हिन्ना । उदाहरन्ला लागिरि प्रत्येक म्हिदा ग्याबा सोबारि आयाङ्बा मुला,यातना पिन्बारि आयाङ्बा मुला । चुराङ्लासिन् सम्पत्ति थान्बारि, ब्रेल्साङ् लाबारि, दिम्नाम् सेङ्बारि थ...
CCD/UNDP, (2011)
नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ७ अधिकार के विषय में रहल धारणा स्वचालित ९ब्गतomबतष्अ० बा र्।र् इ अइसन बात ह, जेकरा खातिर रउरा लडे्के जरूरत नइखे र्।र् इ राउर बा आ रउरा से छिनल ना जा सकेला । व्यक्तिगत अधिकार सब रउआ खातिर बा काहेकि रउआ मानव हईं । उदाहरण खातिर हरेक मनई के दास ना बनेके, य...
CCD/UNDP, (2011)
नयाँ संविधानअर्न्तर्गत अल्पसङ्ख्यकका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ७ नेपाली जनता आफ्नो नयाँ संविधान बनाउँदैछन् । तिनीहरू संविधान सभाका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले संविधानमार्फ् अल्पङ्ख्यकका अधिकारहरू संरक्षण गरेको र शताब्दीयौंदेखिको भेदभाव अन्त्य गराएको सुनिश्चित गरेको चाहन्छन् ।...
CCD/UNDP, (2011)
नव संविधानअर्न्तर्गत अल्पसंख्यकक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ७ नेपाली जनता एखन अपनालेल नव संविधानक निर्माण क'रहल अछि । ओसभ संविधानसभाक अपन प्रतिनिधिसभद्वारा संविधानक मार्फ अल्पसंख्यकक अधिकारसभक संरक्षण आ सयकडो वर्षँँ समाजमे व्याप्त भेदभावक अन्त हेबाक बातक सुनिश्चितता चाहैत अछि ।...
CCD/UNDP, (2011)
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८ फूक्काफाल न्याँपालीका डेचो मेल्लो नीठ्यान्को जाट्के हेक्च हट राजनईटीक् डल, सर्खारी नीकाय र आस्काट् भर्मीको ढरी जाट्मो बहीरीऊङ् असार्रइङ् डसाक्के काट् फूक्का गूमस्ठाऊ रुपाङ् केस्चो छान्ले । फूक्काफाल न्याँपालीका डेचो सर्खारो काट् हाँगा ड आले ...
CCD/UNDP, (2011)
मीनाम सम्बीढान भीटीरीक् ठोर्रइ लेचकूङ लोयाट्् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ७ नेपाली जन्टा मेल्लऊ मीनाम सम्बीढान खास्म न ले । होसेको सम्बीढान साभो मेल्लाउ अघीट्यारीकोई सम्बीढान ठूङ् ठोर्रइ लेचकूङ् लोयाट्को जोगार जाट्च र खायाकईङ् हूँडो भाक्च डमाक्च पक्का जाट्च जाक्ले । ...
CCD/UNDP, (2011)
लबका संविधान अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ७ नेपाली जनता आपन लबका संविधान बन्यारहल छै । उसब संविधान सभा के आपन प्रतिनिधि सबसे संविधान मार्फ अल्पसंख्यक के अधिकारसब संरक्षण करल और शताब्दीयौं से हैत भेदभाव अन्त्य कर्‍याल सुनिश्चित करल चाहैछै । ...
CCD/UNDP, (2011)
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४ प्रभावकारि विकेन्द्रिकरन ज्हयाबा सासन् ज्हेन् आहिन् लोकतान्त्रिक अभ्यास्ला अभिव्यक्ति नोन् हिन्ना । प्रभाव्कारि जनप्रसासन्ला लागिरि नोन् चु गोर्कि र्सत हिन्ना । रास्टि्रय थेन​ छेत्रिय् निकाय्जुगुथेन् छयाम् निर्वाचित स्थानिय् निकाय्जुगु नोन् लोक्तान्त...
CCD/UNDP, (2011)
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४ प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण नीक शासनक एकटा महत्वपुर्ण तत्वे टा नहि भ'लोकतान्त्रिक अभ्यासक अभिव्यक्ति सेहो अछि र ।र् इ प्रभावकारी जनप्रशासनक एकटा पुर्व शर्त सेहो अछि । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायसभक संगहि निर्वाचित स्थानीय निकायकेँ सेहो लोकतान्त्रिक श...
CCD/UNDP, (2011)
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण असल शासनके एकठो तत्व हुइलेक ओर से लोकतान्त्रिक अभ्यासके अभिव्यक्ति फेन हो । प्रभावकारी जनप्रशासनके लग फेन यी एकठो पुर्वशर्त हो । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायकेसँगसँगे निर्वाचित स्थानीय निकायके फेन लोकतान्त्रिक शासन ओ प्रशासन...
CCD/UNDP, (2011)
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४ प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण असल शासनको एउटा तत्व हुनुका साथै लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिव्यक्ति पनि हो । प्रभावकारी जनप्रशासनका लागि पनि यो एउटा पुर्व​शर्त हो । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायहरूसँगसँगै निर्वाचित स्थानीय निकायहरू पनि लोकतान्त्रिक शासन र प्...
CCD/UNDP, (2011)
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४ बांलाःगु विकेन्द्रीकरण सुशासनया छब्व खःसा लोकतान्त्रिक अभ्यासया अभिव्यक्ति नं खः । दुग्यंगु जनप्रशासनयात माःगु थ्व छता नं आधारभूत शर्त खः । राष्ट्रिय व क्षेत्रीय निकाय नापनापं त्याकावःगु स्थानीय निकाय नं लोकतान्त्रिक शासन व प्रशासनया मू ज्याकु खः धै...
CCD/UNDP, (2011)
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८ स्वतन्त्र न्यायपालिका अपन निर्णयकरबामे सक्षम होइत अछि र् । र् इ राजनीतिक दल, सरकारी निकाय आ अन्य व्यक्तिसभक अतिरिक्त बाहृय प्रभावसँ मुक्त एक स्वतन्त्र संस्थाक रूपमे संचालित रहैत अछि ।...
CCD/UNDP, (2011)
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८ स्वतन्त्र न्यायपालिका कलक सरकारके एकठो अङ्ग फेन हो, जौन अन्य अङ्ग - कार्यकारिणी ओ विधायिका-से स्वतन्त्र रूपमे सञ्चालित हुइल रहठ । यी स्वतन्त्रताले यी तीन अङ्गबीचके प्रभावकारी शक्ति सन्तुलनहे पर््रवर्द्धन करठ । संविधान प्रत्येक अङ्गके भूमिका ओ जिम्मेव...
CCD/UNDP, (2011)
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८ स्वतन्त्र न्यायपालिका आफ्ना निर्णयहरु गर्न सक्षम तथा राजनैतिक दल, सरकारी निकाय र अन्य व्यक्तिहरू लगायतका बाहृय प्रभावबाट मुक्त एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा सञ्चालित भएको हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको सरकारको एउटा अङ्ग पनि हो, जुन अन्य अङ्ग - कार...
CCD/UNDP, (2011)
12