United Nations
Information Centre | Nepal
About 4 results (0.0134 in miliseconds) - { Result by Publisher - UNESCO, IUCN }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1360)
 
 @medep (1185)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
गौतम बुद्वको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत लुम्बिनी क्षेत्र वरपर भएको औद्योगिक विकासले परेको वातवरणीय असरको अध्ययनको संक्षप पर्यावरणविद,वातावरणीय प्र​भाव लेखाजोखा विशेषज्ञ,तथ्याङ्कशास्त्री,सामाजिक तथा आथिक विज्ञ,वास्तकर्म विद,जैविकशास्त्री जस्ता अन्तरविधाका व्यक्तित्वलाइ समावेश गरी एउटा अध्ययन टोलि गठन गरिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र नजिक अवस्थित ६ वटा गाउ विकास समिति -अमा,...
UNESCO, IUCN, (N/A)
गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र वरपर भएको औद्योगिक विकासले पारेको वातावरणीय असरको अध्ययनको संक्षेप भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सन् १९९७ देखि संयक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनस्को)को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले धनी यस क्षेत्र नेपालको रुपन्देही जिल्लामा अवस्...
UNESCO, IUCN, (2012)
Environment Impact Assessment Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha and a UNESCO World Heritage Site is a destination for both pilgrims and visitors from within Nepal and around the world. As a World Heritage Site, it is the pride of Nepal and a major source of revenue for t...
UNESCO, IUCN, (2010)
Environmental Impact Assessment of Industrial Development Around Lumbini, the Birth Place of Lord Buddha, World Heritage Property Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha lies in the district of Rupandehi, which falls in the Western region of Nepal. It is a World Heritage Site (inscribed in the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) World He...
UNESCO, IUCN, (2013)