United Nations
Information Centre | Nepal
About 1 results (0.0143 in miliseconds) - { Result by Publisher - NHRC/ UNDP }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1369)
 
 @medep (1201)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
राषिट्य मानव अधिकार आयोग छ वर्षीय समष्टिगत प्रतिवेदन​ ऐतिहासिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको आगमनसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोगमा रूपान्तरण भयो। सबैंधानिक निकायको रूपमा स्थापित आयोगको कार्यशैलीलाई सक्रिय बनाउन आन्तरिक प्रशासनिक सुधार गरेर संगठनात्मक परिवर्तन गरियो। ...
NHRC/ UNDP, (2013)