United Nations
Information Centre | Nepal
About 2 results (0.012 in miliseconds) - { Result by Publisher - ILO, UNICEF, GON }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1369)
 
 @medep (1201)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
बालश्रमलाई निषेध गरौं: गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरौ बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवस (१२ जुन २०१५) २०७२ वैशाख १२ गतेका दिन नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पको असरबाट शिक्षा प्रणाली लगायत सिङ्गो मुलक प्रभावित भएको अवस्थामा बालश्रम विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउन र विपद् आए यता विद्यालय छाड्न बाध्य भएका सबै बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउने वातावरण सृजना गने ग...
ILO, UNICEF, GoN, (2015)
बालश्रमलाई निषेध गरौ: गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरौ- बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवस (१२ जुन २०१५) २०७२ वैशाख १२ गतेका दिन नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पको असरबाट शिक्षा प्रणाली लगायत सिङ्गो मुलक प्रभावित भएको अवस्थामा बालश्रम विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउन र विपद् आए यता विद्यालय छाड् न बाध्य भएका सब बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउने वातावरण सृजना गर्न ...
ILO, UNICEF, GoN, (2015)