United Nations
Information Centre | Nepal
About 4 results (0.0129 in miliseconds) - { Result by Publisher - GON, UNESCO, UNAIDS }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1312)
 
 @medep (1134)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
एच आइ भि र एड्स सम्बन्धि जनकारि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राष्टीय एड्स तथा योनरोग नियन्त्रण केन्द्रको नोभेम्बर २००६ को तथ्यान्क अनुसार नेपाल मा ८२४४ जनतालाइ एच आइ भि संक्रमण भएको र ति मध्ये १२०४ जनालाइ एड्स भयको प्रमाणीत भइसके को भएता पनि युएनएड्सको पछिल्लो तथ्याङक अनुशार नेपाल...
GON, UNESCO, UNAIDS, (N/A )
एच आई भी र एड्स तालिम निर्देशिका एच आई भी र एड्स तालिम निर्देशिका शिक्षा क्षेत्रमा निति, योजना र कर्यक्रम निर्माण तथा कार्यानोयनतहमा काम गर्नै ब्यक्तिहरुका लगि एच आई भी काबरेमा जनकारि गरउने मुख्य धयकासाथ यस सम्बन्धि अध्ययन सामग्रि, सिडी, ब्रोसरका साथै यो तालिम निर्देशनका तयार परिएक...
GON, UNESCO, UNAIDS, (N/A )
एच आइ भी र एड्स सम्बन्धि आधारभुत जानकारिहरु यो मानिसमा लाग्ने भाइरस भयकाले सामान्यतया यसलले मानिसमा असर पर्छ, जीबहारू जस्तै लम्खुट्टे र कुकुर हरु मा असर देखिदैन यो भाइरसले मानिस को कोसहरु, रगत बिर्य​,योनिरस र स्तन को दुधमा प​एन्छन​...
GoN, UNESCO, UNAIDS, (N/A )
एच आइ भी र एड्स सम्बन्धि जनकारिमुलक संगालो Nepal is currently experiencing a concentrated epidemic characterized by high prevalence among group involved in high-risk behavior. the education system is one of the key actor working to prevent HIV/AIDS from spreading further. education help to o...
GON, UNESCO, UNAIDS, (N/A)