United Nations
Information Centre | Nepal
ने‌पाली विश्वविद्यालयहरुका पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रम (युनेस्कोको नमूना पाठ्यक्रम तथा मिडिया विकास सूचकका दृष्टिबिन्दुबाट विश्लेषण)
PDF File Size: 1010 KB | Download   
ने‌पालमा पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ मात्रात्मक र‌ गुणात्मक दुवै‌ तवर‌ले उल्लेख्य विकास भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) ले‌ वि.सं. २०३३ (सन् १९७६) मा प्रार‌म्भ गरेको र‌ कालान्तर‌मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पू.वि.) तथा काठमाडौ‌विश्वविद्यालय (का.वि.) सहितले‌प्रदान गरिरहेको पत्रकारि‌ता शिक्षाले‌ दे‌शमा पत्रकारि‌ता क्षे‌त्र​को‌ विकासका लागि महत्त्व​पूण यो‌दान दिएको‌ छ । यद्यपि कक्षाको‌ठा र‌ समाचार‌क​क्षबीचको‌ खाडलका परि‌प्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरुले‌ प्रदान गनेर्‌ पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ आलो‌चना पनि हुने‌ गरेको छ । यस्तो‌ पृष्ठभूमिमा समाचार‌क​क्षको‌ आवश्यकतालाई सम्बो‌न गर्ने गरी विश्वविद्यालयहरुले‌ अग्रणी पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता स्पष्ट दे‌खिन्छ ।
युने‌स्को‌द्वारा तयार‌ पारि‌एको‌ नमूना पाठ्यक्रम (युन‌स्को‌, सन् २००७)ले‌ विशे‌षतः पत्रकारि‌ता अभ्यासको‌ दृष्टिबाट उपयुक्त पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ आधार‌ तय गरेको छ । तसर्थ, विभिन्न विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमको‌ उक्त नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलनले‌ पत्रकारि‌ताका विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त तवर‌ले तयार‌ पार्नमा अवश्यै‌ मद्दत पुग्दछ । यद्यपि नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलनभन्दा अगाडि नै‌ हाल ने‌पालमा पत्रकारि‌ता शिक्षाका पाठ्यक्रमको‌ अवस्थाबारे अन्वे‌षण गर्नु र‌ विद्यमान पाठ्यक्रमले‌ युन‌स्को‌को‌ नमूना पाठ्यक्रमले‌ परि‌कल्पना गर‌बमो‌जिमका ज्ञान तथा सीपलाई अवलम्बन गर्न​ सके‌का छन् वा छै‌नन् भन्ने‌ अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय छ । ने‌पालका विश्वविद्यालयहरुले‌ आफ्ना वर्तमान पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रमलाई युन‌स्को‌को‌ नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलन कसर‌ गर्न सक्छन् भन्ने‌बारे सुझाव उपर्युक्त अन्वेषण/अध्ययनकै‌ आधार‌ दिनमा सकिने‌ हुन्छ ।
Publisher:
UNESCO ,   (2014 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
JOURNALISM, JOURNALISTS, MASS MEDIA, MASS COMMUNICATION, JOURNALISM EDUCATION, EDUCATION, UNIVERSITY CURRICULUM, CURRICULUM EVALUATION, PROFESSIONAL EDUCATION
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
15.04.00  -  Communication And Mass Media
Reference Link:
** This document has been:
509  times viewed
8  times downloaded.
Feeder: PRAJU SHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Project Title : Institutional Capacity Building Of Tribhuvan University.
Project Title: Establishing A Community Radio Self Regulation Mechanism For Upholding Freedom Of Expression
Project Implemented By The Kathmandu Office National Project Nepal: Building Institutional Capacity Of The Nepal Press Institute To Offer High Quality Media Training
Media and the Nepali public - Survey Assessments of Media Capacity, Credibility and Literacy
आधा‌र‌भूत पत्रकारिता तालिम पुस्तिका
Project Title: Consolidation Of Community Radio Movement (Phase II)
Project Implemented By The New Delhi Cluster Office National Project Nepal: Consolidation Of The Community Radio Movement in Nepal By Acorab
Project Ttile: Giving a Voice To Women Establishing The Community Radio Station "Radio Nari Aawaj"
Talking Points for Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Closing of the UNESCO/FNJ Conference Media & Dialogue 3 May 2009, Kathmandu
Project Title : Building Bridges : Communication For All Empowerment Nepal
Project Implemented By The Kathmandu Office- National Project Nepal : Building Bridges: Communication Of Empowerment
Training On UNESCO’S Media Development Indicators In Thailand (25-27 January)
आधा‌रभूत पत्रका‌रिता - तालिम पुस्तिका
UN Newsletter - Vol. 26 (August 2010)
पत्रकारिता शिक्षाका लागि युनेस्को लेखमाला विकासशील देशहरु तथा उदीयमान प्रजातन्त्रहरुका लागी पत्रकारिता शिक्षाको नमूना पाठ्यक्रम
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights- Press Release – 21 December 2008 OHCHR-Nepal condemns attack at Himal Media
South Asia Press Freedom Report 2017-2018
Supporting Safety of Journalists in NEPAL
Nepal: Lessons From Integrating Peace, Human Rights, and Civic Education Into Social Studies Curricula And Textbooks
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Supporting Safety of Journalists In Nepal Published By UNESCO
नेपाली बिश्वबिध्यलायाहरुका पत्रकारिता पाठ्यक्रम
Voices from the Field Press Freedom in the CPA to the Constituent Assembly
Message from Mr Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in NepaL For World Press Freedom Day To the Federation of Nepalese Journalists 3 May 2006 - Himalaya Hotel, Kathmandu
UN Newsletter - Vol. 49 (Dec 2012 -Jan 2013)
Training for Women Journalists in the Terai Ended Today in Janakpur
Assessment of Media Development in Nepal
खोज पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक
Testimonies From the Field:An Exploration of the State of Press Freedom in Nepal after the signing of the Comprehensive Peace Agreement
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
राष्टमाण्डल प्रसारण सङ्घ मार्गनिरदेशिका
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
Community Television In Palpa District
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल प्रेस विज्ञप्ति-२०६७ वैशाख १९ (विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा) पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्याका अभियुक्तिको गिरफ्तार गर्न राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयको आग्रह
Tamrat Samuel Deputy Special Representative of the Secretary-General in Nepal: Address at Second National Conference of Women Journalists Organised by the Women’s Committee of the Federation of Nepalese Journalists (2 November 2007)
OHCHR-Nepal Deplores The Killing Of Media Group Chairperson Arun Singhanyia
Transforming Teaching and Learning in Asia and the Pacific: Case Studies From Seven Countries
OHCHR-Nepal deplores the killing of media group chairperson Arun Singhanyia
नेपाली बिस्वविधालयहरुका प्रत्रकारिता पाठयकर्म युनेस्कोको नमुना पाठ्यकर्म तथा मिडिया विकास सूचकका द्बिस्तिबिन्दुबाट बिस्लेस्न्
Developing Culturally Contextualised Mathematics Resource Materials: Capturing Local Practices of Tamang and Gopali Communities
Capacity Building Of Media Professionals In Electoral Coverage In Post-Conflicy Nepal
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
Nepal Multiple Indicator Survey (NMICS) 2014
Press Freedom in Nepal [Youtube]
Testimonies from the Field : An Exploration of the State of Press Freedom in Nepal after the singing of the Comprehensive Peace Agreement ( 3 May 2007 )
Assignment Report on Nursing Education and Services in Nepal
Assignment Report on Nursing Education and Services
Assignment Report on Nursing Education and Services, Nepal
UN Concerned About Reports Of Threats And Intimidation Of Journalists
Assessment of Media Development in Nepal- Based on UNESCO's Media Development Indicators
पत्रकार सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना
तराईका महिला पत्रकारहरुको लागि तालिम
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
Unique Assessment of Nepal’s Media Landscape Presented to Media Professionals
OHCHR Condemns Threats to Editors and Publishers
Training of Health Manpower in Nepal - Assignment Report (WHO Project: NEP HMD 001)
Measuring Gender Equality in Education: a Micro-Study of Learning Environment at Home and School: Through the Perspective of Gender Equality
The Role of Education in Peacebuilding : Case Study – Nepal (August 2011)
Teaching girls science, technology, engineering & maths in Nepal | UNICEF [Youtube]
Celebrating World Radio Day On 13 February
NHRC e-bulletin, Volume 5, Number 7, OCT/NOV 2007,
Education Remains Under Attack In Nepal Says UNESCO Report
UNRCPD LEARNING PEACE [YouTube]
74th UN Day 2019
Open Photography Contest on ‘Women’s Literacy’ (2015-07-27)
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
मिडिया विकासका सुचकहरूः मिडिया विकास मापनसम्बन्धी एक ढाँचा
Nepal Report of Security Incident, Feb. 21 – Mar. 7, 2006
Press Statement (26 October 2008)
United Nations In Nepal Welcomes Steps To Investigate Church bombing
प्रेस वक्तव्य (२०६५ कार्तिक १०)
Nepal Multiple Indicator Cluster Survey 2010 Mid- and Far Western Regions Final Report
“नेपाल एड्स मिडिया अवार्ड २०१२” का लागि आवेदन
Cluster Presentation: Disaster Management Programme UNDP (30 May 2008)
Press Release of FAO Representation in Nepal (16 October 2014)
Building Institutuional Capacity Of The Nepal Press Institute To Offer High Quality Media Training
Remarks by Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Programme to Mark World Press Freedom Day Organised by the Federation of Nepali Journalists and UNESCO With Support From OHCHR-Nepal
JOINT MEDIA ADVISORY The President to inaugurate a 100 Day Campaign of the NDC and OHCHR to “END CASTE DISCRIMINATION AND UNTOUCHABILITY” 15 September, 2011
Assignment Report on Health education in Nepal
Assignment Report on Health education in Nepal
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०१४ पे्स विज्ञप्ति
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 10 December 2008 OHCHR-Nepal, NHRC launch poster to mark Human Rights Day
Remarks by Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights, in Nepal At the 2nd National Convention of Campaign for Human Rights & Social Transformation (CAHURAST) 8 March 2009, Kathmandu
UN Digital library discussion
From Insult To Inclusion : Asia-Pacific Report On School Bullying, Violence And Discrimination On The Basis Of Sexual Orientation And Gender Identity
Peace and Disarmament Education Survey 2014
अन्मिनले माओवादी सेनाका सदस्यहरुको तथ्याङ्क शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई उपल्ब्ध गराएको छ
Service and Sacrifices of Nepalese UN Peacekeepers Campaign
Service and Sacrifices of Nepalese UN Peacekeepers Campaign
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
Strategic Communication - For Behaviour and Social Change in South Asia
Disaster Preparedness Network Nepal
Reaching Adolescents With Health Services In Nepal
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No. 3 ( July - September 2011)
PORTRAIT OF ANATOLY A. MKRTCHYAN, DIRECTOR OF ECTERNAL RELATIONS DIVISION OF DEPARTMENT OF PUBLIC INFORMATION (DPI)
International Day of Peace
International Day of Peace
International Day of Peace
100 result(s) found.