United Nations
Information Centre | Nepal
मूल्याङ्कन सम्बन्धी नेपाल अनुभव ०४.०५.२०७२
PDF File Size: 264 KB | Download   
नेपालमा बैशाख १२ को भूकम्प पश्चात, सुरुसुरुको अवस्थामा नै कुनै वृहत संयोजित बहूपक्षीय मूल्याङ्कन हुने छैन भनेर निर्णय गरियो । संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरू, स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाहरू र सरकार गरेर कम्तिमा पनि ७० वटा निकायहरूले तात्कलिक आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि विभिन्न ढ्रुत​ मूल्याङ्कनहरू सञ्चालन गरे । प्रायः मा मिश्रित पद्धति प्रयोग गरिएको थियो र मुख्य जानिफकारको अन्तर्वाता र उद्देश्य सहितको नमूना छनौट प्रक्रियामा केन्द्रित थिए । मूल्याङ्कनको ध्यान हाल आपतकाल बाट सुरुवाती पुनर्उत्थानमा तर्फ सरिरहेको अवस्थामा, यस दस्तावेजले हालसम्म मूल्याङ्कनको प्रारूप तयार पार्दा र सञ्चालन गर्दा सिकेका पाठहरूको साराशं प्रदान गर्दछ ताकि भविष्यमा नेपालमा सञ्चालन गरिन मूल्याङ्कनहरूलाई सुसूचित गर्न सकियोस् । यो प्रतिवेदन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा संलग्न संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरू र गैर–सरकारी संस्थासँग सम्बद्ध १८ जना व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी, मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूबाट सिकिएको अन्तर–निकाय पाठहरूको अध्ययन समीक्षा र नेपाल मूल्याङ्कन इकाइले बैशाख १२ गतेको भूकम्प पश्चातका सुरुका ३ महिनामा प्राप्त गरेका २१४ वटा मूल्याङ्कनहरूका समीक्षामा आधारित छ ।
Publisher:
UNOCHA ,   (2015 )
Type / Script:
Bulletin or Poster in Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, EARTHQUAKE ZONES, DISASTER-PRONE AREAS, DISASTER VICTIMS, DISASTER RELIEF, DISPLACEMENT, HUMANITARIAN ASSISTANCE, HUMANITARIAN INTERVENTION, HUMANITARIAN EMERGENCIES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, HEALTH, HEALTH SERVICES
Thematic Group:
 UNOCHA : Humanitarian Coordination and Affair
Thesaurus:
13.02.00  -  Disaster Prevention, Preparedness And Relief
Reference Link:
** This document has been:
498  times viewed
3  times downloaded.
Feeder: PRAJU SHRESTHA , Editor: ALISHA THAPALIYA , Auditor:

View Document History
Related Topics
Nepal Earthquake 2015: Medical Facilities And Teams
Nepal Earthquake 2015: Number Of National Medical Teams
Nepal Earthquake 2015: Health Cluster Response
Early Recovery Nepal: Analysis Of Data- Response Tracking (4W) Nepal
Early Recovery Nepal: Analysis Of Data- Response Tracking (4W) Nepal
Earthquake Update : UNICEF/NCO – April 2015 ( Solukhumbu )
UNHAS Nepal: Humanitarian Air Service (3 July, 2015)
Nepal Experiences with Assessments (August 2015)
WASH: Nepal Earthquake Cluster Brief July 2015
Earthquake Update : UNICEF/NCO – April 2015( Okhaldhunga )
Lessons from the UNICEF Nepal Emergency Cash Transfer Programme through Social Assistance
Weekly Situation Update (10 July 2015)
NEPAL Earthquake: Humanitarian Snapshot (as of 24 August 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Lalitpur: 14/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Ramechhap District (15 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Rasuwa: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Kathmandu: 14/07/2015
Concept Note Severity Index (16 July 2015)
Camp Coordination and Camp Management (CCCM) - August 2015
Shelter: Nepal Earthquake Cluster Brief (July 2015)
Customs Delays And Taxation Of Aid Stalls Urgent Relief Efforts In Nepal: (8 July, 2015)
Community Perception In Post-Earthquake Nepal (July 2015)
Shelter Provision for the Most Vulnerable Households
Q2 Quarterly Update (April–June 2015)
Shelter- Nepal Earthquake Cluster Brief (June 2015)
Nepal Earthquake District Profile - Dolakha (17.05.2015)
UNDAC Assessment Report Dahding Besi Distrit (30 April-01 May 2015)
Nepal Earthquake: IOM Emergency Response - Situation Report (3 June 2015)
Rapid Assessment Of RH Services (4th May 2015)
Nepalese driver goes extra mile delivering earthquake relief | UNICEF [Youtube]
विश्व खाद्य कार्यक्रम वक्तव्य
Nepal Earthquake Response: Rapid Intention Survey: Site 1& 2( Chautara Humanitarian Hub) ( May 2015)
Nepal Earthquake Who, What, Where - Education cluster activities by District (as of 15 May 2015)
Needs at a glance 07.06.2015
WFP Nepal Situation Report #25 ( 01 October 2015)
Inter- Agency Common Feedback Report: (September 2015 Feedback Report)
Logistics: Nepal Earthquake Cluster Brief (July 2015)
Logistics: Nepal Earthquake Cluster Brief (August 2015)
Dhading School Structural Assessment Findings July 2015
Kavre School Structural Assessment Findings July 2015
Okhaldungha School Structural Assessment Findings July 2015
Weekly Situation Update (17 July 2015)
UNOCHA: Logistics Information About In-Kind Relief Aid
Water, Sanitationa and Hygiene - Nepal Earthquake Cluster Brief (June 2015)
Water, Sanitation And Hygiene (WASH ) : Nepal Earthquake Cluster Brief ( August 2015 )
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District (22 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary of Kathmandu District ( 22 July 2015 )
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District : 05/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District : 14/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District : 07/04/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District : 24/06/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Dolakha (06/24/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Dolakha (07/01/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Dolakha (07/08/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Dolakha (15 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Kathmandu: 24/06/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Kabhrepalanchok District (15 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Lalitpur: 24/06/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Kavrepalanchok: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Gorkha: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Gorkha: 15/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Rasuwa: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Rasuwa: 15/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhupalchok: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhupalchok: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhupalchok: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhuli: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Lalitpur District: 22/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary Of Kabhrepalanchok: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Makwanpur: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Makwanpur: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Makwanpur: 15/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 06/26/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 07/28/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Dhading: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Dhading: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Dhading: 15/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Gorkha: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Gorkha: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 15/07/ 2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary In Okhaldhunga: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Ramechhap: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Makwanpur: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary In Okhaldhunga: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Ramechhap: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Rasuwa: 06/26/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary In Rasuwa: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhupalchok: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary of Kabhrepalanchok ( 07/08/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary of Okhaldhunga ( 07/08/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary of Sindhuli (07/08/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhuli: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhuli District (15 July 2015)
Nepal: Earthquake 2015 Situation Report No.14 (As Of 13 May 2015)
UNHRD Operations Update: Response To Earthquake In Nepal (15 June, 2015)
High-level Symposium on Disaster Risk Reduction : “Be aware, Be Prepared: Implementing Lessons Learned from other Earthquakes” ( February 2011 )
Flash Appeal Revision Nepal Earthquake
Nepal: Trauma and Total OPD Cases Seen (27 May 2015)
100 result(s) found.