United Nations
Information Centre | Nepal
कार्यस्थल साथी शिक्षकको लागि सहयोगी पुस्तिका
PDF File Size: 839 KB | Download   
नेपालमा सर्वपथम वि.सं. २०४४ मा एच.आई.भी./एड्स देखिएको हो । त्यसबेला देखि आजसम्म यो महामारी अति नै तीव्र गतिमा बढी रहेको छ र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा चैत्र २०६४ सम्ममा ११,२६४ व्यक्तिहरु यसबाट सङ्क्रमित थिए । एच.आई.भी. ले १५ देखि ४९ वर्षका उमेर समूहको मानिसहरुलाई बढी प्रभावित गरेको छ । यो समूहले उत्पादक गतिविधिका साथै देशको आर्थिक विकासमा अधिकतम योगदान गर्दछ । यसैले एच.आई.भी./एड्स कामको संसारमा एक प्रमख मुद्दाको रुपमा देखा परेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि उत्पादन काममा लागेको श्रमशक्तिको संरक्षण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । कार्यस्थलमा कामदार कर्मचारीहरुलाई एच.आई.भी./एड्स सम्वन्धी शिक्षा प्रदान गरेर बचाउन सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कार्यस्थलमा एच.आई.भी./एड्स रोकथाम गर्न तत्काल आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी नेपालमा वि.सं २०६१ सालदेखि ”एच.आई.भी./एड्स कार्यस्थल शिक्षा कार्यक्रम” कार्यन्वयन गरिरहेको छ । यस परियोजनामा नेपाल सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस-स्वतन्त्र, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ र दश वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु प्रमुख साझेदारहरुको रुपमा रहेका छन् । यस शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न​ साथी शिक्षकहरुको अहम् भूमिका हुन्छ किनभने यो विषय मानिसहरुको अत्यन्त नीजि जीवनको व्यवहारसँग सम्बन्धित छ र आˆफ्ना साथीहरु बीचमात्र खुलेर कुरा गर्न सकिन्छ । साथी शिक्षकहरुलाई आˆना सहकर्मीहरु माझ एच.आई.भी./एड्स सम्वन्धी शिक्षा दिन सहयोग पुग्न हेतुले यो पुस्तिका तयार गरिएको हो ।
यस पुस्तिकाको मुख्य उद्देश्य एच.आई.भी. र एड्स सम्बन्धी पूर्ण र सही जानकारी दिनु हो । यस पुस्तिकामा प्राविधिक विषयवस्तुहरुलाई सरल नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्नुका साथै एच.आई.भी. र एड्सबारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरुलाई समाबेश गरिएकाले कार्यस्थलमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरु तथा समुदायमा समेत एच.आई.भी. र एड्स सम्बन्धमा सही जानकारी प्रचार प्रसार भै यसको रोकथाममा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
Publisher:
ILO, GoN ,   (2009 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
HIV/AIDS, DISEASES, SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, HEALTH EDUCATION, AIDS PREVENTION, ANTIRETROVIRAL THERAPY, BLOOD SAFETY, MALE CONTRACEPTION, CONDOMS, SEX EDUCATION, DRUG TESTING
Thematic Group:
 ILO : International Labor & Labor
Thesaurus:
10.03.02  -  Diseases And Carriers Of Diseases
Reference Link:
** This document has been:
641  times viewed
0  times downloaded.
Feeder: PRAJU SHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
National HIV/AIDS One-year Operational Plan -(2003-2004)
Report on the First Outreach Training Workshop for Men Who Have Sex With Men in Nepal
Mapping & Size Estimation Of Most-At-Risk-Population In Nepal-2011: Vol.1 Male Sex Workers, Transgender & Their Clients
National HIV Testing and Treatment Guidelines 2017
2011 United Nations General Assembly Political Declaration on HIV/AIDS
National Policy On HIV/AIDS In The Workplace (2007)
Resource Inflow For The HIV & AIDS Programmes In Nepal -2010
The Increasing Vulnerability of Children in Nepal
EPIDEMIOLOGICAL FACT SHEETS ON HIV/AIDS AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
Rapid Situation and Response Assessment of Drugs and HIV in Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka
Country Progress Report on HIV/AIDS Response NEPAL
Prevention Of Transmission Of HIV Among Drug User In SAARC Countries (Module 3)
The People Living with HIV Stigma Index Nepal 2011
Joint Action for Results UNAIDS Outcome Framework (2009–2011)
Good Practices in "HIV Prevention, Care and Treatment for Female Drug Users, Female Prisoners and Women living with HIV and AIDS in Nepal"
Nepal UNGASS Country Progress Report-Nepal
New Fast-Track HIV Plan Aims to End AIDS Epidemic in Nepal, by 2030
New Fast-Track HIV Plan Aims to End AIDS Epidemic in Nepal, by 2030
Getting to Zero in Nepal; World Aids Day
National Estimates Of Hiv Infections In Nepal- 2012
Universal Access To HIV Prevention, Treatment, Care and Support: Review Report 2010
Understanding HIV and AIDS
Nepal HIVision 2020
HIV Monitoring and Evaluation System Strengthening (MESS) Workshop Report 2011
Prevention Of Spread Of HIV Amongst Vulnerable Groups In South Asia
Profile, Drug Use Pattern, Risk Behaviour & Selected Bio-Markers Of Women Drug Users From Seven Sites In Nepal
Regional Fact Sheet 2012
Prevention Of Transmission Of HIV Among Drug Users In SAARC Countries (Module 5)
Stigma Fuels HIV: Reporting on the Campaign in Asia and the Pacific
Study on Behaviour of Returnee Sex Workers from India to Assess Impact on the HIV Situation in Nepal
Celebration of 22nd World AIDS Day 2010, UN Nepal
Report on the Global AIDS Epidemic
Prevention Of Transmission of HIV Among Drug Users In SAARC Countries,Phase II 2007-12
Prevention Of Transmission of HIV Among Drug Users In SAARC Countries: : Module-6
New Fast-Track HIV Plan aims to end AIDS epidemic in Nepal, by 2030 Nepal launches five-year strategic HIV plan: “Nepal HIVision 2020”
Prevention Of Transmission Of HIV Among Drug Users In SAARC Countries : Module-2
Prevention Of Transmission Of HIV Among Drug Users In SAARC Countries : Module-1
Universal Access to HIV Prevention, Treatment, Care and Support Review Report, 2010-Nepal
Young People and HIV/AIDS
Global Tuberculosis Report (2015)
Nepal Country Progress Report 2012 -(To contribute to Global AIDS Response Progress Report 2012)
UN Cares Nepal
New UNAIDS Report Shows HIV Epidemic at Critical Juncture in Asia-Pacific Region
National HIV/AIDS Programme (2004-2005)
A Survey of Teenagers in Nepal
National Estimates Of HIV Infections -2009 NEPAL
National HIV Testing and Treatment Guidelines 2017, Nepal
UN Inter-agency HIV/AIDS Assessment Mission Conducted Among Conflict-affected Populations and Displaced Persons in Nepal
National AIDS Spending Assessment Report 2007- Nepal
Bulletin of the World Health Organization 2002
An Assessment of the of HIV/AIDS on the Education Sector in Nepal
Unified Budget and Workplan 2002-2003 - Performance report: Technical Supplement
A PROFILE OF ADOLESCENT GIRLS IN NEPAL NEPAL MICS 2014 FURTHER ANALYSIS REPORT ON ADOLESCENTS
Methadone Maintenance Treatment: Intervention Toolkit
National Guidelines for Voluntary HIV/AIDS Counseling and Testing
National HIV/AIDS STRATEGY, 2011-2016
Halting And Reversing The HIV Epidemic In The South-East Asia Region – Getting It Right
Legal and Policy Concern Related To IDU Harm Reduction In SAARC Countries
Nepal- Health Sector in Mid and Far Western Regions (4 July 2011)
Community Test and Treat Competence Through Public-Private Partnerships in Nepal
A Technical Brief HIV And Young People Who Sell Sex
Innovative Approaches to HIV Prevention
Nepal- Health Sectors and Programmes in Mid and Far Western Regions (28 July 2011)
At The Heart of The Earthquake Epicenter: Addressing Reproductive Health Needs in Gorkha
Legal Reference Brief Nepal Protective Laws related to HIV, Men who have Sex with Men and Transgender People
निर्णय पुस्तिकाको प्रयोग: परिवार नियोजनका ग्राहक र सेवा प्रदायकका लागि
Press Statement: UNAIDS Concerned About Detention of AIDS Activists in Nepal
Report Card HIV Prevention for Girl and Young Women
Halting And Reversing The Spread Of HIV
The First Consultation Meeting For Male Reproductive And Sexual Health In Kathmandu, Nepal
Getting To Zero: World AIDS Day
HIV/AIDS and Working Children in Nepal
National Estimates of ADULT HIV Infections Nepal - 2003
Future management model for an expanded response to HIV/AIDS in Nepal: HURDEC
HIV/AIDS Knowledge and Attitude of Professionals of Nepal
Towards The Reform and strengthening of The National Center for AIDS and STD Control in Nepal
Preventing mother-to-child transmission of HIV in Nepal:Situation Assessment and Recommendations
The Nepal HIV Investment Plan 2014-2016
Straregic Plan FOR HIV and AIDS in Nepal 1997 - 2001
Children and AIDS Fifth Stocktaking Report
Sexual and Reproductive Health of Adolescents and Youth in Nepal: Trends and Determinants Further Analysis of the 2011 Nepal Demographic and Health Survey
Press Release on World AIDS Day 2017
Evaluation Survey Report of 'HIV/AIDS at the Workplace Program'
Participatory Planning and Management of HIV/AIDS-(NEP/97/003)-Mid Term Evalution Report
Addressing the needs of people living with HIV and other key populations in the 14 hardest earthquake affected districts of Nepal (28 May 2015)
HIV/AIDS and Human rights: Young People in Action
Maternal Mortality in 1990-2015
जीवन एचआईभी सहितको संसारमा संयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारी तथा उनीहरुका परिवारका निम्ति जानकारी
UNDAF District Profiles: Education, Health, Overview Graphics
Strategic Communication - For Behaviour and Social Change in South Asia
Community Outreach on HIV and AIDS:Teachers as Agents of Change
Time to Intensify Efforts for HIV/AIDS Services
A Study On The Socio-Economic Impact Of HIV/AIDS In Nepal
Study to track resource inflow for the HIV & AIDS programme in Nepal-2010
HIV/AIDS at the Workplace Programme - Internal Evaluation Report
Mapping And Size Estimation Of Most- At- Risk- Population In Nepal - 2011,Vol.3 Female Sex Workers
Risk and Vulnerability Assessment of Transgender People in Nepal 2011
Country profile -tThe HIV/AIDS/STD Situation and the National Response in Nepal
OBSTETRIC FISTULA
POSITIVE PROTECTION TRAINING MANUAL – PARTICIPANT’S HANDBOOK
100 result(s) found.