United Nations
Information Centre | Nepal
संयुक्त राष्ट्र संघ र साझेदार संस्थाद्वारा भूकम्प पीडित नेपालको राहत को निम्ति ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर को सहयोग गर्न अनुरोध
PDF File Size: 139 KB | Download   
(काठ्मान्डौ/जेनेवा/न्यु योर्क, वैशाख १६, २०७२): संयुक्त राष्ट्र संघ र साझेदार संस्थाहरुले नेपालको विनाशकारी भूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल राहत पुर्याउन चाहिएको ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उपल्ब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । फ्लाश अपिल कागजातमा उल्लिखित यो संयुक्त कार्ययोजना ले अत्यावश्यक खादद्यान्न्, पानी, बसोबास्, आपतकालिन स्वास्थ्य, र सुरक्षा उपलब्ध गराउने सरकार को प्रयासलाई अर्को तीन महिनासम्म सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ​। स्थानीय समयानुसार बिहानको ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा ग​एको ७.८ परिमाणको भुकम्पले घना आवादी भ​एको काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर ठुलो विनाश गर्यो। यो कम्पन र त्यसपछि आएका धेरै झड्कामा परेर ५००० भन्दा बढीको मृत्यु भ​एको छ र कम्ति मा पनि १०१९४ हरु घाइते भ​एका छन्। नेपालका ७५ मध्ये ३९ अन्चल मा लगभग ७०००० घरहरु नष्ट भ​एका छन र अरु ५३०००० घरहरुमा क्षति पुगेको छ​।
Publisher:
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UN Resident and Humanitarian Coordinator for Nepal ,   (2015 )
Type / Script:
Press Release in Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER-PRONE AREAS, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, NATURAL PHENOMENA, SEARCH AND RESCUE OPERATIONS, SEISMIC ACTIVITY, EARTHQUAKE ZONES, NATURAL PHENOMENA, GEOLOGICAL FAULTS, LANDFORMS, PLATE TECTONICS, HUMANITARIAN ASSISTANCE, INTERNATIONAL RELIEF, RESIDENT COORDINATOR
Thematic Group:
 UNOCHA : Humanitarian Coordination and Affair
Thesaurus:
13.02.00  -  Disaster Prevention, Preparedness And Relief
Reference Link:
** This document has been:
331  times viewed
3  times downloaded.
Feeder: YASHOHANGMARAI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Nepal Earthquake: Who, What, Where - Number of Agencies Per VDC in Sindhupalchok
Nepal: Earthquake Emergency - Details of the affect on the population in Sindhupalchok
Nepal: Earthquake Emergency - Details of the Effect on the Population in Sindhupalchok (as at 07 May 2015)
Nepal Flash Appeal Revision: Nepal Earthquake April - September 2015
CERF Provides $15 Million to Enable Life-Saving Response to the Earthquake in Nepal
Nepal: Trauma and Total OPD Cases Seen (27 May 2015)
Nepal Earthquake - Population map Gorkha
Nepal Earthquake - Population map Sindhupalchok
Nepal: Earthquake 2015 Situation Report No.14 (As Of 13 May 2015)
Earthquake 2015 Situation Report No.17 (as of 21 May 2015)
Nepal Flash Appeal for the Response to the Nepal Earthquake April - July 2015
UNICEF Nepal Humanitarian Situation Report 11, 20 May 2015
Nepal Earthquake 2015 - Country Update and Funding Request, May 2015
Nepal - Earthquake: ETC Situation Report #05, Reporting period 13/05/2015 to 19/05/2015
WFP Nepal Situation Report #7 (as of 18 May 2015)
Nepal Earthquake Situation Update (24 May 2015)
Nepal Earthquake: Humanitarian Situation Report, One Month Review, 25 May 2015
WHO Nepal Earthquake - Situation Report #18, 22 May 2015
WHO Nepal Earthquake - Situation Report #18, 22 May 2015
Nepal Earthquake, Health Cluster Bulletin #3, 11 -17 May 2015
Nepal Situation Report #8, 21 May 2015
How to Access Common Services - 15 May 2015
Nepal Operation Overview 15 May 2015
Nepal Operation Overview 15 May 2015
Strengthening Emergency Relief, Rehabilitation and Reconstruction in Response to the Devastating Effects of the Earthquake in Nepal (A/69/L.66)
Situation Analysis Nepal Earthquake, 15.05.2015
WHO Nepal Earthquake - Situation Report #15, 13 May 2015
WHO Nepal Earthquake - Situation Report #15, 13 May 2015
UNICEF Nepal Humanitarian Situation Report 10, 13 May 2015
Nepal Earthquake: IOM Emergency Response Situation Report, 12 May 2015
Nepal: Earthquake 2015 Situation Report No. 14 (as of 13 May 2015)
WHO Nepal Earthquake Health Update - Situation Update: 12 May 2015
WHO Nepal Earthquake Health Update - Situation Update: 12 May 2015
OCHA Flash Update - Nepal | Earthquake 12 May 2015
Nepal - How to Access Common Services - 6 May 2015
Nepal Earthquake Situation Update (05 May 2015)
Flash Appeal Revision Nepal Earthquake
Nepal Earthquake: 'Priority' and 'Additional' Affected Districts (as of 10 May 2015)
Nepal Earthquake: Earthquake Epicentres (up to 12 May 2015 14:00) and 'Priority' and 'Additional' Affected Districts
Nepal Earthquake Humanitarian Infrastructure (as of 11 May 2015)
Nepal: Earthquake Population in areas without vehicular access
Nepal Earthquake: District detail map series - Kabhrepalanchok (as of 11 May 2015)
Nepal Earthquake: District detail map series - Gorkha (as of 11 May 2015)
Nepal Earthquake: District Detail Map Series - Lamjung (as of 11 May 2015)
Nepal Earthquake 2015: Human Casualities and Fully/ Partially Damaged Buildings
Nepal Earthquake: District Detail Map Series - Dholakha (as of 11 May 2015)
Nepal Earthquake: District Detail Map Series - Dhading (as of 11 May 2015)
Nepal: Earthquake population in Areas Without Vehicular Access Showing Areas likely to Be Affected by 12 May Earthquake
Nepal Earthquake Estimate of Population Directly Affected by Destroyed Houses 14 May 2015
Nepal Earthquake Education Cluster District Lead Agencies (as of 11 May 2015)
Nepal Earthquake: District detail map series - Okhaldhunga (as of 11 May 2015)
Nepal Earthquake Estimate of Population Directly Affected By Destroyed Houses 6 May 2015
Nepal Earthquake: District detail map series - Sindhupalchok (as of 11 May 2015)
Nepal Earthquake - DTM assessed Displaced population by VDC in Kathmandu valley
Nepal Earthquake: District Detail Map with Contours - North West Gorkha (as of 10 May 2015)
Nepal Earthquake Access overview (As of 8 may 2015)
Nepal Earthquake: District Detail Map with Contours - North East Gorkha (as of 10 May 2015)
Nepal Earthquake: Sindhupalchok - Percentage of Buildings Destroyed
Open Spaces and IDP Sites Assessed by DTM in Kathmandu Valley (as of 09 May 2015)
Nepal Earthquake: Priority Affected Districts (as of 3 May 2015)
Nepal earthquake: City map series (9 May 2015)
Gumda - Nepal Earthquake - 25/04/2015
Nepal ETC Services13 May 2015
Nepal Earthquake: Epicentres
Nepal: Central Region - Access Constraints as of 14th May 2015
Nepal: Central Region - Access Constraints as of 13th May 2015
Nepal: Earthquake - Charikot area, Dolakha District (as of 13 May 2015)
Nepal: Earthquake Population in Areas without Vehicular Access in Areas Affected by both Earthquakes (as of 12 May 2015)
Nepal Earthquake: Intensity of the two major earthquakes by VDC
Estimate of Population Directly Affected by Destroyed Houses 11 May 2015
Nepal Earthquake, 2015: Health Facility Damage/Foreign Medical Team Deployment (as of 05 May 2015)
Nepal Earthquake, 2015: Dhading
Nepal Earthquake; Gorkha District - Tarpaulin Delivery (as of 8 May 2015)
Nepal Earthquake: Gorkha District - Coordination Information (as of 8 May 2015)
Nepal Earthquake: Gorkha District - Reported Deaths by Village Development Committee (VDC) (as of 07-May-2015)
Nepal Earthquake: Gorkha District - VDC Agency Allocation (as of 8 May 2015)
Nepal Earthquake: Sindhupalchok - Distribution Access (as at 6th May 2015)
Nepal General Logistics Planning Map - Kabhrepalanchok District - May 2015 (as of 05 May 2015)
Nepal General Logistics Planning Map - Lamjung District - May 2015
Nepal Earthquake: Estimate of Population Directly Affected by Destroyed Houses (4 May 2015)
Nepal General Logistics Planning Map - Gorkha District - May 2015
Nepal General Logistics Planning Map - Makawanpur District - May 2015
Nepal Earthquake: National and Foreign Military Air Assets (as of 12 May 2015)
Nepal: Severity Impact Estimate Index (as of 25 Apr 2015)
Nepal: CERF allocations As of 21 May 2015
Nepal Earthquake Severity Index – Version 4, 30 April Severity Index
Nepal Earthquake Severity Index – Version 2, 27 April Severity Index
A Race for Time to Assist Earthquake Survivors in Nepal
UNESCO leading international efforts to protect damaged Nepalese heritage (Nepal Earthquake 2015)
Under-Secretary-General and Emergency Relief Coordinator Valerie Amos Statement on the earthquake in Nepal
Nepal: Earthquake Casualities As of 13 May 2015
Nepal: Earthquake Humanitarian Snapshot
Nepal Earthquake: Foreign Military Deployed Assets (as of 04 May 2015)
How Does Humanitarian Logistics Work in Nepal
Nepal: Earthquake 2015 - Humanitarian Snapshot (as of 01 May 2015)
Nepal: Earthquake 2015 - Humanitarian Snapshot (as of 04 May 2015)
Nepal: Earthquake 2015 - Humanitarian Snapshot (as of 06 May 2015)
Nepal Earthquake: Urban Search and Rescue (USAR) Team Snapshot (as of 29 April 2015)
Nepal: Earthquake - 12 May 2015
Nepal: Earthquake Location Map
100 result(s) found.