United Nations
Information Centre | Nepal
नेपाली बिश्वबिध्यलायाहरुका पत्रकारिता पाठ्यक्रम
PDF File Size: 996 KB | Download   
नेपालमा पत्रकारिता शिक्षाको मात्रात्मक र गुणात्मक दुबै तबरले उल्ल्लेख्ये बिकाश भएको छ। त्रिभुवन बिश्वबिधयालय (त्रि.वि .)ले बि .सं २०३३ (सन् १९७६) मा प्रारम्भ गरेको कालान्तरमा पुर्बांचल बिश्वबिध्यालय नेपालमा विश्वबिध्यालयको पाठ्यक्रममा पत्रकारितालै समेतिएको चार दशक पुग्नै लागेको ,विश्वबिध्यालयामा पत्रकारिता संलगन हुनेहरुको सङ्खयामा क्रमिक बढोतरि हुदै गयेको तथ विश्वबिध्यलयहरुले प्रधान गर्ने पत्रकारित शिक्षाले समाचारकक्षको आवश्यकता अनुरुपको सिप प्रदान गर्न नसकिरहेको भनि आलोचना हुने गरेको तथ्यलाइ ख्याल राख्नसाथ प्रस्तुत अध्ययनको औचित्य तथा महत्व उजागर भैहल्छ्। पतरकारिता पाठ्यक्रमहरुको विश्लेशन गरइक साथै समषिट पाठ्यक्रमात्मक अवस्थाबारे प्रकाश पार्ने उदेश्येले गरिने अध्ययनले विश्वबिध्यलयहरुलाइ पाठ्य​ऋमको बिकासमा मद्दत पुर्याउनुका साथै व्यावसायिक पत्रकारिताको दिर्घकालिन बिकासमा पनि सहयोग पुय्याउँछ। नेपालमा विश्वबिध्यालयको पाठ्यक्रममा पत्रकारितालै समेतिएको चार दशक पुग्नै लागेको ,विश्वबिध्यालयामा पत्रकारिता संलगन हुनेहरुको सङ्खयामा क्रमिक बढोतरि हुदै गयेको तथ विश्वबिध्यलयहरुले प्रधान गर्ने पत्रकारित शिक्षाले समाचारकक्षको आवश्यकता अनुरुपको सिप प्रदान गर्न नसकिरहेको भनि आलोचना हुने गरेको तथ्यलाइ ख्याल राख्नसाथ प्रस्तुत अध्ययनको औचित्य तथा महत्व उजागर भैहल्छ्। पतरकारिता पाठ्यक्रमहरुको विश्लेशन गरइक साथै समषिट पाठ्यक्रमात्मक अवस्थाबारे प्रकाश पार्ने उदेश्येले गरिने अध्ययनले विश्वबिध्यलयहरुलाइ पाठ्य​ऋमको बिकासमा मद्दत पुर्याउनुका साथै व्यावसायिक पत्रकारिताको दिर्घकालिन बिकासमा पनि सहयोग पुय्याउँछ।(पू।वि) तथा काठमाडौँ बिश्वबिद्यालय (का,वि) सहितले प्रदान गरिरहेको पत्रकारिता शिक्षाले देशमा पत्रकारिता क्षेत्रको बिकासका लागि महत्वपुर्न योग्दान दियेको छ । यदपि कक्षाकोठा र समाचारकक्षबिचको खाडलका परिप्रेक्षयमा बिश्वबिद्यालयहरुले प्रदन गर्ने पत्रकरिता शिक्षाको आलोचना हुने गरेको छ यस्तो पुषठभुमिमा समाचारकक्षको आवश्कातालाई सम्बोधन गर्ने गरि बिशवबिधायलयहरुले अग्रणी पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता सपस्त देखिन्छ्​।यूनेस्कोद्वारा तयार पारिएको नमुना पाठ्यक्रम (युनेस्को,सन २००७)ले बिशेषतः पत्रकारिता अभ्यासको दुस्तिबाट उपयुक्त पत्रकरिता शिक्षाको आधार तय गरेको छ्​। तसर्थ,विभिन्न बिश्वबिधायलका पठयक्रमको उक्त नमुना पाठ्यक्रमअनुरुप अनूकुलनले पत्रकारिता बिधार्थिहरुलाई उपयुक्त तबरले तयार पार्नमा अवश्यै मध्दत पुग्दछ्​। यधपि नमुना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकुलन भन्दा अगाडी नै हाल नेपालमा पत्रकारिता शिक्षाका पाठ्यक्रमको अवश्थाबारे अन्वेषण गर्नु र विद्यमान पाठ्यक्रमले युनेस्कोको नमूनापाठ्याक्रमले परिकल्पना गरेबमोजिमका ज्ञान तथा सिपलाइ अवलमबन गर्न सकेक छ्न वा छैनन अध्ययन गर्नु वाञछ्निय छ्​। नेपालका विश्वबिधयालयहरुले आफ्ना वर्तामान पत्रकरिता पाठ्यक्रमलाइ युनेस्कोको नमुना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकुल कसरि गर्न सक्छन भन्नेबारे सुझाव उपयुक्त अन्वेषण अध्ययनकै आधारमा दिन सकिने हुन्छ । नेपालमा विश्वबिध्यालयको पाठ्यक्रममा पत्रकारितालै समेतिएको चार दशक पुग्नै लागेको ,विश्वबिध्यालयामा पत्रकारिता संलगन हुनेहरुको सङ्खयामा क्रमिक बढोतरि हुदै गयेको तथ विश्वबिध्यलयहरुले प्रधान गर्ने पत्रकारित शिक्षाले समाचारकक्षको आवश्यकता अनुरुपको सिप प्रदान गर्न नसकिरहेको भनि आलोचना हुने गरेको तथ्यलाइ ख्याल राख्नसाथ प्रस्तुत अध्ययनको औचित्य तथा महत्व उजागर भैहल्छ्। पतरकारिता पाठ्यक्रमहरुको विश्लेशन गरइक साथै समषिट पाठ्यक्रमात्मक अवस्थाबारे प्रकाश पार्ने उदेश्येले गरिने अध्ययनले विश्वबिधयलयहरुलाइ पाठ्य​ऋमको बिकासमा मद्दत पुर्याउनुका साथै व्यावसायिक पत्रकारिताको दिर्घकालिन बिकासमा पनि सहयोग पुय्याउँछ।प्रस्तुत अध्ययनले युनेस्कोको नमुना पाठ्यक्रमले परिकल्पना गरेको पत्रकारिता आधारभुत ज्ञान तथा सिपहरुको नेपालमा विश्वविध्यालयका वर्तमान पत्रकारिता पाठयाक्रममा अवलम्बनको अवस्थालाइ प्रकाश पारेको छ । विद्धयमान पाठ्यक्रमललाइ स्तरिय बनाउनका लागि विश्वविध्ययालयहरुले गर्नु पर्ने सुधारका विभिन्न पक्ष पनि प्रस्तुत अध्ययनले खुट्ट्याएको छ्​। साथै ,विद्ययमान पत्रकारिता पाठ्यक्रमको अनुकुल युनेस्कोको नमुना पाठ्यक्रमअनुरुप गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरउलाइ सुझाव पनि दिन सकिन्छ ।
Publisher:
UNESCO ,   (1977 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
ACCESS TO EDUCATION, DEVELOPMENT, MANAGEMENT, FREQUENCY MODULATION, MASS COMMUNICATION, JOURNALISM, MEDIA TECHNOLOGY, BACHELOR IN MEDIA, JOURNALISM EDUCATION, CHALLENGES, ANALOGOUSLY EQUIVALENCE, INFORMATION TECHNOLOGY, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE, COMMUNICATION PROCESS, COMMUNICATIONS, VISUAL COMMUNICATION, MASS MEDIA, JOURNALIST
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
15.04.00  -  Communication And Mass Media
Reference Link:
** This document has been:
664  times viewed
2  times downloaded.
Feeder: ASHAPARIYAR , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Project Title : Institutional Capacity Building Of Tribhuvan University.
ने‌पाली विश्वविद्यालयहरुका पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रम (युनेस्कोको नमूना पाठ्यक्रम तथा मिडिया विकास सूचकका दृष्टिबिन्दुबाट विश्लेषण)
Nepal Multiple Indicator Survey (NMICS) 2014
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Voices from the Field Press Freedom in the CPA to the Constituent Assembly
Project Title: Establishing A Community Radio Self Regulation Mechanism For Upholding Freedom Of Expression
OHCHR Condemns Threats to Editors and Publishers
Supporting Safety of Journalists in NEPAL
Supporting Safety of Journalists In Nepal Published By UNESCO
Understanding HIV and AIDS
Media and the Nepali public - Survey Assessments of Media Capacity, Credibility and Literacy
आधा‌र‌भूत पत्रकारिता तालिम पुस्तिका
OHCHR-Nepal Deplores The Killing Of Media Group Chairperson Arun Singhanyia
Project Implemented By The Kathmandu Office National Project Nepal: Building Institutional Capacity Of The Nepal Press Institute To Offer High Quality Media Training
OHCHR-Nepal deplores the killing of media group chairperson Arun Singhanyia
Nepal Multiple Indicator Cluster Survey 2010 Mid- and Far Western Regions Final Report
Building Institutuional Capacity Of The Nepal Press Institute To Offer High Quality Media Training
Project Title: Consolidation Of Community Radio Movement (Phase II)
Project Ttile: Giving a Voice To Women Establishing The Community Radio Station "Radio Nari Aawaj"
Rural Urban Partnership Programme
Unlock Teacher’s Potential to Enhance Quality of Learning, Reveals New UNESCO Report
UN Newsletter - Vol. 26 (August 2010)
Training for Women Journalists in the Terai Ended Today in Janakpur
Celebrating Rural Women’s Access To Media and Information
The Secretary General-- Message On World Press Freedom Day
Project Implemented By The New Delhi Cluster Office National Project Nepal: Consolidation Of The Community Radio Movement in Nepal By Acorab
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights- Press Release – 21 December 2008 OHCHR-Nepal condemns attack at Himal Media
UNESCO’s New 3-year Country Programme Supports Nepal’s Peace and Development Process
नेपाली बिस्वविधालयहरुका प्रत्रकारिता पाठयकर्म युनेस्कोको नमुना पाठ्यकर्म तथा मिडिया विकास सूचकका द्बिस्तिबिन्दुबाट बिस्लेस्न्
Assessment of Media Development in Nepal
Project Implemented By The Kathmandu Office- National Project Nepal : Building Bridges: Communication Of Empowerment
Assessment of Media Development in Nepal- Based on UNESCO's Media Development Indicators
Testimonies from the Field : An Exploration of the State of Press Freedom in Nepal after the singing of the Comprehensive Peace Agreement ( 3 May 2007 )
National MDI Conference. Assessing the Media landscape in Nepal
Talking Points for Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Closing of the UNESCO/FNJ Conference Media & Dialogue 3 May 2009, Kathmandu
Project Title : Building Bridges : Communication For All Empowerment Nepal
Assessment of Media Development in Nepal-Based on UNESCO’s Media Development Indicators
UN Newsletter - Vol. 14 (August 2009)
Field Activities: Integrated Pesticide Management In Mustang (April 2015, Mustang)
Assessment of Media Deveopment in Nepal
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
UNESCO Science Report 2010 Shows Nepalese Government’s Focus on Science Research But Stresses Major Challenges at Universities
Training On UNESCO’S Media Development Indicators In Thailand (25-27 January)
Nepal: 23 Most Vulnerable Districts- Identified by the UN’s Country Analysis (2011)
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
Unique Assessment of Nepal’s Media Landscape Presented to Media Professionals
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No. 3 ( July - September 2011)
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
OHCHR, UNESCO and UNRC: “All Principles of Freedom Of Expression must be Brought to The on-line World”
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
Communication for Development Strengthening the Effectiveness of the United Nations
South Asia Press Freedom Report 2017-2018
आधा‌रभूत पत्रका‌रिता - तालिम पुस्तिका
Strategic Communication - For Behaviour and Social Change in South Asia
UN Concerned About Reports Of Threats And Intimidation Of Journalists
Press Freedom in Nepal [Youtube]
A PROFILE OF ADOLESCENT GIRLS IN NEPAL:NEPAL MICS 2014 - FURTHER ANALYSIS REPORT ON ADOLESCENTS
National conference on early childhood development urges everyone to work together for and invest more on early years of life
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
मिडिया विकासका सुचकहरूः मिडिया विकास मापनसम्बन्धी एक ढाँचा
UN Newsletter - Vol. 49 (Dec 2012 -Jan 2013)
Capacity Building Of Media Professionals In Electoral Coverage In Post-Conflicy Nepal
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
UNESCO: Activity Report 2016-2017
Assessing the Status of Media in Nepal. UNESCO Launches Pioneering Base-Line Study
A Survey of Teenagers in Nepal
UNESCO Country Programming Document for Nepal 2011–2013
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
Mainstreaming Disaster Risk Management in Nepal
Reforming the Ministry to improve education An institutional analysis of the Ministry of Education and Sports (MOES) of Nepal
A PROFILE OF ADOLESCENT GIRLS IN NEPAL NEPAL MICS 2014 FURTHER ANALYSIS REPORT ON ADOLESCENTS
Comprehensive TVET Annual Report 2075
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
Nepal IASC Contingency Plan
पत्रकारिता शिक्षाका लागि युनेस्को लेखमाला विकासशील देशहरु तथा उदीयमान प्रजातन्त्रहरुका लागी पत्रकारिता शिक्षाको नमूना पाठ्यक्रम
Press Statement On UNMIN’s Arms Monitoring Mandate (28 August 2009)
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
UNESCO Director General to Visit Nepal
Quality With Equity Annual Report-2003
Starting Bachelor in Midwifery program is a milestone: UNFPA
Eradicating Gender-Based Discrimination in Education – UNESCO /CERID Seminar Media Advisory
खोज पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Education Financial Planning in Asia Implementing Medium-Term Expenditure Frameworks
UNESCO In Nepal
Testimonies From the Field:An Exploration of the State of Press Freedom in Nepal after the signing of the Comprehensive Peace Agreement
Message from Mr Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in NepaL For World Press Freedom Day To the Federation of Nepalese Journalists 3 May 2006 - Himalaya Hotel, Kathmandu
Postage Stamps as a Health Promotion Tool in the Nepalese Community
Initial National Communication to the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change
UN Newsletter - Vol. 21 (March 2010)
Towards Green and Inclusive Prosperity – Building Green Economies that Deliver on Poverty Reduction
BRICS Aid to Education from the Recipient's Point of View the Case of Nepal
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
Comprehensive Sexuality Education
UNCTAD Report Launch
International Day Against Homophobia, Trans-phobia and Bi-phobia
Press Conference (OHCHR)Office of the United Nations High Commission, 60th Anniversary
Renewable Energy In The Federalized Context And The Role Of Alternative Energy Promotion Center.
A National Equivalency Program Framework for Promoting Lifelong Learning in Nepal 2072.
100 result(s) found.