United Nations
Information Centre | Nepal
स्थलगत बुलेटिन अन्तरित राहतमा पहुच ; कैलाली र डडेल्ल्धूरा
PDF File Size: 262 KB | Download   
बिस्तृत शान्ति सम्झोताका हस्ताक्षरकर्ताहरुले दन्द्व पिडितहरुको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबदता जनाएका थिय । हालको सयुक्त राष्ट्र संङघिय शान्ति तथा विकास रणनीतिले पनि दन्द्ववाट प्रभावितहरुका लागि अन्तरिम राहतको ब्यवसथालाई छोटो अवोधिको प्रय्हमिकताका रुपमा पहिचान गरेकोछ । तेसै गरि नेपालका लागि सयुक्त राष्ट्र सङघीय शान्ति सथापना रणनीतिले प्-अनि सबै दन्द्व पिडितहरुले आफ़नाप्त गर्न सकिनु भने सुनिसिचित गर्नु पर्ने कुराको वकालत गरछ । शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय सन् २००७ मा स्थापित का जिमेवारिहरु मध्य दन्द्ववाट प्रभावितहरुको राहत तथा पुर्न्सेथापनाको बिस्य्लाई सम्बोधन गर्नु पनि एक हो । उक्त मन्त्रलायदारा निमित नीतिहरु माफत राहत कसरी बितरण गर्ने भने बिसयमा आवेदन बिधि तथा प्रक्रियाहरु निर्माण गरिनुका साथै जिल्ला स्थिति सरकारी पर्दाधिकारिहरुलाई उक्त प्रकियामा सहयोग गर्नका लागि सथानिय शान्ति समितिहरुको पनि सथापना भयो । यधपी, दन्द्वप्रभावितहरु मध्य ठुलो संखयाले राहत नपाएको दखियो एस सथलगत बुलेतिन्ले सुदुर पसिचंमका कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लामा अन्तरिम राहत सम्बन्धि अव्सेथाको चित्रण गदछ ।
Publisher:
UNRCHC ,   (2011 )
Type / Script:
Bulletin or Poster in English
Keywords:
PEACE AND CONFLICT, PEACE AND SECURITY, PEACE DEVELOPMENT, CHANGING DYNAMICS, POLTICAL EMPOWERMENT, DEVOLOPMENT FINANCING, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
Thematic Group:
 UNRCHCO (UNRCO) : UN Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator Office (UN Resident Coordinator Office)
Thesaurus:
01.00.0A  -  Political And Legal Questions
Reference Link:
** This document has been:
565  times viewed
5  times downloaded.
Feeder: BINDUPOUDEL , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थलगत बुलेटिन सुदुरपशिचम क्षेत्रमा शान्ति तथा सुरक्षा सम्बन्धि रास्ट्रिय कार्ययोजना कायान्वयनको अवस्था
United Nations Development Assistance Framework For Nepal 2008-2010
स्थलगत बुलेटिन तरिका जिल्लामा अनौपचारिक रुपमा रोजगार कामदारहरु
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
The Secretary-General - Opeing Remarks At The Press Conference, Kathmandu, 1 November 2008
#69 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
नेपाल शान्ति तथा बिकास रणनीति; बिकास योजना निमाणमा नेपालका अन्तररास्ट्रिय बिकास साझेदारहरुको योगदान
Young People's Participation In Peacebuilding: A Practice Note
Global Sustainable Development Report: Building the Common Future We Want ( September 2013)
From MDGs To SDGs: A New Era For Global Public Health 2016–2030
2013: Potential Risks to Peace And Development - Issue 51
स्थलगत बुलेटिन सन् २०१२ मे महिनामा 'शान्तिका लागि सथानिय क्षमता'
Secretary-General's statement on the situation in Nepal New York, 22 March 2004
Peace Through Development: How does Nepal’s ‘Three-Year Plan’ deliver on the Comprehensive Peace Agreement? - Issue 49
Micro-Enterprise Development Program (MEDEP)
Impact Assessment of Micro-Enterprise Development Program
UNJP/NEP/069/PBF: Gender Responsive Recovery For Sustainable Peace (GRSSP)
A Rapid Scan Organizations Working on Women and Peace in Nepal
Financing Inclusive Peace and Security for Women in Nepal
The Secretary-General Address To The Constituent Assembly Of Nepal
Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential
UN support for peacebuilding: Nepal as the exceptional case
स्थलगत बुलेटिन नेपाली सेनाको समावेसीकरण; मफ्हेसी समुदायको पतिनिधित्व किन कम छ ?
School Sector Reform Plan 2009-2015
Conflict Prevention Program (CPP)
Independent Evaluation of the UN Peace Fund for Nepal
Human Rights Situation in Nepal in the Present Context
Conflict Prevention Program (CPP)
Local Capacity Development Investments for MDG Localization in Nepal
Nepal Peace and Development Strategy : 2010-2015
United Nations official lauds Nepal’s reforms
‘Local Capacities For peace’ During May 2012 Issue 55
Accessing Interim Relief: Kailali and Dadeldhura - Issue No. 21
National Action Plan on Women, Peace & Security Status of implementation in the Far Western Region - Issue 43
(Duplicate Document; Wrong Topic) A Rapid Scan Organizations Working on Women and Peace in Nepal
Press Statement (12 January 2007)
Do No Harm Orientation-Learner's Kit
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue11, November 2007
Statement by Hon'ble Mr. Giriraj Mani Pokharel, Minister of Health and Foreign Affairs at the Program of International Day of Peace and unveiling of the Nepali UN Peacekeepers' Memorial Plaque in the UN House at 10 am on 20th September 2017
ILO Convention 169 and Peace Building in Nepal
Secretary-General Declares Nepal Eligible for UN Peace building Fund (28 December 2007)
United Nations Peace-Building Strategy for Nepal: 2011-12
United Nations Development Assistance Framework for Nepal (2008-2010)
Post-2015 Sustainable Development Goals
BRICS aid to education from the recipient's point of view: the case of Nepal
Economic Growth and Social Reproduction: Gender Inequality as Cause and Consequence
Micro Enterprises Development for Poverty Alleviation -Volume 2 (Baitadi and Bagarkot VDC of Dadeldhura Districts)
Micro-Enterprise Development Program (MEDEP)
United Nations Children’s Fund Revised country programme document Nepal (2008-2010)
National Action Plan On Implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1325 & 1820
UN Women Asia Pacific: Quarterly Newsletter
Gender Responsive Recovery for Sustainable Peace (GRRSP)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Press Conference at the Reporter’s Club, Kathmandu (28 May 2008)
Livelihood Recovery for Peace (LRP) Project
स्थलगत बुलेटिन गैसस क्षेत्रको स्वतन्त्रता ? छानिएका पुर्बी जिल्लाहरुमा गरिएको मामला अधययन
Youth Involvement in Peaceful and Sustainable Development of Nepal
Conflict Sensitivity Topic Guide, Final Draft – 20 August 2014
Livelihoods Recovery for Peace Project (LRP)
Women and Peacemaking: Roundtable
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 12, December 2007
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 13, January 2008
National Trade Unions join Hands With Maoist Union For Peace And Development
Transition from conflict to peace: a case study from Rolpa - Issue 37
Sustainable Development Goals: Information And Guidance For Volunteer Organizations
UN Joint Statement On International Women’s Day ‘Equality for Women is Progress For All
Gender Equality and Empowerment of Women
स्थलगत बुलेटिन संघियता बारेमा जनताको धारना र बुझाई; पस्ताबित लिम्बुवान पदेसका बारेमा सरोकारवालाहरुको अडान नेपालमा संघियताको बहस
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 4, April 2007
Civil Society Report on Beijing+20 Nepal, “Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!!!”
अन्मिनपत्र- प्रतिनिधित्वका लागि महिला दवाब
UNMIN Patra #3 - Dec 2007
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवको स्वकीय प्रतिनिधि : इयान मार्टिनको प्रेस विज्ञप्ति (माघ १२, २०६३)
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपालस्थित विशेष प्रतिनिधि : इयान मार्टिनका : प्रेस वक्तव्य: चैत्र ८ २०६३ (मार्च २२, २००७)
Development Finance Assessment For Nepal Final Report
Innovating For Results
Decentralised Local Governance Support Programme (Mid-Term Review)
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of a Nepali Translation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 30 May 2008, Kathmandu
Remarks at the launch of the Nepal Human Development Report 2009 17 August 2009 Robert Piper, UNDP Resident Representative
Ian Martin, Personal Representative of the United Nations Secretary-General in Nepal Address to Madhesi Women's National Conference (17 August 2007)
UNICEF in Nepal Country Programme 2008-2010
Impact of Conflict and Priorities for Assistance
Remarks by Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren International Day of Peace
Nepal Peace and Development Strategy
United Nations Peace-Building Strategy for Nepal 2011-12
Nepal Human Development Report 2009 - State Transformation and Human Development
Closure of Radio Chautari – UNCT's Radio in Nepal
Project Information Sheet Catalytic Support on Land Issues
Security Council Resolution 1325 Annotated and Explained
‘I’m Surprised to Hear that UN Intervened’
Food Security Assessment of Nepal - Synthesis Document
UN Women-Annual Report (2013-2014)
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 10, October 2007
Developmen Advocate Nepal-Completing Nepal’s Transition
New UN Resident Coordinator For Nepal Joins Office
President's Memorandum: Proposed Supplementary Financing To The Federal Democratic Republic Of Nepal For The Poverty Alleviation Fund Project- Phase II
Media Release : UNICEF denounces violence that took life of a child in Kailali
प्रेस विज्ञप्ती कैलालीमा बालकको ज्यान जाने गरी भएको हिंसाको युनिसेफद्वारा भत्सर्ना
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 8, August 2007
Dispatch of Arms Monitors to The United Nations Political Mission in Nepal (UNMIN)
Tamrat Samuel Deputy Special Representative of the Secretary-General in Nepal Address at the Sudur Paschim Mahotsav (Far-Western Festival) Organised by the Kailali Chamber of Commerce and Industry Dhangadhi,
100 result(s) found.