United Nations
Information Centre | Nepal
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
PDF File Size: 202 KB | Download   
हयुल्ठिम्सभा दात्ते नेपाल्रि छार् हयुल्ठिम् ब्रिबारि व्यस्त मुला । हयुल्ठिम्सभा गोर् गिक् प्रतिनिधिमुलक निकाय हिन्ना । हयुल्ठिम् स्हेङ्बा ग्येरि म्रिङ्म्हेमे, आदिबासि-जनजाति, सिमान्तिकृत जाति थेन् अल्पसंख्यक समुहजुगुला संख्या ल्हानान् मुला । हयुल्ठिम्ग्याम् नेपाल्ला विविध् हयुल्बाजुगुला सरोकार्जुगुदा थान्बारि हयुल्ठिम्सभासे जनताजुगुथेन् छयाम् ङयोइबा-गोबा ग्ये लाबान् मुला ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Tamang - तामाङ्ग
Keywords:
CONSTITUTION MAKING, INDIGENOUS PEOPLE, ETHNICITY, CULTURE, LANGUAGE, RELIGIOUS FREEDOM, GENDER DISCRIMINATION, MULTIPARTY, SOCIAL, POLITICAL, ECONOMIC, POLITICAL MOVEMENT, MULTILINGUAL LANGUAGE, MULTICULTURAL DIVERSITY, FEDERAL SYSTEM, DEMOCRACY, SOVEREIGNTY
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
465  times viewed
2  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
नयाँ संविधानअर्न्तर्गत अल्पसङ्ख्यकका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ७
नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ७
मीनाम सम्बीढान भीटीरीक् ठोर्रइ लेचकूङ लोयाट्् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ७
नव संविधानअर्न्तर्गत अल्पसंख्यकक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ७
छार् हयुल्ठिम्रि अल्पससङ्ख्यकला याङ्ताम्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ७
लबका संविधान अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ७
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
Basic Operating Guidelines Agreed to by Undersigned Agencies in Nepal
Written Statement Submitted by the Pax Romana (International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs and International Movement of Catholic Students), a Non-Governmental Organization in Special Consultative Status
रँज्य र धर्म नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला १
राज्य आ धम नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका श्रृंखला संख्या - १
राज और धरम श्रृंखला - १
Harmful Practices in Nepal: Report on Community Perception
IMPROVING WORKFORCE DIVERSITY WITHIN THE UNCT: A good practice from Nepal
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9
General Assembly - A/HRC/12/34/Add.3 - Promotion and Protection of all Human Rights, Civil Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to development - REPORT ON THE SITUATION OF INDIGENOUS PEOPLES IN NEPAL. (20th July, 2009)
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of a Nepali Translation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 30 May 2008, Kathmandu
स्थलगत बुलेटिन सुदूर पश्चिममा छाउपडी प्रथा ( अङक : ०१, अप्रिल २०११)
Promotion of Indigenous Peoples’ Rights in the Constitution Making and State Reform Process in Nepal
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
Federalism Dialogues Series 3 - Mithila-Bhojpura - Koch - Madhesh Provnce - 24-26 April, 2010
नेपाल सरकार र मधेशि जनधिकार फोरम, नेपाल बिच भ​एको सम्झौता
Agreement Between the Government of Nepal and the Madhesi People’s Right Forum, Nepal
Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security : New and old challenges for indigenous peoples in Asia
Implementing Commitments To Women’s Equal Participation
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Lalitpur District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Mahottari District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Achham District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bara District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Dolakha District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bhojpur District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Doti District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Chitawan District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Dhading District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bajhang District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Dadeldhura District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bajura District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bhaktapur District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Nuwakot District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Sindhuli District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Sindhupalchok District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Siraha District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Solukhumbu District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Sunsari District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Kailali District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Kavrepalanchok District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Inter-Agency Thematic Report:Consolidated by OCHA Nepal
Tiji Festival
Many Faiths Different Contexts: Experiences with Faith-Based Organisations in the Asia and Pacific Region
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Constitution Making Process in Nepal
Agreement Between the Government of Nepal and the United Democratic Madhesi Front
Engagement with Indigenous Peoples: Policy
ILO Convention 169 and Peace Building in Nepal
Custodians Of Culture and Biodiversity: Indigenous Peoples take charge of their challenges and opportunities
हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३
High Commissioner for Human Rights Hails Adoption of Declaration on Indigenous Rights
#64 UN Essay 2015: My United Nation: A vision for future
Declaration Of Joint Principles Of Workforce Diverstity
संघियता संवाद श्रृंखला १ प्रस्तावित १३-१५ चैत २०६६ लिम्बुवान प्रदेश
Federal Democratic Republic Of Nepal
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
State and Religion - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 1
Speech by Lena Sundh Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal On the Occasion of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination Dhangadi, 21 March 2007
OHCHR ­Nepal Lena Sundh Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights Address at the Blue Diamond Society Talk Programme on “Nepal’s New Constitution and the rights of minorities
International Covenant on Civil and Political Rights :List of issues in relation to the second periodic report of Nepal
Economic Empowerment of Indigenous Women in Nepal
HARMFUL PRACTICES IN NEPAL: REPORT ON COMMUNITY PERCEPTIONS
Address by Ian Martin On the occasion of International Day for the Elimination of Racial Discrimination Event hosted by the National Dalit Commission and the Dalit NGO Federation Members
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १
नेपालका दलितहरु र नयाँ संविधान, नेपालका दलितहरूको अवस्था, उनीहरूका माग तथा नयाँ संविधानका लागि सुझावसम्बन्धी स्रोतसामग्री
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २
Address by Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal
UN Expert Releases Report on Nepal’s Indigenous Peoples
गोर्खापत्र दैनिकिका सह सम्पादक राम हुमागाईसित नेपालकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टीनको अन्तरवार्ता
Stop and Eliminate Sexual and Gender Based Violence against All Women and Girls in Nepal
EFA Movement and Nepal’s Progress Amidst Violent Conflict
Access to and representation of women in decision making processes of local governance structures : A local case study - Issue 38
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
Agreement Between the Government and Janajatis
New Report Shows Cultural Sensitivity Critical to Successful Development Strategies, Women's Equality
OHCHR and ILO Conclude Workshop on the Rights of Indigenous Peoples
100 result(s) found.