United Nations
Information Centre | Nepal
सबैका लागि शिक्षा
PDF File Size: 132 KB | Download   
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको मार्फ तबाट वा प्रइभेट क्षेत्रका दातृसंस्थाहरूसंगमिले र काम गर्ने अठोट व्यक्त गरे को छ । उनीहरुको प्र तिबद्धता अनुसारविकासोन्मुख देशसंगको साझेदारीमा गरिवी निवारण अन्तर्गत शिक्षालाई राखी जुन देशले आफ्नो शिक्षाको कार्यनीति प्रभावकारी बनाउंछ तिनीहरुलाई व्यापक सहयोग उपलब्ध गराइने छ । यो घोषणा महत्वपुर्ण छ । विगतमा सबै का लागि शिक्षा, बेजिङ्ग सम्मेलन तथा समाज विकास विश्वसम्मेलनले
शिक्षामा जोड दिंदै यसको विस्तारको लागि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको सम्भावनाहरूलाई खुला गरेको थियो ।यो अभियान विश्वको एकसय पचास भन्दा बढी देशहरुमा विद्यालय जाने उमेरका केटाकेटीहरुको लागि शिक्षामा पहुच बढाउनको लागि राष्ट्रिय रुपमा क्रियाशिल जहडी व्यक्ति, अभियानकर्ता , शिक्षक युनियन तथा
गैरसरकारी संस्थाहरुको सामसञ्जाल हो जुन सबै को लागि शिक्षाको मूल उदेश्यलाई पूरा गर्न कटिबद्ध छ । साथै अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दक्षिणी मुलुकका सरकारहरुलाई सन् २००० मा डकारमा गरे को सबै को लागि शिक्षाको प्रतिबद्धाता पुरा गर्न माग गर्ने , घचघच्याउने र दवाद दिने काम गर्द छ । अभियानले सबै को लागि निशुल्क, गुणात्मक सार्वजनिक शिक्षा दिन तथा दिगोबनाउन सरकारी योजना तथा कार्यान्वयनमा नागारिक समाज, शिक्षक, समुदाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको संलग्नतामा जोड दिन्छ । यसले सार्वजनिक प्रथमिक शिक्षा निशुल्क गर्न तथा प्राेउड, शिशुशिक्षा तथा विकास र आधारभुत तथा प्राथमिक​ शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्छ । यसले पिछाडिएका समुदायको लागि काम गर्ने स्कूल तथा शिक्षकमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिएको छ
Publisher:
UNESCO ,   (N/A )
Type / Script:
Bulletin or Poster in English
Keywords:
EQUAL EDUCATION,TEXT BOOK, MOTHER TERM, EQUAL ACCESS , WOMEN EDUCATION , MULTILINGUAL EDUCATION, MULTIPAL LANGUAGES, COMMUNITY, FREE EDUCATION,NON FORMAL EDUCATION, PRIMARY EDUCATION
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.02.00  -  Educational Facilities And Technology
Reference Link:
** This document has been:
712  times viewed
14  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
National Education Accounts In Nepal Expenditure for education 2009-2015
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
Community Learning Center (CLC)
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education
Statement of the Speech on the Occasion of World Population Day 2005 Ms. Junko Sazaki, Representative, UNFPA Nepal
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
Higher Education Sustainability Initiative: Climate Change Action for Sustainable Development
Joint Statement On The Importance Of Education
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
सबैका लागि शिक्षा विशवव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
The Secretary General Message For International Women’s Day
Quality With Equity Annual Report-2003
Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO on The Occasion of International Literacy Day
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
Gender, Jobs and Education: Prospects and Realities in Nepal
Education Financial Planning in Asia Implementing Medium-Term Expenditure Frameworks
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
International Mother Language Day, 21 February 2011
New Figures on Nepal’s Education Achievements in Education for All Global Monitoring Report 2011
Shinnyo-en contributes US $ 38,462 to UNHCR’s Nepal programme
Basic Education
An Assessment of the Voter Education Programme, Nepal
Education for All 2000-2015 Achievements and Remaining Challenges in Nepal: A Brief Summary
Education Support to VMLRs
Rautahat: Empowering Adolescent Girls and Young Women [Youtube]
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
Education For All 2000-2015: Achievements And Challenges
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन शिक्षण र सिकाइ सबैका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न​ शिक्षण र सिकाइ
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
Parents Mind Set of Education Investment for Daughters
Kathmandu Office Newsletter : Volume II Issue I (January-March 2010)
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
Eradicating Gender-Based Discrimination in Education – UNESCO /CERID Seminar Media Advisory
A 10-Year Literacy/NFE Policy and Programme Framework
UNDAF (2013-2017) - Results Matrix
Nepal: Lessons From Integrating Peace, Human Rights, and Civic Education Into Social Studies Curricula And Textbooks
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
Education For All National Plan of Action
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
UNESCO Kathmandu’s Celebration Of The International Literacy Day (ILD) And National Education Day (NED)
मथानि भाग १
A Comprehensive Review of the Practices of Literacy and Nonformal Education in Nepal
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन युवा र सीप शिक्षा र कामको आबद्धता
Fight Poverty, Invest in Girls. Global Action Week for Education for All focuses on Gender Discrimination
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
WFP Nepal Country Brief
Education and Federalism National Symposium Held Today in Kathmandu
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education-A Case Study
National Workshop on EFA Goal of Early Childhood Development clarifying The Concept And Policy Guidlines
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality
Reading The Past, Writing The Future:A Report On National Literacy Campaign And Literate Nepal Mission
Activities of UNESCO kathamndu Office (1998-2003)
The Role of Education in Peacebuilding : Case Study – Nepal (August 2011)
Assignment Report on Health education in Nepal
UN Newsletter - Vol. 38 (September 2011)
Using locally resourced low cost materials to extend young children’s learning, 2008
Nepal : Who is Doing What Where- Material Assistance to IDPs
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
WFP Nepal Country Brief
Community Learning Centers In Nepal:Status and Recommendations
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Western Development Region
Dalits in India and Nepal: Policy Options for Improving Social Inclusion in Education
School Sector Reform Plan 2009-2015
Literacies from a Multi Lingual Perspective: Learning from Tharu, Tamang, Newar, and Limbu language communities of Nepal
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
UNICEF NEPAL EDUCATION PROGRAMME- (2018-2022)
Education: Nepal Earthquake Cluster Brief (June 2015)
Comprehensive Sexuality Education
Inventory of Non-Formal Education (NEF) Providers in Nepal
Ensure Rights of Persons With Disabilities to Education in Federal Nepal
Assignment Report on Health education in Nepal
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २०१०
An Assessment of the of HIV/AIDS on the Education Sector in Nepal
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
100 result(s) found.