United Nations
Information Centre | Nepal
नेपालमा युवा तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ
PDF File Size: 3 MB | Download   
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राष्ट्रिय टोली ९ग्ल्ऋत्० ले सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय युवा सल्लाहकार परिषद् गठन ग¥यो । यो कार्यदल आधारभूत मानवअधिकारका सिद्धान्तअनुरूप युवाको सशक्तीकरण र अधिकारप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राष्ट्रिय टोलीको प्रतिबद्धताको एक अंश हो । नेपालका युवा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राष्ट्रिय टोलीबीच संवाद र सूचनाको आदानप्रदान गर्नका लागि एउटा मञ्चका रूपमा कार्य गर्नु यस कार्यदलको उद्देश्य रहेको छ ।
यो पुस्तिका नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राष्ट्रिय टोलीका बारेमा युवालाई परिचित हुनका लागि एउटा साधनका रूपमा सहयोग पु¥याउन तथा नेपालका युवा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घबीचको खाडल पुर्ने बृहत् दृष्टिकोणप्रति योगदान गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय युवा सल्लाहकार परिषद्को प्रयास हो ।
यो पुस्तिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष ९ग्ल्क्ष्ऋभ्ँ० को प्राविधिक सहयोगमा युवा नामक संस्थाले तयार गरेको हो । युवा पूर्णतया युवाबाटै सञ्चालित र नेतृत्व गरिएको मुनाफारहित संस्था हो जो सशक्तीकरण र वकालतका माध्यमबाट हरेक निर्णायक तहमा युवाको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न कार्यरत छ । युवाले दृढताका साथ आफ्नो योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र निर्णय गर्ने निकायमा १५ देखि २९ वर्षबीचको उमेर समूहलाई मात्र कायम गरेको छ ।
यस पुस्तिकाको उद्देश्य:
- संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मूलतः नेपालका युवासित सम्बन्धित मुख्य क्रियाकलापका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउनु,
- युवालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घसित संलग्न हुन र वकालत गर्नका लगि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी अवसरको पहिचान गर्नु ।
विधि:
- सान्दर्भिक लिखत र वेब वा इन्टरनेट आधारित स्रोत सामग्रीको समीक्षा ।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय युवा सम्पर्क विन्दु ९ग्ल्थ्ँए० ले नियुक्त गरेका १३ वटा राष्ट्र सङ्घका निकायका युवा सम्पर्क विन्दुहरूसित बैठक ।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय युवा परामर्श कार्यदल र युवाबाट संयुक्तरूपमा काठमाडौँमा आयोजित ‘हामी सँगै सक्छौं ... सामूहिक कार्यका लागि क्षेत्रहरूको अन्वेषण’ विषयक कार्यशालामा सहभागी विभिन्न युवा सङ्गठनसित परामर्श ।
#UNYAP #Pair #11154 #11153
Publisher:
UNYAP/YUWA ,   (2012 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
YOUTH LEADERS, YOUTH MOVEMENTS, YOUTH POLICY, ADOLESCENTS, CAPACITY BUILDING, COMMUNITY LEADERSHIP, YOUTH ORGANIZATIONS, COORDINATION WITHIN UN SYSTEM
Thematic Group:
 UN : International Peace and Security
Thesaurus:
14.05.03  -  Social Development
Reference Link:
** This document has been:
28  times viewed
0  times downloaded.
Feeder: SPRSTHPT@GMAIL COM , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Narrative Report of the UNYAP 2008-2010
United Nations Youth Advisory Panel (UNYAP), Nepal Members' Profile - 2011
United Nations Youth Advisory Panel (UNYAP), Nepal – Member Profile 2016
United Nations Youth Advisory Panel (UNYAP), Nepal Member Profile 2012-2014
Youth & the UN in Nepal
UN Youth Retreat 2010/11 Report
74th UN Day 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
UNDP Nepal Youth Strategy 2018-2022 (in Nepali)
Youth and Mental Health
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
Interaction on Issues of Youth in the New Constitution
International Youth Day in Nepal “Youth Festival”
74th UN Day 2019
A PROFILE OF ADOLESCENT GIRLS IN NEPAL NEPAL MICS 2014 FURTHER ANALYSIS REPORT ON ADOLESCENTS
Youth Initiatives for Peace and Reconciliation (YIPR) Project Evaluation Report
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
Manisha Koirala's message to adolescents & young people - Youtube
74th UN Day 2019
Youth And The UN in Nepal
Educational Outreach Program In Social Work 2017
Nepali Adolescents and Youth Charter for the Post 2015 Agenda
Highlights from the UNICEF Adolescents Development and Participation Baseline Study
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Global Employment Trends For Youth 2015: Scaling Up Investments In Decent Jobs For Youth
Nepali Youth in Figures December 2014
COMMUNITY PERCEPTION REPORT
74th UN Day 2019
Participant Speaking on the Event National Youth Conference on Climate Change Held on Grand Hotel Kathmandu
Internal Trafficking Among Children and Youth Engaged In Prostitution
UN Traineeshp Cohort VIII Welcome Program 2020
UN Traineeshp Cohort VIII Welcome Program 2020
UN DAY 2014
Jobs and Skills for Youth : Review of Policies for Youth Employment of Nepal
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
UN Newsletter - Vol. 26 (August 2010)
NEPAL- Western Development Region: Who is Assessing / Monitoring What, Where? (As of September 2011)
Adolescent pregnancy
Youth Involvement in Peaceful and Sustainable Development of Nepal
UN Newsletter - Vol. 14 (August 2009)
Using Minecraft For Youth Participation In Urban Design And Governance
Youth As Partners For The Implementation Of The SDGs
In The Know- UNDP Nepal Newsletter-Issue 16, April 2008
Financial Education for Youth - Trainer's Manual
UNIC Educational Outreach - November 2019
Participants at National Conference on Climate Change held on April 2014
74th UN Day 2019
Good Practices and Lessons Learned’ on Experiences of Interventions of Skills Enhancement for Employment Project (SEEP), Nepal
Addressing Rural Youth Migration at its Root Causes: A Conceptual Framework
IncreasIng Participation Through Volunteerism In Nepal
Young People's Participation In Peacebuilding: A Practice Note
The Role of Training Programs for Youth Employment in Nepal: Impact Evaluation Report on the Employment Fund
UNV Executive Coordinator Mission to Nepal, May 1-2, 2014
74th UN Day 2019
Outreach Programme in Santwona college
Educational Outreach Program In Social Work 2017
Educational Outreach Program In Social Work 2017
Educational Outreach Program In Social Work 2017
Educational Outreach Program In Social Work 2017
Educational Outreach Program in Social Work 2017
Educational Outreach Program in Social Work 2017
Educational Outreach Program In Social Work 2017
Educational Outreach Program In Social Work 2017
Educational Outreach Program In Social Work 2017
Educational Outreach Program in Social Work 2017
Educational Outreach Program in Social Work 2017
Educational Outreach Program in Social Work 2017
Educational Outreach Program in Social Work 2017
Educational Outreach Program in Social Work 2017
100 result(s) found.