United Nations
Information Centre | Nepal
नागरिक जलवायु बजेट
PDF File Size: 1.04 MB | Download   
नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका मुलुकको सूचीमा पर्दछ । खहरे बाढी, डढेलो, खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असरहरूबाट अति प्रभावित हुने बीसौँ देशहरूमध्ये
नेपाल पनि एक हो। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असरहरूको वृद्धिले नेपालमा भइरहेको विकास प्रयासहरूको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थप्नुका साथै समुदायहरु र खासगरी महिला तथा गरिब वर्गको जनजीविकालाई थप
कष्टकर बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असरहरूमा वृद्धि हुन थालेका प्रमाणहरू स्पष्ट देखा पर्न थालिसकेका छन् । सरकार, नीजिक्षेत्र र सर्वसाधारणले विश्व तापमानमा हुने वृद्धिलाई न्यूनिकरण गर्न हरित गृह
ग्याँस उत्सर्जनलाई कम गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित हुने परिणामहरूबाट मानिसलाई सुरक्षित राख्न तथा प्रभावकारी अनुकूलन उपायहरूको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावको आंकलन
गर्दै तिनलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक भइसकको छ । सरकारको अधिकतम प्रयास जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक स्रोतको जोहो गर्ने र विकास कार्य मार्फत त्यस्ता स्रोत परिचालन गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । यस नागरिक जलवायु बजेट मार्फत सरकारले जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित विकास कार्यमा बजेट उपलव्ध गराउन चालेको कदम बारे जानकारी गराउनुका साथै आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित विकास कार्यक्रममा विनियोजित जलवायु
सम्बन्धी बजेट प्रस्तुत गर्दछ ।
#NepalClimateCitizenBudget #UNDP2019 #pairing #11049 #11048
Publisher:
UNDP ,   (2019 )
Type / Script:
Official Document in Nepali - नेपाली
Keywords:
CLIMATE, BUDGET, CITIZEN, ATMOSPHERIC PRESSURE, ATMOSPHERIC TEMPERATURE, CLIMATE CHANGE, CLIMATIC ZONES, CLOUDS, GEOGRAPHY, PRECIPITATION, SOLAR RADIATION, STORMS, WEATHER, WIND, SCIENCE AND TECHNOLOGY
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
16.07.00  -  Meteorology
Reference Link:
** This document has been:
21  times viewed
0  times downloaded.
Feeder: HANGENLIMBU , Editor: PRATIVA DAWADI , Auditor:

View Document History
Related Topics
Nepal Climate Citizen Budget
UNDP Climate Change Country Profiles Nepal
SDGs in Nepal Goal 13: Info-graphics
Prospects for Olive Growing in Nepal
FAO Nepal Newsletter Observance Of 36th World Food Day-2016
74th UN Day 2019
CLIMATE AND HEALTH COUNTRY PROFILE – 2015
MITIGATING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ASIA's MOUNTAINS. UNESCO/ICIMOD WORKSHOP IN MARCH IN KATHMANDU
NEPAL: Monsoon Update (as of 25 July 2019)
NEPAL: Monsoon Update (as of 28 July 2019)
Climate Finance Glossary
INTERNATIONAL DAY FOR DISASTER FOR REDUCTION (IDDR) 2017 “HOME SAFE HOME"
Harnessing Green Climate Fund Resources for Nepal
Integrating Climate Finance in Planning & Budgeting: Nepal's experience [Youtube]
Vulnerability and Impacts Assessment for Adaptation Planning in Panchase Mountain Ecological Region, Nepal
Nepal Climate Support Change Programme UNDP
NEPAL’s CITIZENS CLIMATE BUDGET
Climate Change Financing Framework: A roadmap to systematically strengthen climate change mainstreaming into planning and budgeting
Evaluation of the Effects of Climatic Factors on the Occurrence of Diarrhoeal Diseases and Malaria: A Pilot Retrospective Study in Jhapa District, Nepal - Techincal report
Human Development Report 2007/2008 - Fighting Climate Change : Human Solidarity in a Divided World
A Report on In-season Paddy Yield Forecasting (Summer 2015) using CRAFT in Nepal
A Report On CRAFT Implementation For In-Season Wheat Yield Forecasting (Winter 2014/15) In Nepal
Integrating climate finance in planning & budgeting: Nepal's experience - Youtube
Development of Ecosystem Based Sediment Control Techniques & Design of Siltation Dam to Protect Phewa Lake: Harpan Khola Watershed Kaski Summary Report
Nepal Climate Change Support Programme: Building Climate Resilience in Nepal
Human Development Report 2007 : Climate change and human development – risk and vulnerability in a warming world : Country Case Study-Nepal
Tunnel Farming For Off-Season Vegetable Cultivation In Nepal
Synopsis of the District Climate Public Expenditure and Institutional Review
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खर्च तथा संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन अध्ययनको सारांश
Ecosystem Based Adaptation
Climate Change Budget Code : Documenting the national process of arriving at multi-sectoral consensus (2012)
Climate Risk and Food Security in Nepal - Analysis of Climate Impacts on Food Security and Livelihoods
United Nations Development Programme COUNTRY: NEPAL( Nepal Climate Change Support Programme: Building Climate Resilience in Nepal.)
Guidebook for Online Facilitators Sharing experiences from climate change and agriculture communities of practice
Government Of Nepal: Climate Change Vulnerability Mapping For Nepal
NEPAL: Monsoon Update (as of 18 July 2019)
NEPAL: Monsoon Update (as of 17 July 2019)
Nepal: Monsoon Flooding
Towards Zero Hunger in Nepal. A Strategic Review of Food Security and Nutrition 2018
Climate Risk Management (CRM)
Vulnerability Assessment of Public Health and Health Care Systems to Projected Climate Change in Kathmandu, Nepal
SDG Localization through Integration of Climate Change in Agricultural Planning and Budgeting at the National and Sub-national Levels
SDG Localization through Integration of Climate Change in Agricultural Planning and Budgeting at the National and Sub-national Levels
Climate Finance:Handbook-For the Federal Parliament, Provincial & Local Assemblies
जलवायु वित्त:हाते पुस्तिका-संघीय संसदका तथा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका लागि
Climate Change Budget Code
Community Based Flood and Glacial Lake Outbrust Risk Reduction Project
Managing climate risks and adapting to climate change in the agriculture sector in Nepal
Initial National Communication to the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change
Nepal Climate Change Support Programme: Annual Progressive Report 2015
Climate change risk and vulnerability assessment of ago ecological zones in Nepal
Climate change guidelines for forest managers
Climate Change Adaptation in Agriculture (GCP/NEP/070/LDF)
Terms of Reference For Consulting Services of Individual Procurement Consultant
Comprehensive Disaster Risk Management Programme (CDRMP)
Comprehensive Disaster Risk Management Programme (CDRMP)
Nepal Climate Change Support Programme (NCCSP)
Integrating Agriculture In National Adaptation Plans
Tunnel Farming for Off-Season Vegetable Cultivation in Nepal
Economic and Financial Decision Making in Disaster Risk Reduction
Environmental And Climate Change Assessment
The Science and Technology System Of Nepal
Climate Change in the Himalayas: Current State of Knowledge
Nepal Climate Change Support Programme
Kathmandu Valley, Nepal - Climate Change Vulnerability Assessment
Water Conservation Ponds In Nepal
Asia and the Pacific: Weekly Regional Humanitarian Snapshot (5 - 11 May 2015)
Solar Home System with Loan Facility - Nepal Animation : Youtube
Assignment Report on Radiation Protection in Nepal
Radiation Protection in Kathmandu (Nepal)
Impact of Climate Change Finance in Agriculture on the Poor
Swapping Crops [YouTube]
BOOSTING FOOD SECURITY THROUGH DEVELOPMENT OF CLIMATE-RESILIENT AGRICULTURE IN NEPAL
Nepal Climate Change Support Programme (NCCSP)
Changing Climate, Changing life - a story of Laxmi Sunar
Changing Climate, Changing life - a story of Laxmi Sunar
Public Expenditure Tracking Survey: COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME
Natural Disaster Challenges in Rukum District - Issue 30
The Future for Climate Finance in Nepal
Technical Cooperation Programme - Strengthening Capacities for Disaster Prevention and Preparedness and Climate Risk Management in the Agricultural Sector
Nepal Climate Change Support Programme
NCCSP at a Glance
Integrating Agriculture In National Adaptation Plans: Safeguarding Livelihoods And Promoting Resilience Through NAPs
Nepal Climate Public Expenditure and Institutional Review 2011(CPEIR)
UN Newsletter - Vol. 55 (Apr - May 2014)
NCCSP Thematic Areas
Helping farmers in India, Indonesia and Nepal thrive in a changing climate
वन ब्यवस्थापकहरुका लागि जलवायु परिवर्तन निर्देशिका
The Ecosystem based Adaptation (EbA) in Mountain Ecosystems in Nepal
National Adaptations Plans: Technical Guidelines For The National Adaptation Plan Process
Economic and Financial Decision Making in Disaster Risk Reduction
Expression of Interest for Study of Climate Change Impact Study in Major Rivers of Nepal (Kosi, Narayani & Karnali)
Climate Change Adaptation in Agriculture
UNCG Retreat At Nepal Communitere 2019
UNCG Retreat At Nepal Communitere 2019
Participant Speaking on the Event National Youth Conference on Climate Change Held on Grand Hotel Kathmandu
In The Know- UNDP Nepal Newsletter-Issue 64, April 2012
The Future of Food Creating sustainable communities through climate adaptation, Issue No. 2 ( December 2009 )
UNJP/NEP/071/UNJ: Enhancing Capacities For Climate Change Adaptation And Disaster Risk Management For Sustainable Livelihoods In The Agriculture Sector
The future for climate finance in Nepal
100 result(s) found.