United Nations
Information Centre | Nepal
BOOKS about 7 results (0.0058 in miliseconds)  
इम्जाकाे झस्काे वातावरण विनाशले पृथ्वी र यहाँ बस् ने जीवजन्तुलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पादै छ। विभिन् ठाउकाे जलवायुमा परिवर्तन आएको छ। जाडो ठउँमा गर्मी बढेको छ। पानि नपने ठउँमा पानि पने थालेकाे छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लेर एकतिर बाढी अाउने र अकाेतिर नदिनाला सुक्ने...
-UNDP, (2018)
नागदहका माछा वातावरण विनाशले पृथ्वी र यहाँ बस् ने जीवजन्तुलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पादै छ। विभिन् ठाउकाे जलवायुमा परिवर्तन आएको छ। जाडो ठउँमा गर्मी बढेको छ। पानि नपने ठउँमा पानि पने थालेकाे छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लेर एकतिर बाढी अाउने र अकाेतिर नदिनाला सुक्ने...
-UNDP, (2018)
रङ्गीन विष वातावरण विनाशले पृथ्वी र यहाँ बस् ने जीवजन्तुलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पादै छ। विभिन् ठाउकाे जलवायुमा परिवर्तन आएको छ। जाडो ठउँमा गर्मी बढेको छ। पानि नपने ठउँमा पानि पने थालेकाे छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लेर एकतिर बाढी अाउने र अकाेतिर नदिनाला सुक्ने...
-UNDP, (2018)
लिटिल डायनाे वातावरण संरक्षणकाे महत्व नबुझनाले वा यसबारे हेलचेऋ्याइँ गनाले मानिसले वातावरण बिग्नने, बिगानेे काम अाफै गदै छ। बन जङ्गल विनाश हुदै छ। बाढी, पहिराे, भूक्षय, मरभूमीकरण तीव रुपमा भइरहेकाे छ। धुलाे, धुवाँ र विभिन् प्रकारका ग्यासबाट वायुमण्डल दूषित हुदै छ...
-UNDP, (2018)
खाैराे बकुल्ला वातावरण विनाशले पृथ्वी र यहाँ बस् ने जीवजन्तुलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पादै छ। विभिन् ठाउकाे जलवायुमा परिवर्तन आएको छ। जाडो ठउँमा गर्मी बढेको छ। पानि नपने ठउँमा पानि पने थालेकाे छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लेर एकतिर बाढी अाउने र अकाेतिर नदिनाला सुक्ने...
-UNDP, (2018)
Students Distributing Books in UN Information Centre Students Visit UN Information Centre, Pulchowk, Lalitpur. #Students #UNIC #Photo #2013 #Books ...
UNIC, (2013)
UN DAY 2014 UN Agency staffs exhibiting about UNESCO by distributing books, pamphlets at Jawakhel Ground in UN Day on the date of 20 October 2014. #UN #UNESCO #Staffs #Demonstration #Exhibition #Books #Publication #Pamplets #UNDay #Jawalakhel #October #2014 ...
UNIC, (2014)